Arbeiderpartiet og nordområdene:

Ambisiøs politikk, store forventninger

KONTRAST: – Vi er glad for at Arbeiderpartiet har prioritert et eget nordområdeutvalg som har lagt frem klare anbefalinger. Kontrasten til Høyre er stor, skriver Odne Stunes, Silje Vollan Nilsen og Marta Hofsøy.  Foto: Heiko Junge / NTB

debatt

Arbeiderpartiet har sagt at 20-årene må bli nordområdenes tiår. Her finner vi mye av det Norge skal leve av og her møter Norge verden. I Arbeiderpartiets programforslag blir det tatt til orde for ny, tydelig og konkret nordområdepolitikk som vil løfte Norges viktigste strategiske satsingsområde. Det skaper store forventninger i landsdelen.

Det er helt nødvendig at Arbeiderpartiet leder an i nordområdepolitikken, og viser vei der de andre partiene er tause. Vi er glad for at Arbeiderpartiet har prioritert et eget nordområdeutvalg som har lagt frem klare anbefalinger. Kontrasten til Høyre er stor. Nylig lanserte de sitt forslag til partiprogram, fullstendig uten ambisjoner for nord. Landsdelens høylytte krav om jernbane blir fullstendig ignorert, og det fremstår som at Nord-Norge kun er viktig som ledd i et behov for suverenitetshevdelse. Det kan vi ikke akseptere.

Statsministeren sa nylig til avisa iTromsø at hun var lei av diskusjonen om sentrum og periferi. Tydelig krav fra landsdelen virker lett å ignorere for statsministeren, når det kan feies vekk som en debatt hun blir lei av. Det lar seg ikke ignorere at befolkningstallet her i «periferien» har gått kraftig ned under Erna Solbergs regjeringstid. Heller ikke at regjeringa ikke gjør noe for å snu tendensen.


Støre lover lavere skatt for folk uten høy inntekt

Arbeiderpartiet lover at inntektsskatten skal ned for folk med lav og middels inntekt. Men folk med høy inntekt og høy formue må belage seg på å betale mer.


Vi trenger en statsminister som har ambisjoner for nord. At Arbeiderpartiet, som Norges største politiske parti, nå skriver tydelig at utvikling av jernbanen i nord blir et «løft for verdiskapning og klimavennlig transport av gods og folk» er et viktig signal og en tydelig marsjordre til en Ap-ledet regjering. Strengere krav til at verdiskaping skal gi lokalsamfunn en rettferdig del av verdiene, en styrket beredskap i distriktene og sterkere lokalsykehus er andre eksempler.

Korona har stengt grensene og vanskeliggjort samarbeidene mellom Norge og våre naboland. Derfor blir det spesielt viktig å fokusere på det fredsbyggende institusjonelle samarbeidet i nord. Her har vi alltid hatt et godt naboskap med landene vi grenser mot, et samarbeid som har lagt premisser for både utenrikspolitiske satsinger og næringspolitikk. Det arbeidet må fortsette. Vi ønsker flere folk-til-folk-prosjekter og tettere samarbeid. Når Arbeiderpartiet sier at nordområdene skal være Norges viktigste strategiske satsingsområde reiser det også forventninger om både politisk og finansiell oppfølging i de neste årene.

Vi må få flere unge til å bo og jobbe i Nord-Norge. Det kommer ikke av seg selv. Vi må skape arbeidsplasser, og her har utvalget kommet med spennende forslag for å snu regjeringas sentralisering og innføre såkalte «nærhetsprinsipper» for statlig styring. I tillegg til å skape arbeidsplasser og ivareta primærbehov som barnehageplasser og infrastruktur, handler det også om å skape samfunn som folk vil leve i. Spennende kulturliv, festivaler og arrangementer skaper bolyst og gjør at folk blir boende. Mens regjeringa har trua med å flytte finansieringen av viktige kulturinstitusjoner vekk fra staten og dermed svekke statusen, mener vi det er helt riktig å styrke de nordnorske kulturinstitusjonene og det statlige engasjementet.


Ny opptur for Frp – Ap faller videre og Høyre er størst

Arbeiderpartiet faller mest på Dagbladets septembermåling, men stortingsflertallet sikres likevel sammen med Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.


Arbeiderpartiet vil også synliggjøre det samiske og kvenske som identitetsbygger i fylket vårt, og vil være i førersetet for å styrke samisk og kvensk språk og kultur. Nordområdeutvalget til Arbeiderpartiet tar til orde for at flere i landsdelen skal ha tilgang til og mulighet til å lære seg samisk. Vi vil legge til rette for at flere lærere i grunnskolen kan skaffe seg undervisningskompetanse i samisk, og anerkjenne samisk, kvensk og norsk språk og kultur som likeverdige i fylket vårt.

Mens statsministeren er lei av debatten, er vi i «periferien» lei av manglende ambisjoner. Med under ett år igjen til valget er forventningene store om et taktskifte for nord fra neste høst.