Korona, utelivsbransjen og fakta

KORONA-RELATERT?: – Lokalt har vi hatt en bedrift som til slutt måtte begjære oppbud med påstanden at «det er 100 prosent koronarelatert». Her har kreativiteten vært benyttet for en plausibel forklaring, skriver Frank Berntzen.   Foto: Carina Hansen

debatt

Som alle nå ikke kan ha unngått å få med seg så er koronapandemien og dens konsekvenser nesten umulig å håndtere for deler av utelivsbransjen. Med stadig nye tiltak og restriksjoner så sliter den ene etter den andre bedriften med å overleve. Etter hvert må noen gi opp som følge av pandemien, mens andre bruker pandemien som en gyllen mulighet.

I Oslo melder nå åtte av ti at de har hatt en halvering av omsetningen, mens det i Troms og Finnmark er 58 prosent som melder om 75 prosent eller mer i nedgang. Ha det i bakhodet at restauranter/spisesteder har fortsatt relativt gode besøkstall, det er den gruppen som først og fremst er typiske pub og nattklubber med nesten all omsetning knyttet til drikke som sliter.

At det er tøft for denne bransjen nå er det ingen tvil om. Spesielt tøft er det som nevnt for de som i hovedsak lever av alkoholsalg. Med ekstremt tøffe retningslinjer så er det nesten uunngåelig å holde seg flytende. Full skjenkestopp enkelte steder, skjenkestopp kl. 24 og ingen inn etter kl. 22 andre steder. Så får vi også, som det i det siste har vært en del kommentarer om på sosiale medier, konserter med større nasjonale artister med kun ti tilskuere. En ordning de fleste rister på hodet av.

Etter pandemiens inntog har regjeringen innført ulike støtteordninger for bransje, hoteller, utesteder, arrangører og artister, blant annet. I denne forbindelse så har enkelte rettet kritikk til ordningen og dens urimelige utslag i enkelte tilfeller. Felles for flere av kritikerne er nok at de ikke har satt seg godt nok inn i ordningen, hvilke kriterier som gjelder og derav de ulike utslag dette gir.

Det har fra dag èn vært tydelig kommunisert ut at denne ordningen ikke ble innført for at de som på det tidspunkt slet skulle få statlig hjelp til å holde seg flytende. Med andre ord, dersom en bedrift slet før koronaens inntog hadde ikke denne bedriften «rett» til «koronastøtte».

Kreativitet er et flott ord. Det kan benyttes i mange sammenhenger, så også i økonomiske. Nasjonalt har vi hatt en stor konkurs i et av de større hotellselskaper i Norge. Her kan det tyde på at eierne har vært vel kreative siden nå Økokrim har satt i gang sak mot de sentrale personene.

Lokalt har vi hatt en bedrift som til slutt måtte begjære oppbud med påstanden at «det er 100 prosent koronarelatert». Her har kreativiteten vært benyttet for en plausibel forklaring, en forklaring mange har «kjøpt».

Denne bedriften startet i april 2019 og hadde i løpet av de resterende ni månedene av året en omsetning på ca 7,5 millioner (seks mill. eks moms). I løpet av disse ni måneder gikk bedriften med i gjennomsnitt ca 50.000 kroner i minus hver måned. Totalt på året minus 440.000 kroner bare på drifta. Da er ikke lånekostnader og renter tatt med. I samme periode klarte bedriften og bygge opp en kortsiktig gjeld på ca 1.500.000 kroner, av dette 575.000 i leverandørgjeld og 414.000 i offentlig gjeld. Størrelsen på offentlig gjeld tyder på at merverdiavgift- og skattetermin(er) har vært slepende, noe som vil fremkomme når det offentlige kjører en maskinell kontroll på koronastøtte-søknader.

Koronastøtten er og var tillitsbasert, og kommunisert ut slik at alle skulle vite at det ville komme en maskinell kontroll. Hvis denne kontrollen førte til at bedrifter ikke oppfylte de grunnleggende betingelser og dermed mottok urettmessig støtte så ville støtten bli krevd tilbake. Så etter ni måneder drift med solid besøk (ca 830.000 kroner gjennomsnittlig omsetning pr måned) klarer altså bedriften å komme så skjevt ut økonomisk, og alt dette før koronaen kom.

På bakgrunn av min posisjon og delvis interesse i utebransjen så forstår jeg at det vil påvirke leserens oppfatning av innlegget. Noen ganger er det jo slik at det er ikke det som blir sagt, men den som sier det som betyr noe når en mening skal gjøres opp.

For å si det sånn, jeg har aldri vært bekymret for konkurranse og mangfold, det mener jeg er viktig. Historien har jo vist at jeg har hatt min dose gjennom 30 år, så det må jeg bare leve med, men jeg tenker at noen ganger kan det være greit å kjenne til noen fakta. Om ikke annet så for å få en mer objektiv oppfatning.