Politikk og politikere før og nå:

KrFs opp- og nedturer

STATSMINISTER: – Kjell Magne Bondevik (KrF) blei statsminister i 1997 og formulerte KrFs verdimål.   Foto: Ole Martin Wold, NTB

debatt

I dette innlegget vil jeg omtale KrF fra starten i 1933, partiets statsministre, noen av statsrådene og saker knytta til disse. Det blir noe ros av eget parti. Ris passer internt.

Alt i startåret fikk KrF valgt Nils Lavik som sin første stortingsrepresentant fra Hordaland. De viktigste programpostene da var: Vern om de kristne og nasjonale verdiene, sosial rettferdighet, restriktiv alkoholpolitikk, tiltak for arbeidsløse og styrking av fredsarbeidet. KrF har lik andre partier opplevd både opp- og nedturer. Ved stortingsvalget i 1997 nådde KrF toppen og fikk valgt 25 representanter med 13,7 prosent. Troms KrF fikk i 1973 for første gang valgt sin stortingsrepresentant ved Per Aas. Han var representant i 16 år, og i 1977 med Ragnhild Finnset, Sørreisa, som første vara. Ved valget i 2005 blei KrFs oppslutning halvert, Siste gallup nå i 2021 viser oppgang for KrF. Kanskje passeres sperregrensen ved valget?

Ved stortingsvalget 1997 stemte mer enn hver femte velger på KrF i tidligere Lenvik kommune. Mange beste- og oldeforeldre til dagens velgere har slik stemt KrF. KrF har vært med i åtte regjeringer og har hatt statsministeren i tre av disse. «Samling om verdier» har vært partiets valgmotto. Sentrumsregjeringa 1972-73 med Lars Korvald (KrF) som statsminister fikk forhandla fram en handelsavtale med EF (EU). Kjell Magne Bondevik (KrF) blei statsminister i 1997 etter at Thorbjørn Jagland (Ap) gikk av fordi han ikke fikk oppfylt sitt ultimatum om minst 36,9 prosent for Ap ved stortingsvalget.

Bondevik formulerte KrFs verdimål slik: Vern om liv, født og ufødt, vern om natur, miljø og familien, rett til arbeid, inntekt, rett til omsorg og for sosial utjevning, nedrusting og menneskerettigheter, ansvarlig ressursbruk, aktiv formidling av den kristne kulturarven. Kjell Bondevik (onkel til Kjell Magne) var Kirke- og undervisningsminister i regjeringa Borten 1965-71 (Sp, H, KrF, V). Som statsråd fremma han proposisjon om ny grunnskolelov, friskolelov, teaterstøtte, rikskonserter, distriktshøgskoler, universitet i Tromsø — noe han fikk flertall for i Stortinget. I ettertid blei han omtalt som en av etterkrigstidas fremste minister — blei også kåra som «årets mann» i ei avisavstemming.

Innføring av ungdomsskoletrinnet i grunnskolen fra 1969 med krav om fire linjer under ei Ap-regjering førte til sterk skolesentralisering. Fra starten blei det slik bare to ungdomsskoler i Lenvik kommune (Finnsnes og Gibostad). Bondeviks proposisjon åpna derimot for at denne kommunen fikk åtte ungdomsskoler. Husøy fikk sitt ungdomsskoletrinn ut fra sitt fiskerimiljø. Elsa Skjerven (KrF) fikk som familie- og forbrukerminister 1965-71, blant annet gjennomført et nytt tilskottssystem i heimehjelpsordninga, opptrapping i barnehagesektoren, fikk forberedt proposisjonen om ferieordning for bønder og fiskere (før regjeringa gikk av).

Som sosialminister 1965-71 fikk Egil Aarvik (KrF) blant annet gjennomført folketrygd, integrasjon for funksjonshemmede, vesentlig bedring i pensjonen for krigspensjonistene. Som barne- familieminister (1997-2005) fikk Valgerd Svarstad Haugland (KrF) gjennomslag for kontantstøtten — i dag for barn under to år og mulighet for kombinasjon med barnehage. Helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) 1997-2005 er kjent for røykeloven.

Dagens barne-og familieminister, Kjell Ingolf Ropstad (KrF), har fått gjennomslag for en betydelig økning av barnetrygden og ellers støtteordninger for barn i fattige familier. Olaug Bollestad (KrF) fra landbruksfylket Rogaland er nå mat- og landbruksminister.

Kritikken mot våre politikere er ofte personfokusert og usaklig. Eksempelvis karakteriserte tidligere sjefredaktør Hans Kr. Amundsen i Nordlys statsminister Bondevik lik en «pygme (dverg) med lite forstand». Ishavsbispen Norderval brukte derimot dette i sin hilsen til Kjell Bondevik på hans 70-årsdag: «Mange nederlag dei spådde deg — det siste var det første. Mange sigrar vann du deg — den siste var den største. Høgreist står du over fusk og svik. Vi er stolte av deg –—Bondevik». Personlig undres jeg over at Rødt og SV ligger over KrF på gallup.