Bedre velferd i kommunene

HANDLING: – Vi vil gi kommunene større handlingsrom til å kunne utføre oppgavene sine uten at det må gå på bekostning av andre viktige oppgaver, skriver Katrine Boel Gregussen.   Foto: Carina Hansen

debatt

I denne valgkampen har jeg hørt mange som har sagt at det ikke er så nøye hvem man stemmer på fordi det «bare er Stortingsvalg». Jeg er enig i at kommunevalgene kjennes nærmere ut enn stortingsvalgene, men det har likevel mye å si hvem som bestemmer nede i stor-Oslo.

En av de viktigste oppgavene som gjøres på Stortinget er å vedta statsbudsjettet. Dette budsjettet bestemmer hvor mye som skal fordeles til kommunene. Det har med andre ord veldig mye å si for oss ute i kommunene hvem som får flertall og hva slags budsjett de vedtar.

De siste åtte årene har vi sett at kommunene har lidd. Kommunene har fått flere oppgaver og mer ansvar uten å bli økonomisk kompensert for det. Det betyr i praksis at kommunene har måtte brukt av penger som kunne gått til skole, barnehager eller sykehjem på nye oppgaver samtidig som skatteinngangen i kommunene har blitt dårligere.

Alle bor og lever livene sine i en kommune. Det er her barna skal vokse opp og eldre blir gamle. I noen kommuner er kommunen også den største arbeidsgiveren. Hva slags midler kommunene disponerer betyr med andre ord masse for både de som bor i kommunene og skal motta kommunale tjenester, og de som arbeider i kommunen.

God offentlig velferd og kvalitet i tjenestene er en bærebjelke for et godt og livskraftig samfunn, for trygghet i hverdagen til folk og en helt nødvendig infrastruktur for næringslivet. Det skal være høy kvalitet på tjenestene kommunene leverer, som for eksempel barnehager, skoler, helsetilbud og kulturtilbud. Og kvalitet koster penger. Derfor er god kommuneøkonomi så viktig.

I alt for mange kommuner melder ansatte i skolesektoren og ikke minst i helse og omsorg at de ikke får dagene til å strekke til. I tillegg er det stor forskjell på de kommunale tjenestene man får ut fra hvor man bor. Det trengs flere ansatte, og ansatte koster penger.

Framover vil det også være behov for enda flere kvalifiserte ansatte, blant annet fordi befolkningen blir eldre. Det trengs også mer penger til rehabilitering, hjelpen til psykisk syke må bli mye bedre, og barnevernet og skolehelsetjenesten trenger i likhet med helse og omsorg flere ansatte. Vi ønsker å prioritere det.

Det er ikke skoleeleven, hjelpepleieren eller bestemor som koster for mye. Det er den blå regjeringen som ikke har prioritert det som er viktigst. Å styrke lokalsamfunnenes velferd er et verdivalg, der fellesskapet for de mange settes foran skattelette for de få rikeste. De verdiene finner du på venstresiden.

SV vil styrke kommuneøkonomien med ti milliarder kroner. På den måten får man mer handlingsrom i kommunebudsjettet til å gjennomføre gode tjenester i kommunene i stedet for å måtte skjære tjenestene inn til beinet hvert eneste år. I tillegg til økningen i kommuneramma, kommer også andre økte bevilgninger til kommunene, som for eksempel styrking av barneverntjenestene, kulturtilbudene og heltidsløftet.

Vi vil gi kommunene større handlingsrom til å kunne utføre oppgavene sine uten at det må gå på bekostning av andre viktige oppgaver. Skal vi få til dette kommuneløftet må vi felle dagens blå regjering og bytte den ut med et sterkt SV i en ny rødgrønn regjering.