La grumset ligge — Senja er en «rik» kommune

NOK NÅ: – Etter min mening har våre naboer minst like store utfordringer som Senja kommune når det gjelder balanse i driften. Hvorfor fokuseres det ikke på disse? Når tid skal for eksempel redaksjonen i Folkebladet ta tak i disse utfordringene? spør Per-Inge Søreng.   Foto: Trond Sandnes

debatt

Senja SV er veldig opptatt av symbolpolitikk — og derfor blir deres innlegg i Folkebladet tirsdag slik det ble.De nevner godtgjørelse til de folkevalgte — og særdeles ordfører og varaordførers godtgjørelse. Jeg undres over hvorfor de ikke tar rådmannen med i samme slengen? Kanskje det er fordi SV stemte for å gi rådmannen høyere lønn da saka var oppe i formannskapet?

Jeg kommer ikke til å kommentere alt det Kay Erling Ludvigsen og Gunn Knörr skriver om i sitt innlegg. Men når det antydes at Senja kommune er den fattigste kommunen i mils omkrets, er det grunn til å reagere. At Senja kommune har utfordringer nå om dagen, betyr ikke at kommunen er fattig. Jeg skulle gjerne sett hvordan et slikt begrep er fremkommet.

Senja kommune er en ny kommune, bestående av fire tidligere kommuner. En av hensiktene med en kommunesammenslåing er å effektivisere og gi innbyggerne gode tjenestetilbud. Ja, også å legge til rette for næringsutvikling. Etter min mening har våre naboer minst like store utfordringer som Senja kommune når det gjelder balanse i driften. Hvorfor fokuseres det ikke på disse?

Når tid skal for eksempel redaksjonen i Folkebladet ta tak i disse utfordringene? Jeg synes det har vært fokusert nok på de utfordringer vi har i Senja kommune nå.Den 17. desember vedtok Senja kommunestyre budsjett og økonomiplan for perioden 2021-2024. Investeringsbudsjettet ble vedtatt med stort flertall. Det må bety at kommunestyret har tro på framtida for vår nye kommune.

Jeg setter i anførsel at Senja kommune er en «rik» kommune. Det er fordi jeg vet at dette begrepet kan brukes ulikt. Men jeg mener altså at Senja kommune er en rik kommune, men må få drifta i balanse, og det vil ta noe tid. Min begrunnelse for en rik kommune er blant annet følgende:

Vi har tilnærmet full sysselsetting, byggeaktiviteten er stor, vi har gode tilbud innenfor helse og omsorg, skole, barnehager og andre tjenester.

Byen vokser, selv om vi skulle ønske at folketallet økte i hele kommunen. Vi har et betydelig næringsliv, ikke minst innenfor sjømat. På Finnfjord AS skjer det masse spennende, og bedriften er i fremste rekke i verden på enkelte områder. Store deler av vårt næringsliv er lokalt eid, noe vi kan glede oss over.


Kommunen øker lønna til rådmannen

Senjarådmann Hogne Eidissen har fått økt lønnen sin med 100.000 kroner.


Senja kommune er motor i regionen, og mange misunner oss den driv som er i denne kommunen. Hvorfor kan vi ikke glede oss over alt det positive som skjer, istedenfor å grave oss ned i utfordringene? Å true med Robek-lista, slik SV gjør, er lite konstruktivt.

Ja, Senja kommune er inne i omstilling, men med det budsjettet og økonomiplanen som kommunestyret har vedtatt, ser vi lys i tunellen. Etter min mening har Senja kommune gode forutsetninger for å bli en god kommune å bo og arbeide i. Men vi må være tålmodig.

Tenk om vi kunne la grumset ligge — og begynne å heie på nykommunen vår?