Befolkningsutviklingen: Vi må ta grep!

FELLESSKAP: – Skal vi i det hele tatt ha håp om å snu utviklingen må det en villet politikk til. Vi i Arbeiderpartiet vet at denne oppgaven er så stor at vi som samfunn må løse dette sammen, skriver Marit Stubberud Hansen og Nicklas Simonsen.   Foto: Privat

debatt

Statsforvalter Elisabeth Aspaker har i media de siste dagene gitt uttrykk for stor bekymring over den negative befolkningsutviklingen i distriktskommunene i fylket. Dette kjenner vi oss godt igjen i. Folketallet i Senja kommune har over de siste tre-fire årene falt til dagens 14.721 innbyggere. Vi som før kommunesammenslåingen var vel 15.000.

Så er det liten trøst i at vi ikke er alene om denne utviklingen. Vi må også erkjenne at verdiskapning i distriktene ikke skjer av seg selv, den er avhengig av en stat som tar grep og har et ønske om å satse på hele landet. Vi må prise oss lykkelig over de næringene som maksimalt utnytter gode, naturgitte forutsetninger, samtidig som vi framover må utvikle et mer variert næringsliv.

Skal vi i det hele tatt ha håp om å snu utviklingen må det en villet politikk til. Vi i Arbeiderpartiet vet at denne oppgaven er så stor at vi som samfunn må løse dette sammen. Politikk handler om å prioritere, og Arbeiderpartiet vil satse på distriktene uten alltid å kreve at det bedriftsøkonomisk skal være det mest lønnsomme på kort sikt. For å ha lys i husene og levende samfunn langs hele landet kreves politikere som ser verdien av å ha folk som bor og arbeider utenfor sentrum.

Over flere år har vi opplevd en rå sektorvis sentralisering fra staten, uten at det er tatt hensyn til helheten og konsekvensene for lokalsamfunn. Det at regjeringen går frem på denne måten er en viktig årsak til at innbyggere i distriktene mister motet. Når regjeringen i tillegg forsøker å bremse en vill vekst i boligprisene i storbyene, nærmest uten noen differensiering i forhold til hvilke prisutfordringer som er hvor, blir det nærmest umulig for unge å etablere seg i distriktene. Her vil Arbeiderpartiet være en pådriver for å sikre at Husbankens rammer er tilstrekkelige og at unge uten tilgang til egenkapital får tilgang til startlån eller boliger gjennom «leie til eie»-ordningen.

Knappe statlige overføringer til kommunene setter også kommunene i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Den pågående og nødvendige økonomiske snuoperasjonen i Senja kommune fremmer ikke akkurat bolyst og framtidshåp. Tvert imot frykter ansatte for sine arbeidsplasser og distriktene for sine tilbud til innbyggerne. I år kan det bli viktigere enn noen gang å ta seg en tur i valglokalet den 13. september og stemme på et parti som vil distriktene vel de neste årene.

Arbeiderpartiet er klar for oppgaven.