Videre til neste stasjon!

ADVARER: – Jeg vil advare mot å mistenkeliggjøre de som nå har sikret et historisk flertall for banen. Det svekker kun arbeidet, skriver Martin Henriksen (Ap).  Foto: Vidar RuudVidar Ruud / NTB scanpix

debatt

Jeg satt nesten kaffen i halsen da jeg leste lederkommentaren til redaktøren i Folkebladet lørdag.

Der mener redaktøren at jeg «har forsøkt å svekke vedtaket» om Nord-Norgebanen fordi jeg i en debatt på Dagsnytt18 sa at «selvsagt må det utredes».Hva i all verden?! Det må gå an å si det som er sant når NRK spør; selvsagt må et av landets største og viktigste samferdselsprosjekter planlegges og utredes. Noen annet vil være å lure folk. Planlegginga er neste stasjon på veien til utbygging.

Jeg har jobba iherdig for og forsvart det viktige og historiske vedtaket om Nord-Norgebanen. I fjor ledet jeg partiets Nordområdeutvalg, og er stolt av at det var første gang et organ i Ap sa klart ja til å realisere Nord-Norgebanen. Noen måneder senere slo partiets landsmøte fast at vi har et mål om å realisere banen. Dermed ble det et flertall i Stortinget for at arbeidet med banen må starte.

Vedtaket i Stortinget er gledelig og historisk! Hva skal til for at vi faktisk får lagt jernbaneskinner i nord? Selvsagt må det planlegges først. Det må alle slike prosjekter. Vi i nord trenger ikke særbehandling - vi trenger kun like muligheter til å få en god og moderne infrastruktur som andre.

Vekst i sjømatnæringa, gods over på skinner, et overbelasta veinett er tunge argumenter for at Nord-Norgebanen er et riktig samferdselsprosjekt. Men flere forhold må avklares så raskt som mulig; trasévalg, teknologifag, kostnader, klima. Ikke minst må man ha dialog med Sametinget og situasjonen til reindrifta avklares, noe som ikke har vært gjort skikkelig i utredninga fra Jernbanedirektoratet.Dette er det egentlig ingen uenighet om. Samtlige partier som stemte for Nord-Norgebanen i forrige uke mener at den må utredes før bygginga starter (selv om ikke alle sier det høyt).

Senterpartiet vil «gjennomføre en utredning av fremtidas jernbaneinfrastruktur inn og ut av Nord-Norge med klart mål om å realisere økt jernbaneutbygging i nord.» FrP skriver i sitt program for neste stortingsperiode at de vil «igangsette konsekvensutredning og bygge ut Nord-Norgebanen». SV vil i sitt program «Prioritere planlegging for snarlig realisering av Nord-Norge-banen». Ap vil ha et grundig beslutningsgrunnlag slik at vi bringer prosjektet fremover med mål om å realisere Nord-Norgebanen.

Altså har alle partiene som er for Nord-Norgebanen noenlunde like formuleringer, alle nevner utredning og planlegging i sine programmer og alle stemte i Stortinget for å starte arbeidet med banen. Mener Folkebladets redaktør at samtlige partier forsøker å «svekke vedtaket» når de skriver dette i sine programmer? Nei, dette er gledelig, og betyr at at bredt flertall i Stortinget vil føre saken videre.

Jeg vil berømme Folkebladet for engasjement for jernbane i nord, og at avisa står opp mot de utroligste påstander fra Oslo-baserte media om «luftslott» eller at banen er «verdens dyreste turistattraksjon».Men jeg vil advare mot å mistenkeliggjøre de som nå har sikret et historisk flertall for banen. Det svekker kun arbeidet. De virkelige bremseklossene sitter i regjering: «Urealistisk» var den uforsonlige dommen fra samferdselsminister Hareide om vedtaket. Høyres statssekretær forsøkte å slakte vedtaket i debatt med meg samme dag (noe jeg tok til motmæle mot). Regjeringspartienes forsøk på å skyte ned et vedtak i Stortinget og samtidig ødelegge troverdigheta til den utredninga regjeringspartiene i nord skryter av er oppsiktsvekkende og uakseptabelt.

Vedtaket i Stortinget er historisk. Jobben med hvordan man skal få til Nord-Norgebanen starter for alvor nå. Det er viktig og gledelig. Men vi må kunne ha en ærlig debatt om hvordan vi skal gå fram uten den slags mistenkeliggjøring og undergraving av langvarig politisk arbeid som redaktøren i Folkebladet legger opp til.

Det går ikke noe tilbaketog herfra, vi skal videre til neste stasjon!


Sp i vinden, jernbane og koronavalgkamp

Det er helg og klart for en ny utgave av Folkepodden.