Nå er det nok!

MOTDEMONSTRASJON: En person som prøvde å komme seg fram til Sian-grupperingen ble lagt i bakken av Oslo-politiet.  Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

debatt

Nå er det nok! Nok brudd på ytringsfriheten. Nok vandalisme og hærverk. Og ikke minst; Nok vold mot politiet! Jeg sikter (selvsagt) til motdemonstrasjonene mot «Stopp islamiseringen av Norge» (SIAN) og hendelsene i forbindelse med disse.

Norge er et demokrati og ytringsfriheten er en forutsetning for demokratiet. Uten frie ytringer står vi uten fri informasjon, uten fri meningsdannelse og uten reelt grunnlag for en åpen samfunnsdebatt. Begrenser vi ytringsfriheten, begrenser vi en av de fundamentale menneskerettighetene. Selvsagt er ikke ytringsfriheten absolutt. Heller ikke i et demokrati. Det finnes flere lovfestede begrensninger i ytringsfriheten, som forbud mot å fremsette trusler, ærekrenkelser, privatlivskrenkelser, trakassering og grovt pornografiske, diskriminerende og hatefulle utsagn.


Antirasistisk Senter vil ha slutt på voldelige demonstrasjoner

Antirasistisk Senter og leder Rune Berglund Steen vil samle organisasjoner og partier på venstresida til fredelige demonstrasjoner mot Sian.


Alle, også SIAN, har lov til å delta i samfunnsdebatten i Norge. På lik linje med de som demonstrerer mot de holdningene de mener SIAN fremmer. SIAN er i sin fulle rett til å mene, og fremme, at islam er en totalitær politisk ideologi og bevegelse som er i strid med Grunnloven og lovverket i det norske samfunnet. Det er like feil som å hevde at alle i SIAN er rasister og nynazister.

Det er ikke opp til alle å bedømme hvilke av SIANs utsagn eller handlinger som strider mot loven. Dette er det politiet og domstolene som skal gjøre. Et viktig rettsprinsipp i denne sammenheng er at enhver er uskyldig inntil det motsatte er bevisst. Og ingenting kan bevises før handlinger er begått verbalt eller fysisk. Når motdemonstrantene stanser en ytring før den er begått er det sensur. Noe som er forbudt i Norge med mindre det er nødvendig for å beskytte barn og unge mot skadelig påvirkning fra levende bilder.

SIAN ønsker å provosere og klarer det. Godt hjulpet av å koble innvandring til islamsk ekstremisme og brenning av Koranen. Begge deler ulovlige i forhold til begrensningene i straffeloven. SIAN ønsker oppmerksomhet og får det. Noe de ikke ville fått om det ikke var motdemonstrasjoner, hærverk, vandalisme og til alt overmål direkte angrep rettet mot politiet. Hadde ingen møtt opp på markeringene hadde de ikke hatt noen effekt. Vi hadde dessuten sluppet hærverk, vandalisme og angrep på politiet. Gjennom å angripe politiet, som er der for å verne om retten til å ytre seg samt holde ro og orden, angriper de også kjernen i demokratiet.


Sian politianmeldt av Antirasistisk Senter

Antirasistisk senter har politianmeldt Sian for hatefulle og diskriminerende ytringer under en markering i Arendal 6. august.


Det er på tide å ta et oppgjør med disse angrepene på demokratiet vårt. Selv om også vårt demokrati har sine utfordringer er det likevel et av de mest velfungerende i hele verden. De av oss som ønsker en annen styringsform må gjerne mene og gi uttrykk for det. Det får de faktisk lov til, i motsetning til i mange andre land, her. Men å angripe de som skal beskytte oss, samt drive sensur av andres meninger, må slås hardt ned på. Et spesielt ansvar har våre politiske partier til å si fra om at dette ikke er greit. Dessverre er det svært få som tør. Noen har til og med tatt på seg oppgaven med å organisere motstanden mot SIAN. Disse organisasjonene og partiene må straffeforfølges. Det samme må de som organiserer disse motdemonstrasjonene. Og ikke minst de som åpenlyst angriper demokratiet vårt representert ved politiet.

Det motdemonstrantene gjør ved sin opptreden er å gi SIAN rett i sine opprop mot «farene» ved innvandring. Deres opptreden gir ikke SIAN færre medlemmer og sympatisører, men flere. Deres opptreden skaper større splittelse mellom etniske og nye nordmenn i Norge. Deres opptreden skaper ikke større forståelse for utfordringene for innvandrere, men mindre. Deres opptreden styrker ikke demokratiet. Det undergraver det. Og slik kan en fortsette. Kort sagt; De er nyttige «idioter» for SIAN og deres tilhengere.


Erna Solberg om Sian: – Jeg tar sterkt avstand fra alt det de står for

Statsminister Erna Solberg (H) frykter at det sterke vernet om ytringsfriheten i Norge skal bli feiloppfattet som likegyldighet overfor Sians holdninger.


SIAN og deres tilhengere er en marginal gruppe i Norge. De fleste hadde ikke engang visst om dem om ikke motdemonstrantene hadde gitt dem oppmerksomhet. Så vær så snill, kjære motdemonstranter; Slutt! Slutt å gi SIAN ufortjent oppmerksomhet! Slutt å angripe norsk politi! Slutt å dra barn med på det dere vet blir voldelige konfrontasjoner med et politi som bare gjør jobben sin! Slutt å angripe vårt demokrati! Slutt å angripe ytringsfriheten! Slutt å begå lovbrudd! Slutt!