Hva skjer med Skaland sykehjem?

FLAGGSKIP: – Sykehjemmet på Skaland er et flaggskip for oss pensjonister, skriver Sverre Abel.   Foto: Stian Jakobsen

debatt

Det er med forferdelse og vantro at vi eldre i gamle Berg kommune ser hva som er i ferd med å skje med Skaland sykehjem.

Mandag 18. oktober innkalte derfor Berg Pensjonistforening til et åpent medlemsmøte for å få diskutert usikkerheten rundt framtida til sykehjemmet på Skaland. Til dette møtet var også lokale politikere invitert. Rundt 25 personer møtte opp — inklusiv seks lokale politikere fra Senja kommunestyre.

Bakgrunnen er den sist tids usikkerhet og rykteflom omkring framtida til sykehjemmet vårt. Vi er blitt kjent med at det allerede er besluttet å redusere sykehjemmet fra 20 til 16 plasser. Avdelinga for demente har i utgangspunktet åtte plasser. På grunn av bemanningsproblemer i sommer ble alle på denne avdelinga flytta over til andre sykehjem i kommunen. I skrivende stund er ingen av disse pasientene ført tilbake. Det ryktes at avdelinga skal legges ned, og at de frigjorte rommene kan/skal bli leid ut til en privat bedrift som skal benytte disse til klienter/pasienter.

Vi spør oss virkelig: Hva skjer med sykehjemmet vårt?? Sykehjemmet ble bygd for 20 pasienter. Hvis det vi hører er i ferd med å skje, så sitter vi igjen med åtte-ti sykehjemsplasser.

Dette er helt uakseptabelt for oss! Om få år er det ganske sikkert aktuelt for flere av oss å måtte flytte på sykehjem/dementavdeling. Vi vil ikke akseptere å bli flytta til Finnsnes, Stonglandseidet eller Rossfjord.

Det er direkte uverdig når det finnes tilbud i vårt nærmiljø hvor vi føler trygghet og trivsel, ikke minst. Med (svært) dårlige bussforbindelser og mange pårørende uten sertifikat blir dette en håpløs situasjon å havne i. Selv om ingen beslutninger ennå er fattet av Senja kommunestyre, kjenner vi på en stor uro rundt dette.

Intensjonsavtalens ordlyd rundt dette sier (sitat): «Den nye kommunen skal ha gode tilbud innen pleie og omsorg som er plassert nært innbyggerne. Kommunesammenslåing skal i seg selv ikke føre til endringer i dagens struktur innen pleie og omsorg. Pleie- og omsorgstjenester skal tilbys som i dag i alle kommunene, det gjelder også dagens sykehjemsstruktur». Sitat slutt.

Dette betyr kort og godt at sykehjemstilbudet her på Skaland skal være slik det har vært. Vi er også blitt fortalt at intensjonsavtalen var forpliktende og til å stole på. Vi ser på det som skjer nå med stor uro. Hva med alle arbeidsplassene som fulgte med de 20 sykehjemsplassene?? Med kun åtte plasser igjen blir følgene vesentlig færre arbeidsplasser framover. Disse arbeidsplassene er uhyre viktig for samfunnet her ute. Det handler både om rekruttering av fagstillinger og trivsel/forutsigbarhet for alle som bor her i tidligere Berg kommune, ikke bare vi pensjonister.

Å opprettholde hele sykehjemmets kapasitet her er mye viktigere enn at det skjer for eksempel på Finnsnes. Det finnes langt flere jobbmuligheter der enn her hos oss. Mange av de tilstedeværende har lest konsulentrapporten fra PWC. Den bygger jo kun på økonomiske vurderinger i forhold til stordriftsfordeler.

Men dette dreier seg om mennesker — de unge skal også ha muligheter til jobber innen dette fagfeltet. Og det er viktig at vi kan ha nærhet til pårørende den dagen vi ikke lenger kan bo hjemme.

Sykehjemmet på Skaland er et flaggskip for oss pensjonister.