Tjenestene i Senja kommune

TILSVAR

INNSPARING: – Det gjøres en gjennomgang av hele organisasjonen, og ses på mulighet for innsparinger innenfor alle kommunale områder, skriver Hogne Eidissen.   Foto: Carina Hansen

debatt

I Folkebladet 1. september skriver Ole Henriksen et innlegg hvor størrelsen på flere av Senja kommunes tjenester beskrives og sammenlignes. Noen opplysninger er imidlertid feil, og det vil kommunen rette opp.Det stemmer ikke at Senja kommune har fjernet personell fra servicetorget som, blant annet, betjener kommunens sentralbord. Denne telefonlinjen er åpen fra 09.00 til 14.00 sommertid, og 09.00-15.00 vinterstid. Utenfor åpningstid kan imidlertid innbyggere få behov for hjelp fra noen av våre tjenester, som legevakt og vakttelefon for vei, vann og avløp. Disse telefonnumrene brukes ofte, og er derfor med i den automatiske telefonsvareren, som en service til innbyggerne.

Forfatter av debattinnlegget beskriver at han trengte svar på spørsmål som han utenfor arbeidstid ikke kunne få fra nevnte vakttelefoner, og som ikke kunne vente til åpningstid. Kommunens nettside er derfor brukt for å finne informasjon om størrelse på enkelte tjenester, som er tema for innlegget. Denne informasjonen står i midlertidig ikke spesifikt på nettsidene, og det er heller ikke meningen at det skal stå der.

På nettsidene skal innbyggere finne informasjon om hvilke tjenester kommunen har, og hvordan innbyggerne kan få disse tilbudene. En skal også kunne oppdatere seg på saker, postlister osv. Mer spesifikke spørsmål må tjenestene direkte svare på. Dette for at informasjonsmengden på nettsidene ikke skal bli for omfattende og uoversiktlig for innbyggerne.

Siden størrelse på tjenester ikke er beskrevet på nettsiden går vi ut fra at forfatter ved å bruke søkeord har fått opp navn på ansatte med stillingskoder som kan tenkes brukt i tjenestene. Det gir anledning for opptelling av mulige ansatte i tjenestene, men disse stillingskodene er informasjon om utdanning/stilling, ikke hvilken tjeneste man faktisk hører til. En barnevernspedagog kan for eksempel også være ansatt på en skole.

Det antydes at barnevernstjenesten har 26 ansatte. Det riktige tallet er 19, 4 årsverk. Det er det samme som før kommunesammenslåingen. Antall ansatte i barnevernet sammenlignes med antall fastleger. Her har forfatter av debattinnlegget funnet informasjon om at det er 13-14 fastleger i Senja kommune. Vi klarer i ettertid ikke finne hvor på nettsiden denne informasjonen kan stamme fra, men håper forfatter kan kontakte oss slik at det kan rettes opp. For å finne fastleger i kommunen henvises det på våre nettsider til det nasjonale nettstedet helsenorge.no, som alle landets innbyggere bruker for å finne og bytte fastlege. Oversikten på Helsenorges nettside viser at antall fastleger i Senja kommune er 20.

I debattinnlegget stilles det på bakgrunn av opplysningene, et hypotetisk spørsmål til rådmannen om overflødige kommuneansatte er blitt plassert i barnevernsetaten. Det stemmer ikke. Størrelsen på tjenesten er ikke endret. Som rådmann er jeg også opptatt av at ingen av våre ansatte er, eller skal omtales som, overflødig. Vi står overfor en tøff økonomisk omstilling hvor det stemmer at budsjettet skal ned med om lag 40 millioner kroner årlig for de kommende tre år. For å få dette til gjøres det en gjennomgang av hele organisasjonen, og ses på mulighet for innsparinger innenfor alle kommunale områder. For eksempel gjøres det reforhandlinger av avtaler med eksterne leverandører, det selges kommunal eiendom og ses generelt på drift.

Også betyr det at det vil kunne bli noen færre ansatte. Ikke fordi noen er overflødige. Alle våre ansatte gjør en viktig jobb. Men fordi vi for å ha en bærekraftig økonomi, for å kunne utvikle lokalsamfunnet og gi gode tjenester til våre innbyggere, også må se på hvordan vi ansatte kan gjøre det enda bedre og mer effektivt enn i dag.