Helårsferge og hurtigbåt-kutt:

Tromsø-suget eller politisk uforstand?

FLASKEHALS: – Ferga i seg selv er en gedigen flaskehals i sommerhalvåret, der reisende må beregne flere timer i fergekø. En kø som bare vil eskalere om store deler av passasjerene fra rute 4 må benytte privatbil for å komme seg til Tromsø via Malangsforbindelsen, skriver Ole Henriksen. Foto: Ronny Trælvik 

Det er ikke mindre en et ran å fjerne en samferdselsåre som rute 4

Ole Henriksen
debatt
Selv om august måned har beriket oss med særdeles mye dårlig vær, så har bølgene ikke vært så store at de har hindret hurtigbåtene å nå frem til sine anløpsteder.

Dessverre ser det ut for at politiske brottsjøer er i ferd med å forlise Tennskjær, Lysnes og Vikran-forbindelsen.

Litt historikk: Tidligere var det lokalbåtene og melkebåten Otra, som også tok med passasjerer, en båt som betjente bygdene i indre Malangen. Selv om Rossfjord hadde vei og gårdbrukerne leverte sin melk til Finnsnes, anløpte melkebåten Rossfjord for å ta med passasjerer og annet små gods.

Alt har sin tid, og når Tennskjær utpå 60-tallet hadde fått sin veiforbindelse var behovet for denne primærnærings-transporten opphørt. Passasjertransporten ble ivaretatt med en hurtiggående båt som anløp Rossfjord, med bussforbindelse til Finnsnes og Sørreisa.Etter hvert så politikerne at det var tid og penger å spare på å lande hurtigbåten på Tennskjær, som med sin beliggenhet lå kloss i leia for all sjøtransport langs kysten. Hurtigbåtruten (rute 4) har i alle år (fra 1974) betjent reisende passasjerer fra Nord-Senja, Lenvik fastland og Vikran. I luftlinje ligger Tennskjær nærmere Tromsø en Finnsnes. Noe som medfører at billettprisene er det halve av billettprisene med hurtigbåten fra Finnsnes til Tromsø. Det vil si at en familie fra Sørreisa med mor, far og to tenåringer vil spare mange kroner på å kjøre til Tenskjær for å ta båten til Tromsø. Samt at bilen får stå parkert gratis.

Mange ganger har rute 4 fungert som et alternativ når Harstad-båten er fullbooket. Passasjerer som skal til Finnsnes eller Sørreisa kan ta båten til Tennskjær og buss videre til Finnsnes, slik at passasjerer som skal til Harstad slipper å stå igjen på kaia i Tromsø på grunn av kapasitetsmangel. Rute 4 betjener Nord-Senja og det meste av bygdene i gamle Lenvik kommune, med tilsammen flere tusen mennesker som benytter båten som pendlerbåt, og blant annet til nødvendige sykehusbesøk.

Så hva har rute 4 med helårsferge på Nord-Senja å gjøre? Ferga i seg selv er en gedigen flaskehals i sommerhalvåret, der reisende må beregne flere timer i fergekø. En kø som bare vil eskalere om store deler av passasjerene fra rute 4 må benytte privatbil for å komme seg til Tromsø via Malangsforbindelsen. Vitterlig er det mellom seks og sju mil fra Brensholmen og til Tromsø. Ut over dette vet vi at på Kvaløya er det etableringsstopp på grunn av at brua over til Tromsøya har for liten kapasitet. Mens rute 4 lander midt i Tromsø sentrum. Hva er poenget med å tvinge passasjertransporten fra en godt fungerende ferdselsåre og til en ferdselsåre som har flere flaskehalser?


Fylkesrådet i Troms og Finnmark vil ha dialog:

Inviterer til dialog om rutekutt

Fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen (Ap) inviterer ordførerne til dialog om budsjettkuttene i kollektivtrafikken i fylket. Hun vil svare på spørsmål og lytte til bekymringer. Senja-ordfører Tom Rune Eliseussen synes tidsfristen er kort for å gi innspill til kutt som han karakteriserer som ganske dramatisk.


Nå er ikke undertegnede noen drømmetyder, men jeg kan ane sentrale politikers våte drømmer. Det er ingen områder i Nord-Norge som har en slik positiv utvikling innenfor fiskerinæringen som nettopp Senja kommune. Det å få kloa i verdiene fra transportnæringen til og fra Senja-regionen får sikkert mange sentrale fylkespolitikere og Tromsø-politikere til å sikle. Det er igangsatt utbygging av Tromsø lufthavn, og det er planer om et større kjølelager. Om dette ikke er noen av ingrediensene i politikernes våte drøm, der verdiene som skapes på Senja skal fraktes ut i verden med fly fra Tromsø, så er det rart?

Men så. Hva med flaskehalsene? Skal vogntog stå i flere timer i fergekø med kjølelast, eller skal de ta turen innom Finnsnes for å berge lasten? Om så, da er flyplassen på Evenes og Bardufoss et brukbart eller bedre alternativ i forhold transporten til Tromsø med sine flaskehalser.

Men hva har rute 4 med Malangsferga å gjøre? Vi har valgt politikere og gitt de tillatelse å bestemme lønna si selv, med den begrunnelse av at de skal betjene oss og ikke rane oss. Det er ikke mindre en et ran å fjerne en samferdselsåre som rute 4, som betjener store deler av folket i Senja kommune. Det å antyde at fergeforbindelsen på n\Nord-Senja skal kunne fungere som et alternativ til rute 4 sier mye om politisk tåpelighet.