Vaksineringsplan i Senja?

Det må understrekes at dette er skrevet ut fra en god tro på at man handterer situasjonen meget godt i kommunen

Gudmund R. Johansen
debatt

Som en vanlig innbygger i Senja kommune, etterlyser jeg informasjon fra kommunen om plan for pandemivaksineringa i kommunen. Undertegnede er etter hvert kommet opp i «voksen alder», og dermed regner man med å komme langt frem i køen for vaksinering. Dette utefra informasjon fra FHI.

Det er selvsagt mulig at kommunen allerede har gitt fullgod informasjon om dette til allmennheten, og som har gått meg hus forbi. Det må understrekes at dette er skrevet ut fra en god tro på at man handterer situasjonen meget godt i kommunen, men informasjon i saken er viktig. Jeg savner blant annet informasjon om følgende: Hvordan ser doseforsendelsene til kommunen ut i nærmeste fremtid?

Hvordan planlegger man vaksineringa mellom sprøyte èn og to? (Jeg kjenner til at anbefalingen fra vaksineprodusenten er at det ikke bør gå lenger tid enn tre uker mellom sprøytene). Hvor langt er man til nå kommet i vaksineringa? Hvordan ser planen for videre vaksinering ut? Hvordan vil vi bli varslet?

I Nordlys ser jeg at «folk på gata» er noe engstelig for bivirkninger. Kan det gis noen generell informasjon om dette? Vi som er sterkt mediafokusert kjenner til at under testingen hos 30.000-40.000 individer, er det få, og relativt milde bivirkninger. Men dette er viktig for å få med seg flest mulig i vaksineringa. Slik at ikke for mange ikke-vaksinerte risikerer å gå rundt som potensielle smittespredere.

For det vil jo ta noe tid etter vaksineringa før vårt immunforsvar er rusta til kamp. Jeg kunne tenke meg at Aslak Hovda Lien gir oss en god informasjon om situasjonen i dag og fremover. Da er saken i gode medisinfaglige hender». På forhånd takk!