- Vi trenger en ny regjering!

Velferds-Norge må prioriteres

STOLT: - Vi er stolte av hvordan våre mange dyktige ansatte i kommunen, næringslivet og innbyggerne i vår kommune har håndtert krisen vi står i, skriver Marit Alvig Espenes.   Foto: Arne Ivar Hanssen

debatt

Velferden i Norge skapes først og fremst ute i norske kommuner. Det er her grunnleggende tjenester som blant annet skole, barnehage, legetjenester, rehabilitering og omsorg gis.

Nå er det nok! I vår, sommer og nå høst har vi lest og hørt fra regjering og ministere at ansvaret ligger hos kommunene alene, og de har unngått å svare på spørsmål knyttet til garantier. Senest i VG mandag 29. september kunne vi lese helseminister Bent Høies utsagn om at kommuner som ikke klarer å få budsjettene til å gå opp, ikke har god nok økonomisk styring. Dette er en uttalelse vi ikke kan la stå uimotsagt.

I fjor høst fikk vi beskjeden om et kommuneopplegg som var det strammeste på 15 år, og årene før det har heller ikke vært enkle for kommunene. Generelle effektiviseringer, kutt i midler til de med de største behovene og en rekke andre kutt har rammet kommunene siden Høyre tok makta i 2013. Budsjettene for 2020 var allerede tøffe for kommunene. Så kom korona, og alt dette har gitt oss en veldig krevende situasjon.

I kommunene er vi pålagt etter loven å vedta budsjetter som er i balanse og er realistiske. Det er staten selv som kvalitetssikrer dette. Det finnes ingen planer om å lage budsjetter som ikke går i balanse, og når vi nå jobber på høygir for å få endene til å møtes, samtidig som vi står midt i en krevende pandemi, trenger vi at regjeringa garanterer for at vi vil få dekket våre kostnader knyttet til koronapandemien. Den garantien har foreløpig ikke kommet.

Det er vi kommunene som selv har tatt størsteparten av både arbeidet og regningen for stengt skole og barnehage, trygt sykehjem og hjemmetjeneste, testing, smittesporing og innkjøp av smittevernutstyr. Det er våre barn i barnehagen, elevene på skolen og eldre på sykehjemmet som rammes av regjeringens manglende satsning på kommuneøkonomi, og vi er lei av at regjeringen og ministeren — gang på gang — ikke kan møte oss på dette.

Vi er glade for at Arbeiderpartiet har talt vår sak på Stortinget. For Arbeiderpartiet er det en selvfølge at kommunene skal få dekket sine utgifter knyttet til pandemien. Arbeiderpartiet foreslo seks milliarder kroner mer til kommunene, noe som hadde gitt oss en viktig trygghet. Nå må regjeringa lytte til kommune-Norge og opposisjonen på Stortinget. Det handler rett og slett om folks hverdager!

La det ikke herske noen tvil; vi stiller opp og vi jobber døgnet rundt for å sørge for at våre innbyggere får de tjenestene de har krav på. Vi er stolte av hvordan våre mange dyktige ansatte i kommunen, næringslivet og innbyggerne i vår kommune har håndtert krisen vi står i. Nå må regjeringa komme på banen!