«Forsvaret skal levere på sin viktigste oppgave – også under en pandemi»

PÅVIRKER: – Koronapandemien påvirker oss alle. Restriksjonene er krevende og får mange vanskelige konsekvenser. Samtidig må Forsvaret levere på den viktigste oppgaven vi har: å forsvare Norge, skriver orsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).  Foto: Jil Yngland

debatt

Koronapandemien påvirker oss alle. Restriksjonene er krevende og får mange vanskelige konsekvenser. Samtidig må Forsvaret levere på den viktigste oppgaven vi har: å forsvare Norge.

Forsvaret mottar i disse dager omtrent 3000 allierte soldater som skal øve og trene i nord. En del av dem skal delta i årets vinterøvelse som starter i mars. Jeg kan forsikre om at alle aspekter ved å motta disse styrkene nå har blitt grundig vurdert og tatt på høyeste alvor. Så er det likevel slik at vi har funnet det riktig å gjennomføre denne aktiviteten. Det er det gode grunner til.

Vi må evne å forsvare Norges suverenitet selv når forholdene ikke er optimale. Gjennom hele pandemien har Forsvaret fremste oppdrag vært å opprettholde operativ evne og beredskap, ivaretatt smittevern og støttet sivile myndigheter.

Pandemien har ikke forandret den krevende sikkerhetspolitisk situasjonen vi har vært i de siste årene. Og Norges sikkerhetspolitiske rammeverk ligger fast. Allierte lands øving og trening i Norge i fredstid er en vesentlig del av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Norges sikkerhet er avhengig av at vi trener og øver sammen med NATO- allierte. Gjennom tilstedeværelse i Norge og nordområdene viser allierte at de er forpliktet til forsvaret av Norge. Samtidig som jeg er urolig fordi Norge og hele verden er rammet av en pandemi, må Forsvaret opprettholde sin evne til å forsvare landet, sammen med allierte styrker.. En naturlig og nødvendig del av dette er samtrening med allierte.

.Når det er sagt: Forsvaret gjør sitt ytterste for at denne aktiviteten ikke får konsekvenser for lokalsamfunn. Forsvaret har et meget strengt regime for testing og smittevern. Det er ikke slik at vi importerer smitte inn i lokalsamfunnet. Det kommer folk med smitte til leir, men det er nettopp derfor alle går rett til test og karantene når de ankommer Norge, slik at vi deretter kan isolere de som er smittet.. Normalt gjennomføres innreisekarantene innenfor inngjerdet militært område eller utendørs i teltleire i militære øvelsesfelt, langt unna all annen virksomhet. Det er dermed en absolutt kontroll med hvor og hvordan karantenen faktisk gjennomføres som er langt bedre enn sivil hotellkarantene eller privat karantene i bolig. De aller fleste utenlandske militære avdelinger ankommer Norge på militære transportfly, egne sivilt chartrede fly eller militære fartøyer. Det er dermed liten eller ingen kontakt i ankomstsituasjonen med sivile eller norske militære.

Forsvaret tar altså selv vare på de som er smittet, og holder dem isolert til de er friske. Dersom lokalbefolkningen skulle møte allierte soldater ute på butikken, er det soldater som har gjennomført testing og karantene. Det er derfor ingen grunn for sivilbefolkninga å uroe seg ekstra. At vi får positive utslag på tester viser at vi klarer å avdekke dem som har smitte, og isolere dem. Forsvaret er godt rustet til å håndtere smitte etter å ha stått i pandemien siden den brøt ut for fullt og tilegnet seg verdifull kunnskap. Ellers er de aller fleste som ankommer relativt unge soldater med god helse og fysikk. Risikoen for at noen av de smittede skulle bli alvorlig syke er dermed meget liten. Dersom det skulle skje er etablert praksis i NATO-sammenheng at senderstaten har ansvar for å luftevakuere personen hjem. Også av denne grunn vil håndtering av eventuelt alvorlig syke utenlandske soldater i liten grad belaste norsk sykehusvesen. Ellers er testkapasiteten i Nord-Norge god, og testing av allierte soldater vil ikke gå på bekostning av testing av sivilbefolkningen.

Forsvaret har godt samarbeid med kommuneoverlegen og Helse Nord og har avtalt hvordan smittevernregimet skal gjennomføres på forhånd Forsvaret bruker mye energi og ressurser på å minimere risikoen så mye som mulig. Det er og vil fortsatt iverksettes kompenserende og risikoreduserende tiltak som sikrer smittevernfaglige forsvarlige forhold. Vi følger situasjonen nøye.

Vi tar alle mange hensyn i disse dager. Mitt viktigste hensyn er forsvar av Norge. Derfor mener jeg at denne treningen er viktig og nødvendig.