Mer oppdrett i Dyrøy er en dårlig idè

BEKLAGELIG: – Det er beklagelig hvis den ene næringa skal slå den andre i hjel, skriver Berit Nikolaisen.   Foto: Preben Olsen

debatt

Dyrøy kommune ønsker å dispensere fra kystsoneplanen for å kunne gi tillatelse til to nye oppdrettslokaliteter i Dyrøy, hhv. utfor Dyrøygommen og Sandnes.

Dette synes vi er en veldig dårlig idè utfra flere grunner. For det første vil folk miste respekten for politikere og planarbeid. Når man først har brukt tid og ressurser på et grundig planarbeid, burde man ha tiltro at dette fikk bestå ut planperioden. Noe annet er udemokratisk.

Dernest synes vi at Dyrøy har mer enn nok oppdrettsanlegg allerede. Riktignok er det torskeoppdrett det er snakk om denne gangen, men de gir avfallstoffer og tar i bruk store arealer de også. Havstrømmene går inn fra Vågsfjorden via sørenden av Dyrøya og inni Dyrøysundet. Algeblomstringa innerst i Brøstadbotn er blitt verre år for år.

I tillegg er det snakk om at deler av anlegget utfor Dyrøygommen blir å ligge på en viktig seigrunne. I saksopplysningene står det at det er lite fiske registrert der gjennom AIS-systemet (sporingsystem for fiskeflåten). Men det trenger ikke bety at det ikke er fiske der. For det første er ikke båter under 15 m pålagt AIS, for det andre er det mange fiskere som slår av sporingsystemet når de fisker, for å få fred for andre fiskere. Oss bekjent er det tonnevis av sei som er tatt opp der bare i år.

Det er beklagelig hvis den ene næringa skal slå den andre i hjel. Da tenker vi både på yrkesfiskere og også de bedriftene som har satset på fisketurisme de senere år i Dyrøy. For dem er dette en viktig fiskeplass.

Også av hensyn til lokalbefolkninga, bør grunnene få være i fred. Skal dyrøyværingene være husmenn i egen kommune, hvor selskap uten tilknytning til kommunen høster profitten og stenger oss ute fra våre egne naturområder?

Torskeoppdrett er en ny næring som vi ikke kjenner konsekvensene av på lang sikt. Sannsynligvis vil også de bli plaget av sykdom og parasitter, slik det er i alle populasjoner når de det blir for stor tetthet mellom individene. Hva dette vil ha å si for villfisken, vet vi ikke i dag.

Når vi heller ikke kan få noen garanti for at det blir dyrøyværinger som blir ansatt på anleggene, er konklusjonen vår at Dyrøy kommune bør gå imot planene.