Er Eliseussen næringas lydige tjener?

LURT: – Eliseussen etter min mening ikke skjønt hva slags rolle folket i Senja kommune har gitt han. Det er direkte trist å se at han har latt deg lure av en stor næringsaktør, på bekostning av kommunale tilbud i Senja kommune, skriver Kay Erling Ludvigsen.  Foto: Stein Wilhelmsen

debatt

Min partikollega Torgeir Knag Fylkesnes har kritisert Gustav Witzøe og SalMar for å bygge lakseslakteri med skattebetalernes penger. Foreløpig ser det ut som om kommunen har investert i overkant av 250 millioner kroner i infrastruktur rundt Salmars etablering på klubben. SV har ikke prinsipielt noe mot at det investeres i næringslivet, men vi syns det er betenkelig at kommunen i så stor grad sponser én næringsaktør i en tid der kommunen må kutte over 100 millioner kroner på driftsbudsjettet.

Det er veldig spesielt å se at en ordfører og en konserndirektør går sammen i en politisk diskusjon mot spørsmål som mange innbyggere i Senja stiller seg. For det er helt legitimt å reise spørsmål om hvorvidt skattebetalernes penger skal gå til næringslivet eller til lovpålagte kommunale tjenester.


Senja bruker over 200 millioner kroner på Salmar-anlegg: – Witzøe viser en kolossal frekkhet

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) er kritisk til at laksemiliardær Gustav Witzøe ikke vil betale formueskatt, når Senja kommune bruker hundrevis av millioner kroner på Salmars anlegg.


For hva signaliserer Eliseussen og konserndirektøren i SalMar da de lar seg fotografere sammen med to tomler opp? Er det slik at de oppriktig mener at det er verdt å spille lotto med distriktsskoler og distriktssykehjem, bare for å kanskje høste en eventuell gevinst for kommunen mange år i fremtiden? Ordføreren er jo ikke sikker på om dette prosjektet er «selvkost». Han kan ikke svare på hva dette faktisk betyr i antall arbeidsplasser. Men han vet at han har lagt skoler og sykehjem inn som innsats i en pokerhånd der to av fem kort er skjult.

Eliseussen vet også at andre planlagte og sårt tiltrengte investeringer på vann og avløp i kommunen, har måttet utsettes på ubestemt tid på grunn av denne investeringen. Ennå har vi ikke fasiten på hva høstens budsjettprosess vil bringe til bords. For alt vi vet kan dette bety ytterligere utsettelser andre viktige kommunale investeringer.

Fylkesnes og SV har ikke rakket ned på Senja Kommune, men har kritisert at en milliardær, som ikke vil betale skatt, ikke ser problemstillingen med at kommunen bruker skattebetalernes penger for å berike han selv. SV er for en produksjonsavgift som kan gi kommunene bedre og mer forutsigbare inntekter. Witzøe er mot produksjonsavgift og mot formueskatt. Det eneste han er for er å tømme slukne kommunekasser for å få mest mulig penger igjen til seg selv.


Slår tilbake mot Fylkesnes uttalelser om Senja kommune: – Det er rett og slett usant

Ordfører i Senja kommune, Tom-Rune Eliseussen, mener at SVs uttalelser mot Senja og SalMar er både urimelige og usaklige.


Ved å stå sammen med en næringsaktør som offentlig har uttalt at han ønsker å bidra minimalt til felleskapet, samtidig som han ønsker å beslaglegge enda mer av felleskapets ressurser, har Eliseussen etter min mening ikke skjønt hva slags rolle folket i Senja kommune har gitt han. Det er direkte trist å se at han har latt deg lure av en stor næringsaktør, på bekostning av kommunale tilbud i Senja kommune.

Kommunen har ansatt seks personer til å jobbe med SalMar-utbyggingen. SV legger ikke skjul på at vi heller skulle sett at man ansatte seks nye sykepleiere i helsetjenestene, og mener at kvaliteten på de lovpålagte tjenestene er viktigere enn å gi penger til ei næring som allerede har mye fra før. Vi mener at det eneste riktige er at Witzøe selv tar regningen og lar en fattig kommune slippe, sånn at kommunen heller kan prioritere de oppgavene de er satt til.

Så får jeg håpe at Eliseussen leser dette med litt større velvilje enn sist jeg og han hadde en offentlig debatt. Jeg kan betrygge ordføreren med at jeg kun ønsker det beste for Senja Kommune, selv om jeg ofte finner meg uenig med den politikken han fører.

Jeg kan også betrygge Eliseussen med at vi i SV ønsker et bærekraftig næringsliv i vår kommune. Det betyr at vi ikke ønsker å legge alle eggene i én kurv, og at vi aldri kommer til å bruke kommunens tjenester som innsats i et håp om å vinne jackpot i et lotteri uten kjent odds.