Nye ruter og flere avganger til og fra Senja kommune

HELE ÅRET: Det blir helårsferge mellom Botnhamn og Brensholmen.  Foto: Trond Sandnes

Vi på Husøy får nesten nøyaktig samme avstand som de som bor på Tennskjær å kjøre til hurtigbåt.

Rolf-Bjørnar Tøllefsen, bedriftseier
debatt

Gleden over at vi endelig skal få helårsferge og daglige avganger fra Nord-Senja med hurtigbåt har druknet litt i kritikken som hagler om at rute 4 blir lagt ned.

Først må jeg si at vi på Nord Senja absolutt ikke har jobbet for å legge ned rute 4, det har Fylkeskommunen kommet fram til selv. Vi har jobbet for helårsferge og forlangt daglige avganger med hurtigbåt fra Nord-Senja, og det registrerer vi at Fylkeskommunen har løst med det vedtaket som kom i forrige uke.


Historisk dag for Midt-Troms:

Nå blir det helårsforbindelse mellom Botnhamn og Brensholmen

Det blir helårsferge mellom Botnhamn og Brensholmen på Kvaløya. Hurtigbåtanløpene til Lysnes og Tennskjær skal kuttes ut, mens Gibostad blir en del av hurtigbåtenes rute 2.


At Fylkeskommunen endelig besluttet å la det bli helårsferge mellom Botnhamn og Brensholmen er fantastisk bra, og på tide. Med over 16 000 biler og over 38 000 mennesker som benyttet ferga de 4 måneder den var i drift i år, viser at ferga er enormt populær å bruke. Den vil styrke både næringslivet, turismen og folket på Nord-Senja som får en betydelig kortere vei til Tromsø. Og jeg regner med at en stor del av de 38 000 mennesker også var innom Finnsnes, så synergien fra ferga er kolossal for regionen vår.

I avstand å spare for oss f.eks. fra Husøy er det 65 km til flyplassen i Tromsø pluss fergetur kontra 223 km å kjøre rundt. De andre bygdene her, Senjahopen, Fjordgård, Lysnes og Gibostad får pluss/minus ca. 10 km det samme å kjøre til Tromsø ved å bruke ferga.

At vi i tillegg får daglige avganger fra Nord Senja med hurtigbåt for de som ikke vil/kan kjøre bil, vil gjøre det lettere for folk som må f.eks. til sykehus, og har nå mulighet å reise hjem neste dag med båt visst det er overnatting med i bildet. Den muligheten har de ikke i dag, da må en til Finnsnes, og der korresponderer ikke buss videre.

Daglige avganger med hurtigbåt styrker også turismen som er, og skal bygges kraftig opp på Senja de kommende årene. Det vil være betydelig lettere å hente/bringe gjester som ankommer sjøveien fra aksen Tromsø - Harstad. Men spesielt styrkes den videregående skolen på Gibostad med anløp her. Da Fiskeriministeren var her i forrige uke, kunne han fortelle at Blå Linje på Gibostad var blitt Norges største med det store elevtallet som er blitt der. Det må vi prøve å opprettholde og også øke, og da er det særs viktig at kommunikasjon er lettvint for elevene som skal komme seg dit, de fleste så unge at de ikke har sertifikat. Det er Fylkeskommunen som eier skolen, så da er det naturlig at de også sørger for at transporten dit skal gå greit med både buss og båt.


Frykter butiken må stenges etter hurtigbåt-kutt

I snart 11 år har Liv Iversen drevet butikk på Lysnes, samtidig som hun har tatt i mot hurtigbåtene helg som hverdag. Hvis fylkeskommunen fjerner hurtigbåtanløpet vil hun ikke lenger klare å leve av butikkdriften.


Det er uansett trasig at spesielt tilbudet fra Tennskjær med hurtigbåt forsvinner for bygdene Rossfjord og Kårvikhamn som begge bare har ca. 16 km å kjøre dit, men når jeg ser på avstanden begge bygdene får i avstand å kjøre til Finnsnes hurtigbåtterminal, så er den bare ca. 24 km. Altså bare 8 km lengre for begge bygdene å kjøre til hurtigbåtterminalen. Det eneste som jeg ser kan være kritikkverdig, er at det p.t er lite parkeringsplasser på Finnsnes, men det vet jeg at det jobbes med å få økt, med et parkeringshus som planlegges bygget like ved. At en må bruke mellom 20-30 minutter å komme seg fra der en bor til hurtigbåt er helt tidsmessig «innafor» med de avstandene vi har her nord. Den tiden går også med om en bor i Sørreisa, Kroken eller Kvaløya på reise til hurtigbåten.

Vi på Nord Senja får også lengre vei til hurtigbåten med at den nå legges til Gibostad i stedet for Lysnes, ca. 12 km, men vi klager ikke på 9-10 minutter lengre å kjøre (mesteparten av strekket er 80 sone). De jeg har snakket med fra Nord Senja bygdene, er kjempeglad for at det nå blir daglige avganger for oss med den. Vi på Husøy får nesten nøyaktig samme avstand som de som bor på Tennskjær å kjøre til hurtigbåt.


Aksepterer ikke kutt i hurtigbåt-anløp

Senja arbeiderparti er sterkt imot Fylkeskommunens forslag for rute 4 for hurtigbåten mellom Senja, Lenvikhalvøya og Tromsø.


Og jeg forventer at Fylkeskommunen setter opp buss fra alle nevnte plasser, slik at alle, både gamle og unge kan benytte det daglige tilbudet å reise sjøveien. For oss andre som kjører bil fra bygdene til hurtigbåt terminalen, er på en måte heldige som bor uten rushtrafikk. Vi kommer fort frem, 10 km ekstra betyr ikke mere enn 10 minutter maks å kjøre ved snittfart 60 km.

Buss til ferga kan og settes opp på en av avgangene på morgenen til Botnhamn og Brensholmen, og retur til en av avgangene på ettermiddagen. Det vil avlaste masse på passasjerer om bord hurtigbåten om nå flere kommer til å benytte den.

Nå snakkes det jo også om at det skal settes inn en pendlerbåt om morgenen fra Finnsnes. Skulle det bli slikt, syntes jeg absolutt Tennskjær skal komme opp igjen som mulig stoppested på noen avganger. Finnsnes – Gibostad - Tennskjær – Tromsø burde gå greit.