Hva er logikken bak, fylkesråd og fylkesting i Troms og Finnmark fylkeskommune?

MALANGSFERGA: – Skrot hele planen om helårsferge, skriver Jan Skogheim.  Foto: Vidar Bjørkli

debatt

Kjære fylkesråd og fylkesting; Hva er logikken bak deres vedtak i sak 65/20 «Helårsferge Brensholmen–Botnhamn» (fylkestinget) og vedtak i sak 229/20 (fylkesrådet)? Hvorfor er det rutetilbudet i Senja-regionen (og kanskje spesielt linje 4 Tennskjær-Vikran-Tromsø) som skal finansiere hoveddelen av prøvedriften på helårsferge mellom Botnhamn og Brensholmen? Hvis logikken er at den regionen som får et nytt anløp skal belastes, så hvorfor belastes da ikke tilbudet på Kvaløya og i Tromsø kommune også? De får jo også et anløp. Og siden de er 5 ganger så mange innbyggere som Senja kommune, så bør vel deres kollektivtilbud rammes 5 ganger så hardt? Det må vel være logisk, eller?

Kjære fylkesråd og fylkesting; Det er i alle fall ikke logisk at trailere med laks og torsk skal kjøre en omvei via Tromsø for å få fisken raskest mulig til kontinentet. Det er nemlig forskjell på kvaliteten og prisen på fryst og fersk fisk. Men det visste dere kanskje ikke? For dere er jo bare politikere og dere kan jo ikke vite og forstå alt her i verden. Det er i alle fall ikke logisk eller rettferdig at folk på Malangshalvøya skal få rasert sitt rutetilbud bare fordi noen turister utenfra skal kunne komme seg til Senja vinterstid for kanskje å få et glimt av nordlyset. Det er i det hele tatt lite som virker logisk eller rettferdig med vedtaket deres.

Kjære fylkesråd og fylkesting; Hvis dere mener at det finnes en logikk bak vedtaket deres bør dette komme frem. Det er nemlig ikke infrastruktur på Senja som er klar til å ta imot turister «i strie strømmer» vinterstid. Det er ikke en gang god nok infrastruktur sommerstid. Det er nok trafikale flaskehalser som det er der. Det er alt for dårlige toalettkapasitet som det er der. Det er alt for lite overnattingsplasser som det er der. Det er altfor dårlig beredskap der selv på sommeren. Skal fisketrailerne måtte ta hensyn til turister og Tromsøfolk i møte med vær, vind, føre, tunneler og veier på Senja? De har mer enn nok med å håndtere det slik det er i dag. Hvor skal disse turistene overnatte hen? På campingplasser med sommeråpent? På fulle hotell? I telt? Og hvor skal de gjøre sitt fornødne hen når de står rasfast, i grøfta eller i kø? Utendørs i nordvestkulingen? I hagene som er fulle av snø? Skal dere bevilge penger til flere gulldasser? Hvem skal berge disse når veiene er stengt og været for dårlig til å fly i? Peter Pan, Robin Hood eller Batman? Jeg bare lurer. For jeg klarer ikke å se noe logisk i dette vedtaket. Men så er jeg ikke politiker heller, da.

Kjære fylkesråd og fylkesting; Svelg stoltheten! Det er ennå tid til å snu eller finne annen finansiering av vedtaket. Dette vedtaket kan ikke bli stående. Det vil belaste allerede sprengt infrastruktur på Senja. Det vil belaste et allerede presset helsevesen og helikopterkapasiteten. Ja. Det er rett og slett uansvarlig! At enkelte «nærings»-politikere og gründere jubler har jeg registrert. Det var forøvrig ikke annet enn forventet. Men dere andre i fylkesrådet/fylkestinget bør kunne vise litt ansvarlighet.

Kjære fylkesråd og fylkesting; Dere er folkevalgte! Mange av dere svært erfarne folkevalgte. Da bør en kunne forvente at dere ser konsekvensene av deres vedtak. En bør også kunne forvente at dere forholder dere til «spillereglene». Det er svært uortodoks å sette ting opp mot hverandre på den måten dere har gjort. Dette gjøres vanligvis bare i diskusjonene rundt budsjettprosessen. Men det gjelder tydeligvis ikke i denne saken. Her skal linje 4 spesielt, og rutetilbudet i Senja-regionen generelt, til livs. Det er mange flere enn meg som gjerne skulle visst hva som ligger bak en slik uortodoks handlemåte.

Kjære fylkesråd og fylkesting; Den måten dere har behandlet denne saken på ser ikke «pen» ut. Den styrker mistroen til dere som organ, dere som folkevalgte og styrker mistanken om at det er noe som ikke tåler dagens lys i saken. «Kjøpt og betalt» og «vennetjeneste» er bare noe av innholdet i mistroen som vokser seg sterkere og sterkere. For hva skulle ellers «logikken» bak vedtaket være?

Kjære fylkesråd og fylkesting; Be regjering og Storting om utsettelse. Eller aller helst; Skrot hele planen om helårsferge. Jeg kan ikke se at det foreligger noen skriftlig bekreftelse i de papirene som er gjort offentlig. Tvert imot gjøres det klart i svaret fra KMD (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) av 05.04.18 at TFFK selv må bekoste prøvedrift i to år. SD (Samferdsels departementet) har lovet å betale halvparten av prøvedriften. Hvorvidt dette er avklart eller ikke har ikke undertegnede klart å finne ut. Fagfolkene i TFFK skriver følgende i saksutredningen; «Det vil ikke kunne være helårssamband fra 01.01.2021, da det er for kort tid til å få på plass avtale og ferger til dette. Det er vanlig at man må påregne 4-6 måneder med anbudsarbeid og at kontrakten er på plass. Videre vil det gå noe tid fra kontrakten er signert til fergeselskapet kan sette i gang drift. Det kan være en løsning å få på plass en kort avtale om helårsferge, som skal ha oppstart i etterkant av sommersesongen 2021 som avsluttes 05.09.2021».

Kjære fylkesråd og fylkesting; Innrøm det bare. Dere har tenkt et tall. Dere har ikke innhentet et eneste anbud! Dere vet ikke engang om det finnes materiell (ferger) i markedet! Dere har ikke innhentet værdata! Dere lytter ikke til fagfolkene deres! Likevel skal dere rasere rutetilbudet til folk langs kysten og i særdeleshet folk i Senja-regionen! Dette er kort og godt uansvarlig! Og det tror jeg dere vet!