Senja formannskap:

«Muppetshow!»

BUDSJETT

TEGNESERIE: - Høres det ut som noe man normalt finner i tegneserien «Lunch»? spør Kay Erling Ludvigsen.   Foto: Stein Wilhelmsen

debatt

Jeg har heldigvis holdt meg unna (i all hovedsak) å følge med på streamen til politiske møter i Senja kommune. Siden tirsdagens møte i formannskapet omhandlet budsjett så tok jeg likevel sjansen. Det som skjedde på møtet har gjort meg dypt bekymret.

For det første; Formannskapet bruker enormt med tid på å nøste opp i fakta, underliggende avtaler, tidligere saksbehandling — og svarene politikerne får er ofte uklare, eller fører til ytterligere forvirring og ytterligere spørsmål. Hvorfor er det slik?

Videre er det tydelig at enkelte ikke helt forstår at de må mute mikrofonen, som gjør at man til stadighet får blåst ut ørevoksen av feedbacken som interessert lytter. Er det så vanskelig å lære seg grunnleggende møteteknikk, spesielt i slutten av dette året der de fleste burde ha fått god trening i digital møtevirksomhet?

Så til ordføreren. Etter ett år i jobben må jeg si at møtelederegenskapene står til stryk. Han kaller opposisjonsforslag som «tilleggsforslag», selv om det er åpenbart for alle at det er et forslag som skal behandles som «hovedforslag». Altså at det skal settes opp i mot forslag fra rådmann/utvalg. Likevel kjører ordføreren egen avstemming direkte på oppsisjonens forslag, uten å sette dette opp mot egne forslag fra posisjon eller rådmann/utvalg som følger saken. Dette er riv ruskende galt.

I møtet ble det fremmet et utsettelsesforslag (blant annet på grunn av total forvirrelse om faktagrunnlag). Da tar bare ordføreren dette opp til votering uten å ta forslaget opp til debatt. Det var like til en fra posisjonsgruppa som rakk opp hånda til debatt om forslaget (det er bare å se på streamen så ser dere jeg har rett), men ordfører ignorerte dette og gikk rett til avstemming der forslaget falt uten debatt. Dette er direkte saksbehandligsfeil. Ordfører har ikke tillatt debatt om utsettelsesforslag, som igjen gjør at ingen får forklart sitt syn og avstemming.

Når ordfører forklarer dette så sier han at dette er «sånn vi gjør det i Senja kommune». Ved siden av han sitter det en varaordfører som jeg har hatt som ordfører i fire år. Han tok alltid opp utsettelsesforslag til debatt — i motsetning til dagens ordfører i Senja kommune. Det verste er at når ordfører blir konfrontert med denne saksbehandlingsfeilen, så sier han bare at «da har vi fått diskutert det», som om denne påpekningen til forretningsorden er en slags debatt om utsettelsesforslaget. Dette er jo direkte komisk!

Har jeg nevnt at det kom påstander om at en enkelt-politiker har forhandlet fram en avtale på vegne av kommunen med en forening? Hvorvidt dette er sant ble hengende i lufta. Ja, og at tidligere ordfører Sivertsen har en helt annen hukommelse enn opposisjonspolitiker Kvistad om faktagrunnlaget i en sak fra Lenvik kommune — der Kvistads hukommelse ble verifisert av rådmannen. Og til slutt; at formannskapet brukte over en halv time på å diskutere hva taletiden i budsjettsaken skulle være, for så å vedta fri taletid. Høres det ut som noe man normalt finner i tegneserien «Lunch»?

Så kom budsjettforslaget fra Sp, Høyre, Frp og KrF. Det er stor skuffelse at de sabler ned lokalutvalgene i Senja kommune etter bare ett års drift. Disse har jo blitt brukt flittig i skryte-presentasjoner av hvor «bra» den nye kommunen var. Nå er det viktigere å beholde høy møtegodtgjørelse for ordfører, varaordfører og politikere — enn å ta vare på lokaldemokratiet i Senja kommune. Nok om det foreløpig. Jeg kommer knallhardt tilbake til budsjettet ved en senere anledning.

Etter å ha vært vitne til teater-forestillingen i formannskapet er det ikke så rart at vi er i pengetrøbbel i denne kommunen. Forvirringen er total. Også hos oss som fulgte med på direktesendingen.