Pensjon fra første krone

PENSJON: – Dette er gode nyheter for nesten en million arbeidstakere. Det er særlig unge, studenter, kvinner og andre arbeidstakere som har kortvarige, sesongbaserte eller små stillinger som tjener på dette, ofte innenfor reiseliv, varehandel, renhold og sikkerhet, skriver Christine Killie og Heidi Nordbye Lund.  Foto: Gorm Kallestad / NTB

Den største utfordringen Norge står overfor nå er å skape mer og inkludere flere i arbeidslivet.

Christine B. Killie og Heidi Nordbye Lund
debatt

Når Stortinget nå vedtar pensjon fra første krone, så er det gode nyheter for nesten en million arbeidstakere. Det er særlig unge, studenter, kvinner og andre arbeidstakere som har kortvarige, sesongbaserte eller små stillinger som tjener på dette, ofte innenfor reiseliv, varehandel, renhold og sikkerhet.

Høyre har vært opptatt av at det alltid skal lønne seg å arbeide, og mener at opptjening av pensjon fra første krone bidrar til dette. Vi vet at Norge i fremtiden er avhengig av at flere jobber mer og står lenger i arbeid for å være økonomisk og sosialt bærekraftig. Vi må både skape mer, men også inkludere flere i arbeidslivet, og derfor er det viktig at vi sørger for at det også lønner seg mer å jobbe litt og la det bli et steg inn i jobb.

I privat sektor sparer arbeidsgivere et beløp tilsvarende en andel av lønnen til sine ansatte i tjenestepensjon som utbetales som pensjon når den ansatte går av, men dette gjelder kun for ansatte som er over 20 år, jobber over 20 prosent stilling og har en inntekt på cirka 100 000 kroner. Nå fjernes disse forutsetningene, slik at tjenestepensjon tjenes fra første krone.

Selv om denne typen endringer vil bety økonomiske konsekvenser for arbeidsgiversiden, så mener vi det er riktig å gå inn for dette nå. Deler av norsk næringsliv har store utfordringer som følge av Covid-19 pandemien, men pandemien har også synliggjort viktigheten av de mange ansatte i utsatte yrker. Derfor skal regjeringen vurdere hvordan merkostnaden midlertidig kan kompenseres i en overgangsperiode.

Solberg-regjering har gjort en rekke pensjonsgrep for å bedre arbeidstakernes pensjon og for at det skal lønne seg å jobbe. I 2018 ble regjeringen enige med partene i arbeidslivet om en avtale om tjenestepensjon i offentlig sektor som sikret pensjon fra første krone for alle offentlige ansatte. Regjeringen har innført egen pensjonskonto, som gjør at de som har byttet jobb, og dermed pensjonsopptjening flere ganger, nå får bedre oversikt og kontroll over egen pensjon. I tillegg fjernet regjeringen ettårsregelen, som gikk ut på at opptjent tjenestepensjon fra private arbeidsgivere gikk tilbake til arbeidsgiver dersom ansettelsen varte i mindre enn ett år. Arbeidstakerne tapte flere hundre millioner kroner i året på dette regelverket.

Grepene Høyre har gjort på pensjon vil gi bedre oversikt over egne pensjonsrettigheter, og dermed kan gjøre det lettere å planlegge økonomien for pensjonisttilværelsen. Det vil og gjøre det lettere å se behovet for å spare pensjon selv. Dette er spesielt viktig for kvinner, som tradisjonelt har vært pensjonstapere.

Den største utfordringen Norge står overfor nå er å skape mer og inkludere flere i arbeidslivet. Det er en forutsetning for å bygge et bærekraftig velferdssamfunn. Det handler om at vi har et viktig forvalteransvar for fremtidige generasjoner. Vi ønsker alle skal få oppleve et Norge hvor det er trygghet for pensjoner og velferd, også i fremtiden. Pensjon fra første krone er et skritt i riktig retning, der det lønner seg mer å stå i arbeid.