Bekymring for Senja kommune:

Ta ballen — ikke spilleren

GALT: – I Senja kommune er det 45 kommunestyrerepresentanter. KrF har kun èn av disse, Per-Inge Søreng. Likevel velger Skogheim ut denne ene representanten og beskylder han nærmest for alt som er galt, skriver Oddmar Mathiassen.   Foto: Knut Løkse Nilssen

debatt

I Folkebladet 08.01. skriver Jan Skogheim, Sørreisa, under overskrifta «Stakkars Søreng» om noe han kaller et tilsvar til Per-Inge Søreng. Søreng kan svare for seg, men jeg reagerer umiddelbart på at Skogheim bruker uttrykket «stakkar» om Søreng.


Senja kommune og grums:

Stakkars deg, Søreng!


Han er ingen stakkar med sin lange bakgrunn i politikk og frivillig hjelpearbeid. Han ikke bare skriver, men gjør noe. Våre valgte politikere er et gjennomsnitt av oss alle på godt og ondt. Noen må våge å prøve og feile. «Den som intet våger, intet vinner.»

Det Skogheim her kaller et tilsvar, er til Sørengs merknader til det en utbryter fra Ap til SV skriver. Vedkommende SV-medlem er ikke lenger kommunerepresentant. I motsetning til Søreng (KrF), som representerer et parti, et program, kan SV-medlem i likhet med Skogheim nærmest opptre som frilanser. Er det et slikt ensidig skrivedemokrati vi vil ha fra folk som representerer seg sjøl og ikke er valgt? Kanskje Skogheim uten å bli såra kan fortelle om han sjøl har vært medlem av noe politisk parti, og i tilfelle fortelle hvorfor han ikke kan arbeide, skrive som medlem slik?

I sitt innlegg skriver han at Søreng er mot ytringsfrihet, vil kneble Folkebladets redaksjon, ikke vil ha debatt om kommunens høge gjeld, ikke er opptatt av tjenestetilbud til kommunens innbyggere, opptrer som knefall til laksenæringa, mobber politiske motstandere, er investeringskåt. Jeg tenker: Det er noe som heter «å ta munnen for full». Flere enn Søreng bør i tilfellet vurdere bruken av ytringsfridommen.I Senja kommune er det 45 kommunestyrerepresentanter. KrF har kun èn av disse, Per-Inge Søreng. Likevel velger Skogheim ut denne ene representanten og beskylder han nærmest for alt som er galt. Hvorfor velger han bort å kritisere de store partiene som Ap og Høyre med flere representanter? Dette minner om hønsegården og hakkeloven der.

Skogheim bør vite at den gjelda kommunen nå har, er blitt til gjennom flere fireårsperioder med ulike politiske partikonstellasjoner med spesielt Ap og Høyre i førersetet.

Personlig har jeg hatt mitt yrke i den skolekretsen hvor «Klubben» med sitt lakseslakteri har etablert seg. Med dette anlegget vil kommunen få «flere bein å stå på» og mestre perioder hvor enkelte næringer har problemer.Jeg har sett at de fleste av vår ungdom har vært nødt til å forlate sitt heimsted og søkt arbeid ofte sør i landet. «Klubben» gir mulighet for våre egne, og vil gi store, positive ringvirkninger. Kommunens investeringer i vannforsyning til «Klubben» vil også over tid gje stabil vannforsyning til områder her som ikke har det nå. Det vil gje økt bosetting, motvirke utflytting. Det må være bedre at de unge i Senja kommune flytter innen kommunen enn til Harstad, Tromsø eller Oslo.

Så minner vi hverandre om «å ta ballen istedenfor spilleren».