Senja kommune:

Ny millionstøtte til næringslivet

SPISSET: – Senja Høyre er svært glad for at tildelingen fra regjeringen denne gangen er spisset også spesielt til de kommuner som har mange ansatte innenfor overnatting og servering, skriver Elin Byberg og Geir-Inge Sivertsen.   Foto: Arve Svestad

debatt

Regjeringen tildeler kommunene ytterligere 750 millioner kroner, som skal kompensere bedrifter som er særlig hardt rammet av smitteverntiltak. Kroner 1.656.000 skal nå deles ut i Senja kommune.

Senja Høyre oppfordrer næringslivet i Senja til å søke. I denne omgangen er det særlig overnattings- og serveringsbedrifter i kommunen som skal prioriteres. Overnattings- og serveringsbransjen har både i Senja og i hele landet gjennom et helt år strukket seg til det ytterste for å få hjulene til å gå rundt.

Det er en krevende øvelse å tilpasse seg smitteutviklingen, og for mange har det medført uforutsigbare kostnader. Dette er bransjer som allerede driver med små marginer. Før koronapandemien inntraff var Senjaregionen med reiselivet i en svært positiv utvikling, og sesongen 2020 lå an til å slå alle rekorder, og mange hadde også gjort store investeringer for å tilpasse seg veksten man har opplevd spesielt knyttet til vinterturismen.

Senja Høyre er svært glad for at tildelingen fra regjeringen denne gangen er spisset også spesielt til de kommuner som har mange ansatte innenfor overnatting og servering. I februar ble Senja kommune tildelt 1.355.722 kroner for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Dette betyr at det nå er omlag 2,7 millioner i søkbare midler til bedrifter i Senja kommune som er rammet av koronakrisen. Søknadsfristen er 15. mai.

Nytt denne gangen er at også vinterdestinasjoner er prioritert, i mange kommuner spesielt i vår nordlige landsdel utgjør dette ryggraden i det lokale næringslivet, og det er viktig å sikre disse arbeidsplassene.

Samlet har regjeringen snart fordelt 3,1 milliarder kroner til kommunene, som kjenner de lokale forholdene best og kan hjelpe det lokale næringslivet gjennom krisen. Inkludert i dette beløpet, er et forslag regjeringen vil legge frem for Stortinget, om å bevilge ytterligere 500 millioner kroner til som kommunene kan fordele til sine bedrifter. Denne ordningen kommer i tillegg til den nasjonale kompensasjonsordningen som alle bedrifter i landet har mulighet å søke midler fra.

Slik fordeles de 750 millionene fra regjeringen til kommunene:

* 675 millioner kroner fordeles til kommuner etter antall ansatte i overnatting og serveringsbransjen i hver kommune.

* Alle kommuner får et minstebeløp på 250.000 kroner.

* 75 millioner kroner fordeles til kommuner med mange ansatte innen sesongbasert virksomhet.

* I tillegg er det lagt vekt på at mange kommuner i Viken også er rammet av redusert handel i vinter som følge av forsterkede smitteverntiltak med særlig høyt tiltaksnivå.