«Vil Sørreisa kommune egentlig ha nye, og ikke minst unge, innbyggere?»

UNGE INNBYGGERE: – Vil Sørreisa kommune egentlig ha nye, og ikke minst unge, innbyggere?skriver Jan Skogheim.   Foto: Arne Ivar Hanssen

debatt

Ja. Det er faktisk grunn til å stille seg spørsmålet. Hvorfor? Jo, fordi kommunen fører en svært restriktiv fradelingspolitikk. En politikk som hindrer at mange unge har råd til å kjøpe seg en førstegangsbolig.

Sørreisa kommune har mange fraflyttede gårdsbruk hvor våningshuset står og forfaller. Våningshus unge barnefamilier ønsker å kjøpe, men som eierne nektes å få fradelt eiendommen. Eierne er i så henseende de som har arvet dette etter foreldrene, men som nå er etablert i egne hjem. I mange tilfeller andre steder i landet. Dette medfører ikke bare at unge ikke kommer inn på boligmarkedet for en billig penge (sett i forhold til alternativet med ny bolig), men også at de oppdyrkede arealene ikke blir brukt til fôr eller noe annet.

Slik policyen i Sørreisa kommune er i dag nektes de aller, aller, fleste å fradele våningshus fra eiendom. Dette til tross for at eiendommen(«landbrukseiendommen») på langt nær er drivverdig i den forstand at en kan leve av å drive den. Eierne ønsker å selge våningshuset, men beholde eiendommen. Eiendom deres foreldre og forfedre har opparbeidet og som det kan være flere grunner til å beholde. De ønsker imidlertid at våningshuset skal tas vare på, og komme til nytte, i stedet for å bli stående tomt og «råtne på rot».

Så; Hvorfor er det slik dere som er politikere i kommunen? Ønsker dere ikke at unge i etableringsfasen skal kunne få etablere seg i eget hjem i kommunen? Eller er det slik at de skal tvinges til å ta seg lån de ikke kan betjene i de nye boligfeltene i kommunen? Hvor bare tomtene er så dyre at de kunne fått et helt, dog litt eldre hus, for nesten samme prisen? Er dette en sosial boligpolitikk, politikere? Det er nemlig ikke slik at alle har velsituerte foreldre i denne kommunen. Det er faktisk ikke slik at alle har faste, hele, stillinger og stabil inntekt i denne kommunen. Og i alle fall ikke unge med småbarn som er i etableringsfasen. De kan kanskje betjene et lån på +/- 1,5 millioner, men ikke et på 4–5 +++.

Kjære politikere i Sørreisa; Over 86 % av inntektene til kommunen er direkte knyttet til innbyggerne (40% skatt, 32,3% innbyggertilskudd og 14% egenbetaling/gebyrer). Når dere velger å føre en så restriktiv, og usosial fradelingspolitikk, som dere gjør har dere bare dere selv å takke for at kommunen har store utfordringer med driften. Dere vil jo ikke ha inntekter! Dere vil jo bare sitte og «uffe» dere over hvor lite penger som daler ned fra regjeringen. Så har dere noen andre å skylde på.

Det er faktisk kommunen selv som er fradelingsmyndighet i slike saker. Så i disse tilfellene kan dere ikke skylde på staten eller regjeringen. Så igjen; Hvorfor er det slik dere politikere i Sørreisa? Er det på grunn av manglende kunnskap? Er det på grunn av vrangvilje? Eller er det slik at sentrale politikere/personer her i kommunen vil at bøndene i kommunen skal eie all jorden (selv om de får slå den gratis)? Eller er det noe helt annet? Noen av dere politikere i Sørreisa som tør/vil svare? Og til slutt; Det er et paradoks at kommunen ser seg nødt til å leie inn ekstern bistand for å komme med forslag til hvor kommunen kan ta ned driften, samtidig som at dere ikke vil ha inntekter og nye innbyggere. Har dere i det hele tatt gjort dere noen tanker om dette? Svar utbes!