Frank Bakke jensen lover null økning for Forsvarets ansatte i forvarets boliger?

Julenissen kom tidlig i år!

I KRIGEN: – Min oppfordring til dagens Forsvarsminister Frank Bakke Jensen, er at han strammer seg opp og går i krigen for sine ansatte, dersom noen mener at ansatte har uspiselige fordeler, skriver Pål B. Nygaard.  Foto: Jan-Erik Bergstad

debatt

Forsvarsminister Frank Bakke Jensen, proklamerer at husleieøkningen som organisasjonene har fått forelagt, bare er en «teknisk vri»? Ja vel, herr statsråd – betryggende. Statsråden har i sin tid ved roret styrt personellforvaltningen i Forsvaret mot stupet. ALDRI har vi hatt kortere stå-tid, blant de yngst tilsatte menn og kvinner, enn i samme periode som Frank Bakke styrer butikken. Disse personell «insentivene» som er gjennomført og de som ligger på blokka, herunder husleieøkning er ingen insentiv, mer dolkestøt mot personellet!

Personell i Forsvaret er på beordringssystem frem til 38 år, deretter et disponeringssystem med eller mot villighet i resten av karrieren. Beordringssystem, betyr for de uinnvidde at arbeidsgiver bestemmer at du f,eks i de neste 3-5 år skal jobbe i garnisonen i Sør – Varanger, dernest beordres til HMKG i Oslo.


Dårlig idè med markedspriser på forsvarsboliger

Skivebom av Høyre


Ved å bruke dette høyst relevante eksemplet opp mot husleieforslaget som arbeidsgiver har fremsatt pr juni 2021, så betyr det at med utgangspunkt i en 100 kvm leilighet forvaltet av Forsvarsbygg så blir husleia ca 8500 i Kirkenes og 18500 i Oslo.

Hvordan skal personell som er totalt undergitt arbeidsgivers beordringsplikt kunne har forutsigbarhet med et slikt system? Saken er fra NOF sin side at personell, må kunne komme seg inn på boligmarkedet, betjene lån, samtidig som arbeidsgiver styrer geografien! Man kan ikke betjene begge deler samtidig!

At Forsvarsministeren lover «peace in our time» og vifter med kompensasjon, begrunnet i fordelsbeskatning er det reneste svada! Vi (ansatte i forsvaret) stod i samme situasjon i 1997/98, da skulle personellet beskattes for bolig og (de nå bortfalte) flyreisene vi hadde pr år (2 stk til familiehjemmet) Saken ble fremmet i Stortinget av representanten Ranja Hauglid (AP) fra Salangen, til daværende settestatsråd for finansminister Jens Stoltenberg, Jørgen Kosmo. Svaret ble at befalet spesielle situasjon med beordring, var god nok begrunnelse for fritak av denne «fordelen» NOF var «arkitekten» bak spørsmålet som ble stillet, vi fikk et godt svar!


Ny avtale mellom Norge og Russland:

Sikkerheten i nord styrkes


Så min oppfordring til dagens Forsvarsminister Frank Bakke Jensen, er at han strammer seg opp og går i krigen for sine ansatte, dersom noen mener at ansatte har uspiselige fordeler! Jeg har ikke opplevd at opposisjonen har fremmet slike krav.

I samme åndedrag, kan du kanskje få på plass at våre merbelastningstillegg for vakt, øving og fartøytjeneste blir pensjonsgivende. DET er vel for mye forlangt, du har jo trenert dette i dine år, lurer DU på hvorfor ansatte slutter?