Et forsøk på å få fram fakta om Finnsnes Handelspark – MMG Drift as

ARTIKKELFORFATTER: Frank Berntzen.   Foto: Maria Holm Simonsen

FINNSNES HANDELSPARK: Hugos Pub sine lokaler i Finnsnes Handelspark.  Foto: Vidar Bjørkli

OTTOS: Frank Berntzen presiserer i sitt innlegg at han ikke er i aktiv drift i Ottos, men at han som huseier en og annen gang blir spurt om råd. Ottos eies og drives i dag av Misikah Gunnerød.  Foto: Carina Hansen

debatt

Det har nylig vært en del publisitet omkring saken der MMG Drift as har hentet ut utstyr, og driftstilbehør, som selskapet har kjøpt og betalt, fra lokalene der Hugo’s pub leier hos Finnsnes Handelspark. På sosiale medier har det, i kjent stil, vært flere ytringer hvorav mange baseres på manglende kjennskap og kunnskap omkring faktum. I media har det, i kjent «klikkestil» blitt satset på overskrifter som skal fange interessen, hvor en gjerne skulle sett at saken ble bedre belyst.

Jeg velger å gjøre et tappert forsøk på å dra leseren gjennom faktabildet slik at tidligere uriktige påstander ikke får stå uimotsagt.

Først, jeg er ikke aktiv i drift av Ottos, som mange synes å tro og mene. Jeg er snart 100 år og kjenner at jeg begynner å bli vel gammel for denne type aktivitet. Mitt forhold til Ottos nå er at jeg er huseier, og en og annen gang blir spurt om min mening om drift, noe som i seg selv er hyggelig. Det er ikke alltid vi gamlinger blir spurt om råd.


Lagmannsretten snudde opp ned på tingrettens avgjørelse:

Må utlevere driftstilbehøret

8. juni slo tingretten fast at kjøperen av konkursboet etter Hugos Pub ikke hadde rett til å hente ut bord, lamper, lys, instrumenter, kjøkkenutstyr og en rekke rekvisitter fra lokalene. Den avgjørelsen er ikke lagmannsretten enig i, og nå må Finnsnes Handelspark AS utlevere både driftstilbehøret og betale saksomkostningene for behandlinga i både ting- og lagmannsretten.


Videre, dette er en sak mellom Finnsnes Handelspark, som huseier av de aktuelle lokaler, og selskapet MMG Drift as. Det er Finnsnes Handelspark som har nektet MMG Drift å hente utstyret de har kjøpt. Som følge av svært liten forhandlingsvilje og på grensen til barnslig oppførsel endte dette opp med midlertidig forføyning som har vært behandlet i Tingrett og senere anket til Lagmannsrett.

Ellers er det viktig for meg å si at alle som ønsker å satse i utebransjen er hjertelig velkommen. For meg er det viktigste at flere aktører kommer til, flere steder, flere tilbud. Dette vil tjene Finnsnes, alle gjester, både lokale og tilreisende, og gjøre at Finnsnes blir et mer attraktivt sted å besøke.

Konkurranse er sundt og vil gjøre at alle skjerper seg.

Bakgrunnen for saken

Leietaker hos Finnsnes Handelspark, Hugo’s Pub begjærte oppbud tidligere i år og utstyr og driftstilbehør som Nordea hadde pant i ble lagt ut for salg.

Etter en budprosess gikk tilslaget til MMG Drift as.

Det har vært mye meninger omkring hva som ble kjøpt. Her har det, dessverre igjen, vært slengt ut mange påstander, hovedsakelig fra folk som enten har egen agenda eller ikke har greie på hva de prater om.

Derfor må det avklares, hvilket utstyr og driftstilbehør solgte Nordea og som MMG Drift kjøpte?

Bakgrunnen her er følgende; selskapet Agathon Pizza, som Nordnes eide og drev, overtok han i januar 2018, dette driftet han til det gikk konkurs i februar/mars 2019.

Den gangen ble også utstyr og inventar, dvs det Nordea hadde pant i, solgt. Det fikk Hugo Nordnes, driver av selskapet som gikk konkurs og eier/driver av nytt (Hugos Pub as), tilslaget på. Den gang for den netto sum av kroner ca 2 millioner, finansiert av Nordea. Som sikkerhet tok Nordea pant i alt utstyr og driftstilbehør, som naturlig er. Bare legg merke til at Nordea lånte ut 2 millioner som normalt skal reflektere verdien av utstyr og driftstilbehør.

Så kommer ny konkurs i jan/feb i år, og Nordea må, igjen, selge og forsøke å berge så mye av sitt utlån som mulig.

Denne gangen ble det selskapet MMG Drift as som fikk tilslaget.

Så etter lovens tekst gjaldt det alt utstyr og driftstilbehør bortsett fra det som eventuelt 3.parter kunne dokumentere var deres. Noe som er helt vanlig standard prosedyre.


I dag har de hentet driftstilbehøret fra Hugos Pub: «Vi står maktesløse overfor dette»

På sin Facebook-side skriver Hugos Pub på Finnsnes at MMG drift i dag henter ut driftstilbehøret lagmannsretten mener at MMG drift har krav på.


Når det gjelder 3.parter, som mener de eier utstyr som er i lokalet/bedriften ved konkursåpning, så er det slik at når konkurs åpnes må disse melde inn sine krav til bostyrer, noe som ikke ble gjort ved siste konkurs. Dermed vil dette etter loven tilfalle boet og vil da være med i det som kan selges.

Hvorfor dette ikke ble gjort kan nok skyldes lite kjennskap til lovverket. Det har jeg forståelse for, det er ikke Hvermansen som har nærkontakt med konkurser.

Nå er det slik at MMG Drift som kjøpte boet forstår at det er slik det kan ha gått til og har allerede levert tilbake noe. Jeg vil tro at de ikke er fremmed for å levere tilbake mer. Dessverre har agerende hos motpart vært slik at det ikke har innbudt til samarbeide og konstruktive løsninger. Noe som så langt har kostet han sekssifret beløp.

Det utstyret som nå er hentet er dokumentert i kjennelsen fra Lagmannsretten. Namsfogden har også, med grunnlag i Lagmannsrettdommen, bistått i utleveringen og vært med i hele utleveringsprosessen for å sikre at det kun er tatt det som skulle tas.

Det er ellers ikke korrekt, som noen hevder, at Tingretten og Lagmannsretten var uenige i hvem som hadde eierretten. Den uenigheten som oppstod var om kjøper, MMG Drift, kunne hente utstyret som var kjøpt og betalt til Nordea og som det nye selskapet kunne benytte vederlagsfritt i perioden frem til Lagmannsretten fremmet sin kjennelse. Det i seg selv går det også å reflektere over.


Pub-krangelen på Finnsnes:

– De er lei av å bli framstilt som kjeltringer

I slutten av forrige uke ble det gjort kjent at lagmannsretten hadde snudd opp ned på tingrettens avgjørelse, om utlevering av driftstilbehør knyttet til konkursboet etter Hugos Pub. Nå forteller advokatene til partene hvordan de ser på den nye kjennelsen.


En annen viktig lærdom flere kan ta fra denne saken, er at det holder ikke å påstå at noen eier utstyr uten å dokumentere dette. Da kan jo alle gå inn på eksempelvis Power å si at dette TV-apparatet er mitt for så å ta det med seg.

Lagmannsrettens kjennelse er svært tydelig og godt begrunnet. Hvis noen er uenig, noe som er helt fair, så må de benytte seg av muligheten til å anke, eventuelt som noen har sagt i denne prosessen, ta seg en bolle. Nordnes oppfatning og forståelse av midlertidig forføyning, jamfør hans kommentar i et facebook innlegg, må vel tilskrives hans manglende kunnskap om lov og rett.

Til slutt, en bønn, ønske, håp, kall det hva du vil, jeg tror uansett ikke det vil hjelpe. Det er kanskje på tide at enkelte tar seg selv i nakken og passer på hva de skriver og sier. Det er nok fortsatt slik at ærlighet varer lengst, og det er alltid lettere å møte folk uten å skjemmes. Alle kan gjøre/si feil, det er menneskelig, men å gjenta og gjenta i den tro at det etter hvert blir en sannhet, da MÅ du ta en alvorsprat med han/hun du ser i speilet.