Regjeringens rusreform:

Vi må hjelpe mennesker ut av rus

HJELP: Mennesker som er avhengige av rus må få hjelp, skriver Per-Inge Søreng.   Foto: Tom Benjaminsen

Vi må jobbe for et samfunn hvor mennesker opplever å bli sett i den situasjonen de er i og blir tilbudt hjelp ut ifra den.

Per-Inge Søreng
debatt
Vår viktigste oppgave når det kommer til narkotikapolitikk er å forhindre at menneskers liv blir ødelagt av rus.

KrF mener det er viktig med en solidarisk ruspolitikk som har omsorg for dem som sliter med alvorlige rusproblemer. En ruspolitikk må også først og fremst være forebyggende gjennom trygge rammer som i størst mulig grad forhindrer at ungdom starter med narkotika. Vi må hjelpe mennesker ut av rus, ikke inn i den.

Det er allment kjent at tilgjengelighet skaper forbruk. De unge bør særlig skånes for de ulike veiene inn i narkotika. Heldigvis er fortsatt narkotikabruken blant ungdom i Norge blant de laveste i Europa. Det må vi ta vare på. Og det må vi gjøre gjennom aktiv forebygging og fortsatt utilgjengelighet.

Flere unge enn tidligere tror at cannabis er eller skal bli lovlig. Dette viser en undersøkelse Sentio foretok i 2019. Når politikerne diskuterer begreper som avkriminalisering og ungdomspolitikere fronter kampanjer for legalisering, skapes det et farlig inntrykk blant barn og unge som vokser opp i dag om at narkotika skal bli lovlig.


Riksadvokaten vil avkriminalisere narkotika

Bruk og besittelse av narkotika bør ikke lenger bekjempes med straff, skriver Riksadvokaten i høringsuttalelsen om rusreformen.


Dette viser hvor viktig den forebyggende jobben vi gjør hver dag er. Og det viser at måten vi snakker om ruspolitikk på betyr noe for hvordan unge forholder seg til rus. Når unge har et inntrykk av at det nærmest er en lovlig vare, så kan det være med på å øke bruken blant unge.

Mennesker som er avhengige av rus må få hjelp. Det er dessverre knyttet en del stigma til det å være rusavhengig i dag. Vi må jobbe for et samfunn hvor mennesker opplever å bli sett i den situasjonen de er i og blir tilbudt hjelp ut ifra den. Det kan handle om inkludering i arbeidslivet, hjelp til rusavvenning eller bare det mest grunnleggende og viktigste — et felleskap som er der når en trenger hjelp.

KrF mener vi som samfunn har et stort ansvar for å gi hjelp og behandling til de som er avhengige av rusmidler. Vi må aldri gi opp troen på at mennesker kan komme ut av avhengigheten og bli rusfrie.

Regjeringa jobber nå med en rusreform. Det stilles store forventninger til om vi kan få en reform som det kan bli stor politisk enighet om!