Rot i Senja kommune om lokaldemokrati

ELENDIG: – Slik saken står nå har rådmannen regelrett kappet beinene av hele lokalutvalgsmodellen. Forslaget er rett og slett elendig, skriver Kay Erling Ludvigsen.   Foto: Stein Wilhelmsen

debatt

Oppstarten for Senja kommune har vært kronglete, men et av de områdene vi har lyktes med er oppstarten av lokalutvalgsmodellen. Denne modellen har blitt brukt som mal for andre sammenslåtte kommuner, og har ofte blitt presentert som en solskinnshistorie når representanter fra Senja har holdt presentasjoner for nabokommuner, fylkeskommunen eller andre sammenslåtte kommuner.

Høsten 2020 ble imidlertid denne solskinnshistorien brutalt kastet over ripa da kommunestyret behandlet budsjett og økonomiplan. Etter forslag fra rådmannen ble hele lokalutvalgsmodellen i praksis lagt ned gjennom én linje i driftsbudsjettet. Jeg har forståelse for at man skal bidra med kutt på den politiske ramma når kommunen er i den situasjonen den er i, men jeg har ingen forståelse for at det er lokalutvalgene som må ta nesten hele regninga innenfor dette rammeområdet.


Foreslår å legge ned lokalutvalgene: – Et endeløst kaos

Torsdag denne uken skal kommunestyret ta stilling til rådmannens forslag om å legge ned lokalutvalgene i Senja kommune. Lokalutvalgsleder Kay Erling Ludvigsen gir prosessen stryk og sier lokalområdene nå blir fratatt en høringsinstans.


Lokalutvalgene ble flittig brukt som et middel for å berolige innbyggerne om at nærmiljøet deres ville bli hørt i den øvrige saksgangen i den nye storkommunen. Disse utvalgene skulle sørge for en nærhet mellom politisk og administrativ ledelse og befolkningen. Mange lot seg begeistre av denne tanken, og så for seg at nettopp deres distrikt ville ha en stemme inn mot maktens kjerne.

Lokalutvalgene har fungert godt i sitt første driftsår. Alle lokalutvalgene har opplevd engasjement og har hatt mange møter — til tross for utfordringene den pågående pandemien har gitt oss. Vi har vært representert i kommunestyret, Folkebladet, Nordlys, NRK samt radio og tv. Vi har tatt opp saker som engasjerer lokalt og bidratt med økonomisk støtte lokalt for frivillighet og prosjekter som gagner lokalsamfunnet.Derfor var skuffelsen stor da vi fikk beskjed at vi, uten videre utredning, ble fjernet i et budsjettvedtak. Dette skulle senere også vise seg å være ulovlig. Ikke fikk vi anledning til å delta i en prosess eller bli inkludert i et så drastisk vedtak. Like i forkant ble vi bedt om å svare på en høring som gikk på halvering av møtegodtgjørelse for lokalutvalgene — noe vi svarte på. Det er stor forskjell på den høringen og det resultatet som vi alle ble vitne til gjennom budsjettvedtaket i desember 2020.

Budsjettvedtaket var mangelfullt fordi lokalutvalgene er organisert under Kommuneloven — som igjen krever at en nedleggelse eller endring av utvalgene må vedtas i en egen sak. Ifølge fylkesmannen er det en mangel at dette skjedde gjennom en linje i et budsjett. Dette medførte at rådmannen innkalte alle lokalutvalgslederne på et eget møte på Senjastua den 20. januar i år. Der fikk vi informasjon om videre prosess.

Rådmannen kunne informere om feilen som var gjort, og at han nå måtte levere ny sak til kommunestyret for å få et gyldig vedtak. Vi ga rådmannen den informasjonen vi mente var viktig, deriblant om økonomiske rammer, samt viktigheten av at lokalutvalgene har en egen sekretær for å kunne fungere. Det kan ikke understrekes nok hvor viktig dette er for å få utvalgene til å virke slik intensjonen er. Det handler om å sikre god saksbehandling og koordinering mellom utvalgene. Uten dette på plass er det ikke liv laga for denne modellen.

Videre informerte rådmannen at vi nå ikke hadde mulighet til å innkalle lokalutvalgene til møter all den tid disse spørsmålene rundt det ugyldige vedtaket sto ubesvart. Av den grunn ventet vi spent på rådmannens innstilling i saken til denne ukens kommunestyremøte.


Ny nettside skal bedre informasjonen om lokalutvalgene i Senja: – Et etterlengtet verktøy

I tråd med kommunesammenslåingen ble det satt igang et arbeid med å få opp en nettside som skulle gi informasjon om de ulike lokalutvalgene og hva de jobber med. Nå er den her.


Innstillingen til rådmannen er dessverre trist lesning. Det kan virke som om lokalutvalgene ikke blir hørt (eller forstått) av den øverste administrative ledelsen i kommunen. Slik saken står nå har rådmannen regelrett kappet beinene av hele lokalutvalgsmodellen. Forslaget er rett og slett elendig.

Jeg, som lokalutvalgsleder for Finnsnes Lokalutvalg, har ingen mulighet til å innkalle mitt eget lokalutvalg for å kunne vedta et høringssvar på denne saken. Jeg er også midlertidig fratatt talerett i kommunestyret fordi det er gjort en saksforberedende feil av rådmannen. Det hele er preget av et endeløst kaos.

Derfor ber jeg at kommunestyremedlemmene i det minste tar til seg det jeg skriver her i dag, samt uttalelsen fra alle lokallagslederne som ble sendt ut i slutten av januar. Jeg skal følge med på behandlingen av saken — og håper på en god og saklig debatt. Det er det minste vi må kunne forvente med tanke på alt arbeidet vi som medlemmer i disse utvalgene har lagt ned det siste året.