Hurtigbåt Tromsø-Harstad og paralellkjørende rute 4:

Ramaskriket fra Senja

FOLKEOPPLYSNING: - Viktig folkeopplysning for dem som lider under «innskrenkninger» i Midt-Troms. For jeg forventer at dere ikke har vært klar over at deres sære parallellbåtkrav, i 25 år har rasert hurtigbåttilbudet i Nord-Troms, skriver Tor Nygaard.   Foto: Magne Langåker

I uka som har gått har så Troms Fylkestrafikk kommet med noen utrolig primitive ostehøvelforsalg

Tor Nygaard
debatt
Alle som lytter til NRK Troms har vel fått med seg «ramaskriket» fra Lenvikhalvøya og Nord-Senja rundt forrige helg. Her fikk vi i beste sendetid malt et bilde man skulle tro ville innebære totalavvikling av hurtigbåttilbudet i området. Her ville både bosetning og arbeidsplasser komme i spill.

Fra Rossfjord-området ble det slått stort opp at man nå ville få hele 20 km tilkjøringsvei til hurtigbåten. På Nord-Senja popper det opp 3.000 Facebook-underskrifter. Også det har vi sett før. For dette er bare en moderne versjon av det måseberget av folk fra denne regionen som tidligere har pleid å bekle galleriet i fylkeshuset de gangene Ivar B. Prestbakmo tidligere har forsøkt å rydde opp i disse forholdene. For hva er det egentlig saken dreier seg om?

Justering av hovedlinja mellom Tromsø og Harstad. En vinn-vinn-løsning for alle parter!

Alle som studerer ruteplanen for linja mellom Tromsø og Harstad vil undres over fordeling av stoppesteder. Finnsnes ligger midt mellom disse byene. Hvorfor er det da to anløp mellom Harstad og Finnsnes og ingen mellom Finnsnes og Tromsø? Det man får beskrevet i protestene går jo på for lang tilkjøring til Finnsnes. Disse utfordringene blir jo løst hvis båtene tar opp Gibostad og Tennskjær i ruta. Begge stedene ligger jo langs skipsleia og vil derfor ikke føre til særlig heft for hovedruta.


Helårsferge og hurtigbåt-kutt:

Tromsø-suget eller politisk uforstand?


Anløpene vil også gi akseptable tilkjøringsveier, både på Nord-Senja og på fastlandssiden. Dette er da ikke noe offer. Det må da være en stor forbedring å få tilgang til en raskere båt som har 38 passeringer i uka, i tillegg til helårsferge over Malangen. Dette er jo en vinn-vinnsak. Særlig sett i lys av at dette kan være med å danne grunnlaget for en helt ny tidsepoke for hurtigbåttilbud til Nord-Troms.

Viktig folkeopplysning for dem som lider under «innskrenkninger» i Midt-Troms. For jeg forventer at dere ikke har vært klar over at deres sære parallellbåtkrav, i 25 år har rasert hurtigbåttilbudet i Nord-Troms.

Da hurtigbåtene begynte å gå på 70-tallet startet dette som en tilbringertjeneste fra distriktene inn mot Tromsø og Harstad. Da linja mellom Tromsø og Harstad ble opprettet, kom Brøstadbotn og Engenes inn som anløpssteder. Linjen til Bjarkøy og Skrolsvik ble opprettholdt og tilpasset deres behov. Nord for Finnsnes valgte man å ikke ha anløp. I stedet lot man rute 4, tilførselsruta fra Lysnes, Tennskjær og Vikran fortsette å gå side ved side med hovedlinja mellom Harstad og Tromsø.

Dette blir veldig feil når man vet at denne ruta betjenes av Nord-Tromsbåten. Når man så kan opplyse at Lysnes-linja har fått lov å bruke opp alle normalt foretrukne avgangstider blir jo dette blodig urettferdig. For i store trekk sitter Nord-Troms-linja igjen med noen leilighetsturer etter at Midt-Troms har forsynt seg.

Her kommer noen eksempler på hvor nedverdigende dette egentlig er: Fredag har Nord-Tromsbåten avgang klokka 16.00 fra Tromsø i retning til Lysnes. 15 minutt senere starter Tromsø-Harstadlinja i samme retning. Denne går raskere og ankommer Finnsnes ti minutter etter at vår båt ankommer Lysnes. Så når pendlertrafikken både til og fra Nord-Senja og Lenvikhalvøya er unnagjort er det tid for oss i Nord-Troms.Klokka 18.25 starter båten nordover og ankommer Skjervøy klokka 21.15. Er du ukependler den andre veien, ankommer du Tromsø klokka 23.35 natt til lørdag, og må forlate middagsbordet søndag klokka 14.00 for å nå båten klokka 14.30. En som skal til Årviksand tar da heller privatbilen og kjører 300 km. Sitter tre kvarter i kø og på ferge, og kommer da tidligere hjem enn om han tar hurtigbåten. Dog er sjansen stor for at han ikke får plass på Arnøyferga, for da er det ytterligere halvannen times venting. Hurtigbåtturen tar èn time og 20 minutter mellom Tromsø og Arnøyhamn.

I uka som har gått har så Troms Fylkestrafikk kommet med noen utrolig primitive ostehøvelforsalg: Side ved side-hurtigbåten til Lysnes skal beholdes og vi i Nord-Troms skal sitte igjen med en ukentlig rundtur til Tromsø, som kan kalles et seriøst tilbud.

Fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen: Stå fast på ditt opprinnelige forslag! For legger du også inn Tennskjær i ruta gir dette en forbedring av hurtigbåttilbudet til Lenvikhalvøya og Nord-Senja, i tillegg til helårig forbindelse over Malangen.

Hvis man stasjonerer hurtigbåten vår på Skjervøy kan man flere dager i uken ha en rundturer til Tromsø som er tilpasset brukernes behov. denne båten vil også kunne dekke behovene for tilførselsruter fra Vorterøy og stedene i, og rundt Kvænangsbassenget. Fredag er det naturlig med avgang fra Skjervøy tilpasset videregående skole og retur klokka 1. 00 fra Tromsø.

Ruta kan da ha levert sin siste weekendpassasjer i Kvænangen før klokka 19.00. Søndag kan ruta starte i Kvænangen, vende i Tromsø klokka 21.00 og ankomme Skjervøy klokka 23.00. For turistnæringen vil dette være starten på helt ny tidsepoke. Båten vil da også kunne tre inn som lokal beredskapsbåt når det går ras eller været er ekstremt.


Fylkesrådet i Troms og Finnmark vil ha dialog:

Inviterer til dialog om rutekutt

Fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen (Ap) inviterer ordførerne til dialog om budsjettkuttene i kollektivtrafikken i fylket. Hun vil svare på spørsmål og lytte til bekymringer. Senja-ordfører Tom Rune Eliseussen synes tidsfristen er kort for å gi innspill til kutt som han karakteriserer som ganske dramatisk.


18–20 millioner kan spares hvis rutebåtambulansen som nå ligger på Skjervøy, fjernes. Rutebåtambulansen betjener de isolerte bygdene i Skjervøy og Kvænangen, og har som bigeskjeft å være en del av ambulansebil-ambulansebåt-løpe 300 meter-bårebiltjenesten som har vært tilbudet til Arnøy, hvor 90 prosent av pasientene som dette angår bor. Noen av de innsparte midlene må da gå til å dekke døgnberedskap på Arnøy/Laukøy-ferga.

De veilause områdene Nord-Troms må nå ved ikke akutte utrykninger, kunne få sine behov dekket av Redningsselskapet. Akutte utrykninger dekkes jo 99 prosent av legehelikoptret fra UNN. Her må kystredningstjenesten, som jo går i all slags vær, også kunne være siste skanse. Særlig nå når også de får base i Tromsø.

Troms fylkestrafikk gjør et stort nummer av ruteambulansebåten i forhold til anbud er i utakt med de andre anbudsrundene, og at anbudet er gitt til en annen operatør. Dette må man finne en løsning på. For denne vanvittige sløsingen må vi få satt en stopper for. Og da har vi i Nord-Troms allerede tatt mer enn hva som skulle være vår del av innskjæringene. Samtidig som vi vil kunne få «en helt ny verden» i forhold til hurtigbåttjenester.