Rådmannens 2021-budsjettforslag:

Senja kommune — rasering av distrikter

RASFARE: - Man tar ikke hensyn til at dagens bygg og tomt ligger i rasutsatt område, eller at skolen ligger på en uegnet tomt som aldri vi få en adkomst med universell utforming, skriver Fred Ive Flakstad.  Foto: Carina Hansen

Det er skremmende å se hvor lite betydning intensjonsavtalen har

Fred Ove Flakstad

ARTIKKELFORFATTER: Fred Ove Flakstad, Gryllefjord.  Foto: Folkebladet

debatt

Vi har ikke før fått summet oss etter stans i planleggingen og bygging av Gryllefjord skole før neste forslag kommer fra rådmannen; Nedleggelse og omgjøring av Gryllefjord og Sifjord sykehjem. Hvor mye av merforbruket og dårlig økonomistyring i Senja kommune skal man svare for i gamle Torsken kommune?

Er det i Torsken kommune merforbruket skjer, eller er det andre steder? Er det for Torsken kommune var skeptiske til kommunereformen og sammenslåingen og ble tvangssammenslått at vi først tar der? Eller er det andre årsaker som ligger bak?

Torsken kommune leverte tidenes resultat i 2019 med et positivt driftsresultat med 3,3 millioner og disp. fond på 8,5 millioner (noe av dette avsatt til asfaltering). I tillegg betalte kommunen ned akkumulert underskudd med 6,5 millioner kroner. I nedbetalingsplan til fylkesmannen skulle siste nedbetaling (3,3 millioner) skje i 2020, men Torsken valgte å innfri alt i 2019, slik at vi ikke påførte vår nye Senja kommune ekstra belastning.

Torsken kommune hadde også svært lav lånegjeld, og fått tilsagn på låneopptak på 108.350.000 kroner til å bygge ny skole i Gryllefjord. Med andre ord gode framtidsutsikter for Torsken kommune.

Hva skjer så? Først stanser man det allerede oppstartede arbeidet med prosjektering av skolebygg, uvisst av hvem og hvorfor. Hvem kan stanse et kommunalt vedtak? Se bort fra tidligere vedtak. Det er sikkert lagt ned flere hundre timer arbeid og vel to millioner til prosjektet, men hva betyr vel det? Kommunen går tilbake på eget og Torsken kommune sitt vedtak og ønsker å vurdere renovering og eventuelt nybygg på dagens skoletomt.

Man tar ikke hensyn til at dagens bygg og tomt ligger i rasutsatt område, eller at skolen ligger på en uegnet tomt som aldri vi få en adkomst med universell utforming. Man vil ikke få tillatelse til å bygge ny, eller renovere dagens skole på dagens skoletomt pga. rasfare, men utrede dette skal man altså. Dette er bare en trenering og provokasjon mot befolkningen i «nordre Torsken». Viser også til skriv fra FAU ved Gryllefjord skole hvor oppgitt elevtall viser at 78 prosent av elevene i skole og 76 prosent av barn i barnehage har bosted Gryllefjord.

Det er selvfølgelig heller ikke heldig at private aktører prøver å kjøpe seg til en annen lokalisering enn hva som allerede er vedtatt. Foreldre, barn og innbyggere i Nordre Torsken må stå sammen om en demokratisk valgt beliggenhet og ikke skape intern splid om lokalisering, og la administrasjon og politikerne i Senja kommune bruke dette for å trenere saken.

Det ser imidlertid ut til at vi får nok å kjempe for i gamle Torsken kommune. Nå er det sykehjemmene i Sifjord og Gryllefjord som står for fall. I forslaget fra administrasjon og rådmannen vil man se på nedleggelse/omorganisering av disse sykehjemmene — er det for at de er dårlig drevet eller har høyt merforbruk? Eller fordi Nordre Torsken ikke har politikere i kommunestyret? Hvem vet.

Gamle Torsken er en del av Senja kommune, og vi forventer at vi skal bli ivaretatt av både administrasjon og politikere. Det er skremmende å se hvor lite betydning intensjonsavtalen har.

Vil også minne om at ny skole i Gryllefjord var med i intensjonsavtalen fra dag èn, ved at dette var et av tiltakene i Torsken kommunes økonomiplan i 2017. Det var hver enkelt kommunes økonomiplan som skulle ligge til grunn for framtidige investeringer i prosjekt Senja 2020.

Tiltak som blant annet Klubben og Olderhavna var ikke med som tiltak i denne fase, men er tiltak som Lenvik kommune har vedtatt — og som er blitt en enorm belastning for Senja kommune, som igjen har vedtatt økte kostnadsrammer for disse tiltakene. Er det da riktig at man skal fjerne allerede vedtatte tiltak i distriktene?