Bedre helsetjenester for alle — ikke økte forskjeller

ULIKHETER: – Regjeringas politikk skaper flere milliardærer og øker ulikhetene mellom folk, skriver Marta Hofsøy.  Foto: Thomas Birkeland

debatt

Med Erna Solberg som statsminister blir det dyrere å være syk, men billigere å være milliardær.

Forrige uke ble partileder Jonas Gahr Støre faktasjekket i påstanden «regjeringen gjør det dyrere å være syk». Faktisk.no konkluderte med at det var helt sant. Én million nordmenn må betale over 600 kroner mer i egenandel etter regjeringas siste endringer.

Dette føyer seg inn i rekken av smålige kutt regjeringa har gjort de siste årene: Stønad til barnebriller, kutt i økonomisk støtte til arbeidsledige, kutt i støtte til multihandikappede, uføre og kronisk syke, kutt i bilordningen for bevegelseshemmede, realkutt i folketrygden, fjerning av skolefrukten, høyere makspris i barnehagen, kutt i fri rettshjelp, innstramming i unges rett til startlån. Lista er lang. Fellesnevneren er at de som rammes er de som er utsatt fra før av.

Vi trenger en felles offentlig helsetjeneste som styres av fellesskapet og finansieres over skatteseddelen. Det er det aller beste svaret på økte forskjeller. Med denne regjeringa øker de sosiale helseforskjellene, og psykiske helseplager øker, særlig blant unge. Vi må sidestille psykisk helse med fysisk helse, trappe opp forebyggingen og gjøre det ventetiden kortere og terskelen lavere for å få hjelp når psykiske helseplager oppstår.

Tannhelse blitt et hull i velferdsstaten. Med tannhelsetjenester som er veldig kostbar for pasienten, utvikler tannhelseproblematikk seg til å bli den mest synlige ulikhetsfaktoren i landet. Derfor er Arbeiderpartiets mål at tannhelsetjenesten skal være en del av de øvrige helsetjenestene. Som kjent: Tennene er en del av kroppen. Mens Høyre sier det er «svært uklokt» og «direkte uansvarlig», tør Arbeiderpartiet å ha høye ambisjoner. Som Arbeiderpartiets foreslåtte partiprogram slår fast, skal arbeidet begynne med en utvidelse av det offentlige tannhelsetilbudet for unge voksne, og for de med spesielle diagnoser, svak økonomi og dårlig tannhelse.

Et annet økende problem er den voksende medisinmangelen. AUF-eren Eyir og broren hans Viljar har kjent på kroppen at dette ha fatale konsekvenser: Viljar havnet på sykehus i en uke før jul i 2019 på grunn av manglende medisiner mot epilepsi. Bare i 2019 ble det registrert 1.240 tilfeller av medisinmangel, mot 34 tilfeller i 2018.

Det viser at vi ikke kan overlate ansvaret til private aktører, fordi det gjør oss for sårbare. Arbeiderpartiet mener vi må ta et større ansvar nasjonalt og globalt både for medisiner og vaksiner. Ingen skal måtte oppleve den frykten som Eyir, Viljar og familien opplevde. Heldigvis har Arbeiderpartiet planen klar for å løse utfordringen når vi kommer i regjering.

Uansett hvor man bor i landet skal man ha tryggheten i at hjelpen kommer når man trenger den. Hvis ambulansen er borte i opptil 14 timer i strekk som i Kvænangen, har man ikke denne tryggheten når man bor 300 kilometer fra nærmeste sykehus. Derfor går Arbeiderpartiet til valg på å ha en maksimal responstid for ambulansetjenesten og å modernisere AMK-sentralene. I tillegg er det viktig for oss å gjennomføre en statlig overtakelse av luftambulansen, for å unngå flere ambulansefly-kriser som har rammet Nord-Norge særlig hardt.

Regjeringas politikk skaper flere milliardærer og øker ulikhetene mellom folk. Arbeiderpartiet vil styrke velferdsstaten og sørge for at alle har tilgang til helsetjenester, uavhengig av hvor man bor og størrelsen på pengeboka.