Tiden som lønnstapere er over:

Nå får pensjonistene bedre pensjoner

NYTE: – Landets pensjonister har ingen tid å miste. Våre eldre som har vært med å bygge dette landet, fortjener å nyte alderdommen, skriver Kristian Augist Eilertsen.   Foto: Frank R. Roksøy

debatt

Fremskrittspartiet har lenge kjempet nærmest alene i Stortinget for å sikre landets pensjonister bedre pensjoner og mer anstendighet. Så å si alle parti på Stortinget har vært svært motvillige til å gi pensjonistene bedre økonomi. Dette fordi de samme partiene mener at landets eldre er den største trusselen for Norges økonomi i årene fremover. Det er Fremskrittspartiet svært uenig i.

Helt siden 2011 har landets pensjonister ikke hatt samme lønnsutvikling som de som er i jobb. Når resten av innbyggerne har hatt lønnsvekst, har pensjonistene fått den samme lønnsveksten, men fratrukket 0,75 prosent. De årene lønnsveksten har vært dårlig, har det betydd at pensjonistene har fått dårligere råd fra et år til et annet. Det er nok et eksempel på manglende rettferdighet som landets folkevalgte har utvist overfor våre pensjonister.Derfor er jeg nå svært glad på pensjonistenes vegne at Fremskrittspartiet endelig har lykkes etter ti års kamp mot denne urettferdigheten: Nå sikres pensjonistene bedre pensjon og mer anstendighet fremover. Stortinget har gått med på Fremskrittspartiets forslag om fjerne underreguleringen av pensjoner på 0,75 prosent.

Tiden der pensjonistene skal være lønnstapere synes nå å være over. Heldigvis! Fremover skal pensjonistene sikres en vekst i sin inntekt som er lik snittet av lønns- og prisveksten.

Fremskrittspartiets kamp for landets pensjonister stopper likevel ikke her: Landets minstepensjonister lever i dag under fattigdomsgrensen. Derfor foreslo vi i Stortinget å heve minstepensjonistenes inntekt, slik at disse kunne løftes over fattigdomsgrensen. Dessverre ville ikke stortingsflertallet støtte oss.

For Fremskrittspartiet er det uforståelig hvorfor flertallet på Stortinget mener at eksempelvis kvinner som tok et verdivalg og var hjemme med barna mens de var små, skal stå igjen som pensjonstapere når alderdommen ankommer. At vi har eldre som lever under fattigdomsgrensen i verdens rikeste land, er direkte skammelig!


Frp enig med regjeringen om pensjon fra første krone

Fremskrittspartiet og regjeringen har blitt enige om å innføre pensjon fra første krone fra 2023. Arbeiderpartiet ser ingen grunn til å vente.


Under Bondevik-regjeringen på begynnelsen av 2000-tallet fikk Frp redusert avkortningen for gifte og samboende pensjonister fra 25 prosent til 15 prosent. Da Frp selv kom i regjering, fikk vi redusert denne ytterligere til ti prosent. Vi mener at det er grovt urettferdig at man skal få mindre pensjon bare fordi man fremdeles bor sammen med sin bedre halvdel også i alderdommen. Derfor gir vi oss ikke før denne avkortningen er fjernet helt.

Landets pensjonister har ingen tid å miste. Våre eldre som har vært med å bygge dette landet, fortjener å nyte alderdommen i visshet om at man er i stand til å betale strømregningen, gi gaver til barnebarn og kanskje av og til kunne unne seg en ferie. Derfor lover Fremskrittspartiet å fortsette kampen for deg som er pensjonist i dag, og for deg som skal bli pensjonist i fremtiden.