Senja kommune må kutte minst 100 stillinger:

Hvetebrøds-dagene er over

Senja rådhus.  Foto: Trond Sandnes

Vi må sette inn støtet der problemet ligger.

LØNNSREDUKSJON: «Arbeiderpartiet foreslår derfor på nytt å redusere godtgjørelsen til ordfører og varaordfører», skriver Marit Stubberud Hanssen og Martin Ness. Foto:   Foto: Stian Jakobsen/Birger Caspersen

debatt

Rådmannen har lagt fram sitt budsjettforslag for 2021. De økonomiske utsiktene er dystre, og de foreslåtte kuttene treffer usedvanlig dårlig.

Atter en gang er det de vi alle ønsker å slå ring om som skal betale regningen. Det blir ikke aktuelt! I sitt forslag utsetter rådmannen å ta et oppgjør med vårt egentlige problem, kommunens organisasjonsmodell og antall ansatte medarbeidere.


Mener det er galskap å mørklegge 150 veistrekninger i Senja

Tirsdag kom nyheten om at det foreslås å koble ut veilysene på 150 strekninger i Senja kommune. Reaksjonene på dette har vært mange, og flere mener at dette blir helt feil.


Det er helt umulig å drifte økonomisk forsvarlig med så mange driftsnivåer, bestående av både kommunalsjefer, rådgivere, sektorledere, virksomhetsledere, avdelingsledere m.v. Vi har heller ikke økonomi til å drifte med 1.435 årsverk — antallet må antakelig reduseres med minst 100, kanskje flere.

I disse prosessene må Senja kommune som arbeidsgiver sikre god medvirkning fra de ansatte. Naturlig avgang og stillingsstopp vil være viktige bidrag til besparelser.


- Vanskeligste budsjettet jeg har vært med på

Her kan du lese hovedpunktene i neste års budsjett for Senja kommune.


Til slutt og ikke minst viktig — også politikerne må ta sin del av ansvaret for å få ned utgiftene. Arbeiderpartiet foreslår derfor på nytt å redusere godtgjørelsen til ordfører og varaordfører. Deres godtgjørelser er rett og slett umusikalske i kommunens økonomiske situasjon.

Videre foreslår vi å redusere størrelsen på utvalgene oppvekst og kultur, samfunnsutvikling og helse og omsorg fra 11 til syv med virkning fra 2021. I tillegg foreslår vi en betydelig reduksjon i antallet medlemmer i kommunestyret så snart som mulig. Det betyr fra neste kommunestyreperiode, men med virkning i kommende økonomiplanperiode.

Vi må sette inn støtet der problemet ligger. Og det haster — Senja kommune går med underskudd hver eneste dag.