Ferge mellom Norges to største øyer:

Vil bli en gledens dag

MULIGHETER: – En slik fergeforbindelse gir optimisme og ulike utfordringer og muligheter for hele øyriket, skriver Arne-R. Gran Erntsen. Her fra fergeleiet i Skrolsvik.   Foto: Oddvar Klausen

debatt

Ferge mellom fastlands-Norges største og nest største øy: Hinnøy og Senja. Sambandet Harstad-Skrolsvik: Nå ser det ut til at dette kan la seg gjøre allerede fra neste sommer. En gledens dag for de mange, ikke minst for sommerturismen som kommer over Tjeldsundbruen eller via Bognes/Lødingen sørfra inn mot Harstad, uten å måtte snu for å komme seg videre nordover mot Senja.

Jeg er her helt enig med Leif-Mikal Madsens innlegg under meninger i bladet iHarstad her om dagen — «Ferge fra Stornes til Skrolsvik». Logistikkmessig bør en imidlertid også vurdere Stangnes–Skrolsvik. Begge har bra parkerings/oppstillingsplass. Kanskje Stangnes er noe større med bedre logistikk og tidsintervall, med tanke på ankomst/avgang av eksisterende ferga til/fra Sørrollnes. Stornes har i dag et nokså krevende trafikkmønster som kanskje er lite tilpasset i tid for innsmett av annet båttrafikk, noe som selvfølgelig også bør vurderes.

Så er det neste spørsmål som sikkert mange er opptatt av; fergeårgang/type/kvalitet/maskineri/fart osv. Det er her viktig å poengtere at en hvilke som helst ferge ikke nødvendigvis er en ferge egnet for dette samband. Videre, en slik ferge bør være utstyrt med miljøvennlig fremdriftsmaskineri, spesielt all den stund det kreves lavutslippsløsninger for blant annet alle anbud på ferger visstnok innen 2023.


Mener ferge er nøkkel for reiselivsutvikling i Harstad og Senja

I to dager har reiselivsaktører fra Harstad og Senja hatt felles møter for å bli bedre kjent og utvikle konkrete produktpakker som vi gjøre det enklere for turister å oppleve denne spennende regionen.


Det har vært uttalt i lokale aviser et ønske fra kommunalt hold fergetype osv., noe som selvfølgelig er vel og bra, men ekspertisen på dette ligger dessverre ikke i de kommunale kontorer, ei heller i fylkets kontorer. Her er det anbudsutgiver (Statens vegvesen) som må legge inn morgendagens kvalitetsmessige og tekniske krav til en slik ferge, selv om det bare er et foreløpig prøveprosjekt: Geografisk definisjon av fartsområde. Åpen eller lukkede ferge. Tradisjonell ferge med baug og propell og ror i akterenden, eller en pendelferge som er mer hensiktsmessig med propeller/ror i begge ender.

Antall passasjer- og bilplasser, salonger/oppholdsrom og kafeteriadrift etc. er viktige ting som må vurderes. Utvendig dekksplasser er også av stor viktighet, da passasjerer sommerdagen i godt vær vil oppholde seg mye ute. Kafeteriadrift kan gi en ekstra inntekt — og alt dette må være over dekk da en slik seilas fort kan bli èn time og 30 minutter fra for eksempel Stangnes fergeterminal med ca. 12 knops fart. Det som videre er meget viktig ved en slik oppstart er god informasjon ut. Likeens en forståelig ferge/veiskilting samt god markedsføring utenfor kommunegrensene, slik at det når ut til blant annet turisttrafikken som bare viser seg økende år for år.


Presser på for å sikre penger til ny ferge mellom Harstad og Senja

Ordførerne i Harstad og Senja kommuner legger press på Troms Holding som skal dele ut penger til prosjekter med utviklinger av det geografiske området Troms. På ønskelista til ordførerne står penger til fergeforbindelsen Harstad-Senja.


Gjør her oppmerksom på at Statens vegvesen flere steder har satt opp webkamera til informasjon for oss trafikanter. Her kan man se alle deres plasseringer som blant annet står på værutsatte steder som ferjeleier, fjelloverganger og i tettsteder med mye trafikk.

Vegvesenet bør også her vise sin interesse ved å installere kamera også for disse nevnte fergeleier (burde kanskje være et kommunalt krav). Alle trafikanter kan da bruke vegvesenets nett for å se trafikkbildet — se om der er stor kø osv. (alle som har stått i lange fergekøer har nok kjent litt på frustrasjonen- og vet at dette ikke for alle). Uansett, en slik fergeforbindelse gir optimisme og ulike utfordringer og muligheter for hele øyriket. Håper imidlertid at dette går veien da behovet synes stort.