Heimly kunst-, kultur og kompetansesenter:

Nye muligheter for Senja

STANDARD: - Dersom ikke det gamle hovedbygget på Heimly settes i stand og tas i bruk vil det ikke ta lang tid føre det er svært kostbart å redde det fra uopprettelig forfall. Rehabiliteringen i 1983 gjør at den tekniske standarden er god, skriver Viggo Ditlevsen og Tone Kolass.   Foto: Trond Sandnes

Å redde bygningen — og samtidig fylle den med kunst, kultur og kulturnæring — er sannsynligvis økonomisk overkommelig med kommunale, fylkeskommunale og private midler

Viggo Ditlevsen og Tone Kolaas
debatt

Heimly kan gi nye muligheter for Senjas kunst og kulturliv. Om man inkluderer både hovedbygget og den tidligere sløydsalen kan stedet bli et knutepunkt for kunstformidling, arbeidsplass for kunstnere og kulturutøvere, AIR (Artist in residence) for gjestende kunstnere (visuelle kunstnere, forfattere, musikere, teater og dansproduksjon, ny teknologi etc.) og utøvere innen kulturvern, tradisjonskunst, husflid og kunsthandverk.

Det er selvsagt mange ting som må gjøres før man er i mål med et slikt prosjekt: Fagmiljøer og ressurspersoner må involveres, ideen må forankres politisk, og det må utvikles en «masterplan» for prosjektet, for å nevne noe.

Men huset står der nærmest perfekt for et slikt prosjekt, og behovet for å samle og vise frem det rike kunst- og kulturlivet i Midt-Troms og Senja er tilstede. For ikke å snakke om hvilke positive ringvirkninger dette kunne gi både som arena for nasjonale og internasjonale kunst- og kulturmøter og som stedsutviklingsprosjekt. Det er gjort andre steder i landet med stort hell: Vågå, Gran, Svolvær, Dale i Sunnfjording, Tromsø, Kirkenes. Så hvorfor ikke på Finnsnes i Senja kommune?

Hovedbygningen på Heimly, i empirestil, ble bygget i 1916 av Troms Indremisjon som folkehøgskole, med klasserom, elevhybler og rektorleilighet mv. Bygningen ble rehabilitert 67 år etter, altså i 1983. Det var da ingen råteskader i hovedkonstruksjonene. Bygningen er blant de aller største trebygninger i Nord-Norge. Bruttoareal ca. 1700 kvadratmeter. Vi kan anta at hovedkonstruksjonene fortsatt er uskadet etter rehabiliteringen.

Rehabiliteringen i 1983 omfattet følgende: Innvendig tilleggsisolering, alle vinduer erstattet med nye varmeisolerte, trinnlyd-isolering av himlinger, brannsikring med klassifiserte dører, inndeling i brannceller, automatisk brannslokkingsanlegg i alle rom og på loftet (sprinkleranlegg), automatisk brannalarmanlegg, brannsikring av rømningsveger med krav til rom for overnatting. Utskifting av yttertak med ny skiferstein, osv. Rehabiliteringen omfattet også innredning av et par mindre leiligheter.

Et kunstsenter må etableres på Finnsnes. Det mangler et permanent galleri for visning av kunst tilrettelagt med belysning, vegger og ivaretatt sikkerhet mellom Tromsø og Harstad. Aktuelle kunstuttrykk som behøver visningssted er både malerier, grafikk og skulpturer.

For noen år siden ble det drevet forfatterskole på Heimly. Også skrivekunst kan inkluderes i kunstsenteret.

Atelier for utleie: Bygningen har en rekke rom, som sammenslått — eller hver for seg, kan benyttes til atelier og utstillingsrom for kunstnere som ønsker å arbeide i et fellesskap med andre. Forfattere, i tillegg til billedkunstnere, kan ha produksjonssted her i et stort, felles arbeidsfellesskap. Det finnes en mindre sal i 3. etasje i tillegg til de to store undervisningsrommene, «A- og B-salen» i 1. etasje.

AIR (artist in residence): Denne type tilbud finnes mange steder i Norge, som det er vist til innledningsvis. Dette er et tilbud der kunstnere kan bo og arbeide i kortere eller lengre perioder. Heimly gamle hovedbygg er velegnet til dette siden lokalene har vært brukt til bolig og undervisningsrom som folkehøgskole. Omgivelsene i Midt-Troms, Indre Troms og Senja bør være inspirerende geografisk sett med sin fabelaktige natur og kultur. Det vil dermed også være et medvirkende inntektsgrunnlag for et kunstsenter.

Markedsføring: Med et slikt tilbud til kunstaktivitet i vårt område vil det sannsynligvis være en nasjonal interessant institusjon. Markedsføring av Heimly kunstsenter vil kunne løfte det inn i en internasjonal klasse. Både landskapet, midnattsoltida og mørketida er spesielle attraksjoner for inspirasjon og kunstnerisk arbeid.

Ta vare på verdier: Det haster! «Folk treng hus, og hus treng folk», heter det. Dersom ikke det gamle hovedbygget på Heimly settes i stand og tas i bruk vil det ikke ta lang tid føre det er svært kostbart å redde det fra uopprettelig forfall. Rehabiliteringen i 1983 gjør at den tekniske standarden er god.

Utvendig kledning behøver litt reparasjon og maling. Taket må sikres mot lekkasjer noen steder der takstein er skadet. Noe av interiøret trenger kanskje et strøk maling i de mest påkjente rommene, men kan for det meste brukes slik det er. Riksantikvaren/Kulturminnefondet har hatt et spesielt tilskudd for sikring av bevaringsverdige bygninger. Andre finansieringskilder finnes også.

Dette bør være et prosjekt i samarbeid mellom Senja kommune som initiativtaker, og med støtte fra fylkeskommunen. Å redde bygningen — og samtidig fylle den med kunst, kultur og kulturnæring — er sannsynligvis økonomisk overkommelig med kommunale, fylkeskommunale og private midler.