Samferdsel nord og øst i Senja kommune:

Tunnel åpner nye muligheter for utvikling

LØSNING: – En tunell mellom Senja og Lenvikhalvøya vil kanskje svare best på de mulighetene for utvikling og vekst som utvilsomt ligger i de berørte delene av Senja kommune. Da blir det totalt sett tilgang til enda bedre samferdselsløsninger både på hav og land, og i lufta medm skriver Hermann Uteng. Bildet er tatt fra Gibostad mot Bjorelvnes.   Foto: Steinulf Henriksen

For å få gode kollektive ordninger for både persontrafikk, godstrafikk og reiselivstrafikk, må det både hurtigbåt og ferge til

Hermann J. Uteng
debatt
Etter at noen ansvarlige i Troms og Finnmark fylkeskommune gjorde jobben sin med å foreslå nye samferdselsløsninger for fylkespolitikerne, tok det «fyr» i både lokale politikere i Senja kommune, og i deler av befolkningen, spesielt i deler av området det gjelder.

Det er foreslått helårsferge fra Botnhamn, og det er foreslått justeringer av hurtigbåttilbudet i området vårt. Dette er realitetene, om vi skal legge medias fortellinger til grunn. Og det står jo skrevet svart på hvitt fra de som har lansert forslaget. Det står ingenting i forslaget om veier, hurtigruteanløp, busser, flyruter, postgang, eller bredband i Senja kommune. Det er også samferdsel.

Jeg husker at det var debatt først på 70-tallet når de siste lokalbåtanløpene skulle erstattes av hurtigbåt. Og jeg husker diskusjonen om Gisundbrua. Argumentene mot å knytte Senja til fastlandet var fraflytting, rasering av distriktene, dårligere tilbud og tap av arbeidsplasser. Men de fleste vil i dag hevde at det ble gode løsninger av det.

Vi som er oppvokst på Gibostad kan, for de som er interesserte i det, presentere ei liste, lang som et ondt år, om hva vi har «mistet» opp gjennom årene. Det er snakk om tap av hundretalls arbeidsplasser, fraflytting, «forgubbing» og en psykose av oppgitthet, tiltaksløyse og mismot.

Slik er det ikke nå. Noe positivt har skjedd. Det siste tiåret. Det tok 40 år å komme ut av det.

Den aktuelle samferdselssaka om båtforbindelser på Øst- og Nord-Senja minner i sammenlikning om et kretsmesterskap i negativ tenking og påvirkning. Med fokus på det som mangler, og det som kanskje vil mangle, om det nevnte forslaget skulle stå seg i den politiske behandlingen. Og om det som vil bli så mye verre enn det er nå. Dette er en enkel øvelse, og med godt øvede utøvere.

Selvfølgelig kunne «timingen» for å lansere forslaget vært bedre.Selvfølgelig (?) kunne forslaget vært holdt hemmelig? Selvfølgelig kunne det vært en bedre prosess i de politiske partiene.Selvsagt kunne forslaget inneholdt andre løsninger. Selvfølgelig vil uansett endringer berøre, eller «gå ut over» noen. Selvfølgelig kunne vi ha valgt inn mer forutseende politikere i vår kommune. Selvfølgelig kunne vi valgt inn «klokere» politikere enn de som snart skal ta avgjørelsen. Selvfølgelig skulle vi reist oftere med både rute 2 og 4.

Men hva så? Har alle gjort heimeleksa si godt nok?

Det er i diskusjonen i ulike medier ikke lett å registrere omtale av de mulighetene som oppstår dersom forslaget blir stående etter politisk behandling. Hva er planen om forslaget blir stående som et vedtak? Skal det fortsatt bli som det har vært? Blir det flere arbeidsplasser da? Blir det bedre kollektivtilbud da? Blir det mer næringsutvikling av det? Blir det flere unger i bygda av det?

At noe kan utvikles til noe bedre, krever forandringer. Det kan være vondt med det samme, men kanskje kan det bli bedre etterpå. Som med pandemien som nå herjer med oss.

Utvikling krever endringer. Utvikling av lokalsamfunn og kommune skjer i en prosess som oftest fører til progresjon i kommunen, lokalsamfunnene, næringslivet og offentlig forvaltning. Og jo mer folkelig positivitet som styres inn i prosessen, jo bedre blir gjerne resultatet.

Alle samfunn, store og små, endrer seg: Folk beveger seg. Folk flytter, og folk forflytter seg. Det samme gjør næringslivet. Og slik er det også øst og nord i Senja kommune, ja i vest og sør også.

At folk og næringsliv forflytter seg er uunngåelig, unntatt i stater med en allvitende som styrer og leder. Nå er det heldigvis ikke slik hos oss, hverken i kommunen eller i fylkeskommunen. Og tenk at du og jeg og alle kan få de som bestemmer til å forstå det slik vi vil at de skal forstå det. Og skal man kunne påvirke mest mulig, så bør man kanskje vurdere å bli politiker?

Undertegnede har tiltro til at politikerne gjør de beste vedtakene for oss. Det er jo tross alt omtrent to av tre av oss velgere som har stemt de inn. De som ikke har stemt, har nok «forsotte» seg. De politiske partiene har helt sikkert gjort en god jobb hver for seg, og forhåpentligvis i samarbeid, etter at forslaget ble kjent. Og det de valgte politikerne bestemmer i denne aktuelle saken, blir da det beste de kan komme opp med slik situasjonen er nå.

Så håper mange av oss å slippe å se «ultimatums-politikere» i fri dressur i vanskelige saker. Politikk blir ofte omtalt som det muliges kunst, og det får vi nok se denne gangen også. Og blir vedtaket til slutt, etter prøveperioden, for dårlig, ja, så er det mulig å gjøre det om. Men la oss nå først få et vedtak. Og en prøveperiode.

Fylkespolitikerne er nå sikkert opplyst tilstrekkelig om saken, gjennom sine respektive parti, og av opinionen. Og vedtaket som de kommer til å gjøre, vil være demokratisk forankret på en god måte.

Til de som bor på Lenvikhalvøya og på Lysnes, har undertegnede både sympati og forståelse rundt det forslaget som først ble fremmet. Og så dukker det også helt sikkert opp andre forslag som kan være både bedre og verre. Og de skal forutsetningsvis behandles politisk slik det kreves.

Men for å få gode kollektive ordninger for både persontrafikk, godstrafikk og reiselivstrafikk, må det både hurtigbåt og ferge til. Og så ligger det fortsatt en invitasjon for tre år siden fra åtte av grendeutvalgene i tidligere Lenvik kommune, om å være med å sette en ny forbindelse over Gisundet, øst i Senja kommune, på dagsorden.

En tunell mellom Senja og Lenvikhalvøya vil kanskje svare best på de mulighetene for utvikling og vekst som utvilsomt ligger i de berørte delene av Senja kommune. Da blir det totalt sett tilgang til enda bedre samferdselsløsninger både på hav og land, og i lufta med.

Kanskje noen kan løfte inn dette momentet i prosessen i den aktuelle saken om samferdsel i vårt område?