Senja kommune — godt nytt år!

Nord-Norges best betalte ordfører i den fattigste kommunen

BUDSJETTBOMBE: «Det var vel få som så for seg de summene rådmann Hogne Eidissen presenterte for lokalpolitikerne. Nærmere 100 millioner kroner var fasiten», skriver Gunn Knörr og Kay Erling Ludvigsen. Her fra framleggelse av budsjettet for 2021 og økonomiplan for 2021-2024 for Senja kommune, i kulturhuset på Finnsnes i slutten av oktober.   Foto: Amund Granberg Hansen

Det er en skam at posisjonen prioriterer å sette seg selv i en offerrolle

Gunn Knörr og Kay Erling Ludvigsen
debatt

Økonomien til spedbarnet Senja kommune har blitt mye omtalt i alle mulige forum siden rådmann Hogne Eidissen presenterte de harde realitetene i oktober. Fra før visste vi at ny-kommunen mest sannsynlig måtte ta ned drifta med om lag 40 millioner kroner. Det var vel få som så for seg de summene nevnte Eidissen presenterte for lokalpolitikerne.

Nærmere 100 millioner kroner var fasiten. Årsaken var manglende kontroll på økonomien, samt et for høyt investeringsnivå i de gamle kommunene Lenvik, Tranøy, Torsken og Berg de siste årene. Dette var rådmannens ord, og vi deler mye av hans virkelighetsoppfatning rundt årsakene til budsjettbomben som han leverte i fanget på politikerne.

Siden den gang har vi vært vitne til en rekke utspill fra posisjonspartiene Senterpartiet, Høyre, KrF og Fremskrittspartiet. De dro umiddelbart ut på en «fredningsturné» der de forsøkte å forsikre folk og fe om at de skulle «berge» det ene og andre kommunale tilbudet. Vi i Senja SV forstod at posisjonspartiene i likhet med oss måtte finne inndekning for sine lovnader, og vi var selvsagt veldig spente på hvilke løsninger de ville legge på bordet.


Skal vurdere alle omsorgstjenestene i kommunen: – Denne jobben er kjempeviktig

Senja kommunestyre vedtok torsdag å gjennomføre et arbeid hvor alle omsorgstjenester og fremtidig kompetansebehov innen helsesektoren blir utredet.


Mye kan videre sies om prosessen, men faktum er unektelig det at posisjonen ikke kastet kortene sine før i formannskapsmøtet den 1. desember. Det var først da vi fikk se hvor posisjonen skulle finansiere sine lovnader. På det samme møtet presenterte SV, sammen med MDG og representant Jasmin Agovic-Nordaas, sitt eget budsjettforslag.

Vi delte flere av posisjonens vurderinger. Blant annet om å berge Dagsenteret, Støa og Kafé Pluss. Likevel ble vi overrasket over spesielt to ting;

Posisjonen hadde ikke tatt hensyn til rådmannens klare advarsel om investeringsnivået. De fremskyndet flere store investeringstiltak, som igjen gjorde at de fikk betydelig mer å dekke inn i årene 2021 og 2022 over drifta. Vi i SV hadde lyttet til rådmannen og valgte en mer trinnvis investeringstakt, nettopp for å skjerme kommunen for ytterligere harde kutt.

I iveren etter å fremstå som tilhengere av skolene i Gryllefjord og Finnsnes (hvem er ikke det?) glemte posisjonen av at å fremskynde disse investeringene akkurat nå — er med på å legge et unødig hardt press på en kommuneøkonomi som allerede ligger i kne.SV, sammen med MDG og Jasmin Agovic-Nordaas, mente at man kunne få på plass begge disse skolene i økonomiplanperioden, men at det mest fornuftige var å ta de i år tre og fire. Vi er redd for at nettopp denne iveren til posisjonen er tungen på vektskålen når Robek-spøkelset snart vil henge over oss. Men, det er valg om to og et halvt år. Posisjonen ville nok få dette på plass i rute til valget, og helst før kommunen blir satt under administrasjon av fylkesmannen...

Det andre store overraskelseselementet til posisjonen var at de nesten ikke kuttet på politikk. Det lille kuttet de la inn i sitt budsjett (250.000 kroner) er mildt sagt beskjedent. Hvorfor valgte de å skjerme ordfører og varaordfører i en situasjon der de mest elementære kommunale tilbud er truet av nedleggelse? I en situasjon der Senja kommune må si opp ansatte over en lav sko? Hvorfor skal ikke den politiske ledelsen bidra — når alle andre må det?

Vi i Senja SV er sterkt kritisk til at vi fortsatt har Nord-Norges best betalte ordfører i Nord-Norges fattigste kommune. Vi mener også at det er direkte uansvarlig å ha en vara-ordfører i 50 prosents stilling, all den tid vi må si opp lærere og renholdere. Hva er argumentene for at posisjonen gjør dette? Ser de ikke at de er ledere, og at vi er avhengig av at også de bidrar i den dugnaden de nå har pålagt resten av kommunen å delta i?


Senja-budsjettet vedtatt med knappest mulig flertall

Med knapp margin ble budsjettet til posisjonen vedtatt med en stemme i overvekt.


Det er en skam at posisjonen prioriterer å sette seg selv i en offerrolle, distansere seg fra kritikk og andres meninger — uten å se på seg selv! Vi i Senja SV mener at alle politikere, inkludert de på toppen, burde tatt et 20 prosents nedtrekk i sine godtgjørelser. Det er det minste vi burde forvente av våre folkevalgte i en utrygg tid for alle kommunens innbyggere.

Vi håper at den politiske og administrative ledelsen i kommunen vår er mer opptatt av skattebetalerne, enn sine egne lommebøker, i det jul og nyttårsfeiring er unnagjort. Og vi håper at dere, innbyggerne i Senja, får et godt nytt år! Vi i SV skal i alle fall fortsette å kjempe mot urettferdighet til neste år. Til neste kommunevalg. Og i alle år etter det.