Vaksinasjon i Senja og Sørreisa:

Dette er vår plan

SUKSESS: – Vaksine er en av de store suksesshistoriene i medisinen, og det er vanskelig å se noen annen akseptable løsning på pandemiutfordringen både lokalt, nasjonalt og ikke minst globalt, skriver Aslak Hovda Lien og Karsten Kehlet. Her ankommer smittevernlege Kehlet (til venstre) og ordfører Tom-Rune Eliseussen med den første koronavaksinen i Senja — til sykehjemmet på Stonglandseidet.   Foto: Mathias Brobakk Nordgård

Vi vil være avhengig av hjelp fra befolkningen også i dette arbeidet

Aslak Hovda Lien og Karsten Kehlet
debatt

Svar til Gudmund R. Johansens leserinnlegg «Vaksineringsplan?»:Når det gjelder koronavaksinering har både Senja og Sørreisa lagt ut informasjon på hjemmesidene sine, som forhåpentligvis inneholder svar på endel av spørsmålene du stiller. Under forsøker vi likevel å besvare innlegget ditt.

Vaksinasjonsplanleggingen er omfattende, og vil bli den viktigste oppgaven for kommunene i 2021. Det er mange ting som skal på plass, og en krevende prosess. Derfor har begge kommunene en egen arbeidsgruppe og koordinator, for sikre at vi finner gode løsninger. Målet er selvsagt å få satt vaksiner så fort vi får tilgang til dem.Hvem er prioritert? Målgruppa for koronavaksinering er hele befolkninga, selv om vaksinene foreløpig ikke er godkjent for de under 18. Siden mengden vaksine tilgjengelig er begrenset, er det gjort prioriteringer nasjonalt.

Først ut er de med høyest risiko, altså de eldste, i følgende rekkefølge: 1) Sykehjemsbeboere. 2) Alder 85 år og eldre. 3) Alder 75-84 år. 4) Alder 65-74 år og de med høyest risiko i gruppe 18-65 år (ut fra definerte kriterier for sykdomsgrupper gitt av FHI). 5) Alder 55-64 år med underliggende kronisk sykdom (ut fra definerte kriterier for sykdomsgrupper gitt av FHI). 6) Alder 45-54 år med underliggende sykdom. 7). Alder 18-44 år med underliggende sykdom. 8) Alder 55-64 år uten underliggende sykdom. 9) Alder 45-54 år uten underliggende sykdom.

I tillegg vil kommunene sette av 20 prosent av vaksinedosene som leveres fra uke 2 til særlig kritisk helsepersonell, i tråd med nasjonale anbefalinger.

Om selve vaksinen: Pr. i dag er to koronavaksiner godkjent i EU og Norge; Comirnaty (fra BioNTech og Pfizer) og Moderna. Norge får nå levert 40.000 Comirnatyvaksiner i uka. De første ukene holdes halvparten av vaksinen tilbake i superfrysere, for å sikre vaksine 2. etter 21. dager.

Det betyr at Senja inneværende uke fikk 60 doser, mens Sørreisa fikk 15. Uke to får Senja 35 doser og Sørreisa 10. Fra uke 4 vil det bli levert både til dose 2 og dose 1, slik at en da øker mengden vaksine. For Modernavaksinen vil det fra neste uke komme 4.000 vaksiner til Norge pr. uke.


Slik vil vaksineringen foregå i Senja og Sørreisa

Kommuneoverlege i Senja og Sørreisa Aslak Hovda Lien sier det sannsynligvis vil ta seks til ni måneder før alle er vaksinert. Her forteller han og smittevernlege Karsten Kehlet hvordan vaksineringen vil foregå i Senja og Sørreisa.


Comirnatyvaskinen er før godkjenning testet ut på 40.000 personer slik du sier. Men den er allerede gitt til ca. èn million personer i Storbritannia. De vanligste bivirkningene er: De fleste vaksinerte får smerter på stikkstedet. Andre vanlige bivirkninger er tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Disse bivirkningene er vanligere etter dose 2. Bivirkninger er sjeldnere blant eldre enn hos yngre voksne.

Siden det er en ny vaksine har helsetjenesten høyt fokus på å melde inn bivirkninger, slik at man får bedre oversikt underveis. Det ser ut som at èn av 100.000 får mer alvorlige bivirkninger som må behandles med adrenalin, som skal være tilgjengelig ved all vaksinasjon.

Logistikken rundt vaksinen er krevende, siden denne oppbevares på temperaturer under 70 grader og må brukes innen fem dager etter at den tas ut av superfryser. I tillegg må man ha to vaksiner med minst tre ukers intervall. Moderna har lengre holdbarhet i kjøleskap, og dosene settes med fire ukers intervall.

Hvorfor? Koronavaksinen har som hensikt først å beskytte de som er særlig utsatt for alvorlig sykdom, men etter hvert også øvrig befolkning når en tilstrekkelig stor andel er vaksinert. Vaksinen er altså både en beskyttelse for den enkelte, men også for å beskytte andre. Undersøkelser viser at 75-80 prosent av befolkningen er positiv til å ta vaksine. Når så mange er vaksinert vil risikoen for koronasykdom den enkelte — herunder også de som ikke er vaksinert — bli betydelig redusert. Dersom en mindre del blir vaksinert vil sykdommen fortsatt kunne spre seg i befolkningen.


Her tar hun den første koronavaksinen i Senja. Nå håper Judith (98) at flere følger etter

Tirsdag 5.januar 2021 var en merkedag, da de første koronavaksinene ble satt flere steder i Midt-Troms.


Vaksine er en av de store suksesshistoriene i medisinen, og det er vanskelig å se noen annen akseptable løsning på pandemiutfordringen både lokalt, nasjonalt og ikke minst globalt. Vi anbefaler derfor flest mulig å ta vaksine.

Hvordan? Når det gjelder de første prioriterte gruppene har kommunene oversikt over disse, ved å ha fått navnelister over angitte aldersgrupper i gruppe 1 til 3. Begge kommunene går til innkjøp av et eget journalsystem for vaksinering der innbyggerne og de som oppholder seg i kommunen selv kan registrere seg, slik at dette hjelper oss å lage lister over de ulike gruppene slik at vi er best mulig forberedt til hver enkelt prioriteringsgruppe. Her vil det komme ut mer info innen kort tid.

Dette journalsystemet gir doble timer, slik at når du bestiller eller tilbys time får du begge vaksinasjonsdatoene. For å sikre at vi kan sette store nok mengder vaksine pr. dag har begge kommunene også planer for massevaksinering som skal gi nok kapasitet. Det vil også bli egne telefonlinjer for de som ikke får til å bruke digital bestilling/registrering.

Grunnet kort holdbarhet og krevende logistikk vil det være et sentralt vaksinested/en vaksinasjonsenhet for befolkningen, men unntak av sykehjemsbeboere og brukere av hjemmetjenesten som har særlig vanskelig for å komme til en sentral vaksineringsenhet.

Dette er særlig utfordrende for de eldste innbyggerne. Her er vi både avhengig av at vi hjelper hverandre som innbyggere, men jobber også med transportløsninger for de som ikke klarer dette selv.


82-åringen fra Karlstad fikk koronavaksine på tirsdag

– Ikke noe å grue seg til

Gunnhild Nyborg og 24 andre eldre ved Målselv helsetun fikk på tirsdag sin første dose av korona-vaksinen Pfizer BioNTech. Om tre uker skal de ha den andre dosen, og med vaksinen vil de være godt rustet til å stå i mot koronaangrep.


Avslutningsvis: Senja og Sørreisa kommune har høyt fokus på å få dette til på en best mulig måte for våre innbyggere. I likhet med de andre kommunene har vi ikke alt på plass og det vil bli endringer underveis. Både i leveranse av vaksine ved at volumet øker, men kanskje også prioriteringer og kunnskap om hvilken vaksinetype som virker best for hvem.

Målet er uansett at kommunen ikke skal være det forsinkende leddet i vaksinasjonsprosessen, men få gitt vaksinene i henhold til nasjonale prioriteringer på en rask og forsvarlig måte. Dette kommer til å ta tid, vi vil være avhengig av hjelp fra befolkningen også i dette arbeidet, men vi er gang. Gjennom vaksinering vil vi over tid få tilbake en gradvis mer normal hverdag i løpet av 2021.