CO₂ er først og fremst mat for planter:

Hva er fakta om klima og CO₂?

FAKTA?: – På hvem og hva skal man tru? Stormakta Kina: Tar de Vestens klimapolitikk med et lite smil? spør Sverre Stenvold.   Foto: David Ake, AP

debatt

Mange kan nok bli skremt av uttalelser som at vi og jorda blir «kokt» (Rasmus Hansson, MDG) dersom vi ikke drastisk reduserer menneskeskapt utslipp av CO2 til atmosfæren.

Man kan skjønne at, i alle fall barn som Greta Thunberg, kan skremmes av slike og lignende dramatiske uttalelser. På 1960-tallet var massemedia/aviser ganske fulle av artikler der det ble spådd om ei ny og nær forestående istid. Vi veit at høyfjellsviddene Dovre- og Hardangervidda har vært skogkledd (furukjemper), og at vi den gang, og blant annet under vikingtida, hadde et betydelig varmere og bedre klima enn vi har i dag.


Hardt press når klimasamtalene gjenopptas

Klimaforhandlingene gjenopptas i Bonn etter et opphold på halvannet år på grunn av pandemien. Det er mye å ta igjen, ifølge norsk klimadiplomat.


Dette uten menneskeskapt utslipp av CO2, karbondioksid! «Mens regjeringen gjennom en pressemelding meldte at de hadde forsterket Norges forpliktelser om kutt fra 40 prosent til mellom 50 og 55 prosent i 2030 har Kina meldt inn at de skal øke sine utslipp med 40 prosent innen 2030».

På hvem og hva skal man tru? Stormakta Kina: Tar de Vestens klimapolitikk med et lite smil?

Arnulf Hole, Balsfjord, har en interessant artikkel: «Dyr og farlig klimapolitikk» — i Nye Troms 6. april 2021. Han skriver blant annet: «De forskerne som har en annen mening om CO2 og klimaendringen enn de rådende blir tiet i hjel. Det er mange andre faktorer (enn CO2/karbondioksid) som påvirker klimaet (varmere klima), men disse får sjelden oppmerksomhet».


Verden kan passere 1,5 graders oppvarming de neste fem årene

Verden kan nå 1,5 graders oppvarming i løpet av de neste fem årene, ifølge en oppdatert evaluering av globale klimatrender.


I to tidsskrifter blir «problemet» CO2 i atmosfæren belyst. Heftene heter: «Motvekt — Fakta om klima» skrevet av Gregory Wrightstone og «Naturen styrer klima» redigert av professor emeritus Jan-Erik Solheim.

Essensen i disse heftene, vitenskapelig fundert, er at den menneskeskapte carbondioksiden (CO2-en) har marginal påvirkning av et varmere klima, men «først og fremst er CO2 mat for planter. Det er livets gass».