Storvika i Sørreisa

SØPPEL: I disse dager dukker det opp plast, mikroplast og mye skrot i strandkanten rundt om i hele landet.   Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

debatt

På gode sommerdager er det stor utflukt til Storvika som er del av Valen gård i Sørreisa. Kommunen har regulert friluftsområde slik at allmennheten har fri adgang til området. Adkomstveien og stranda skal ryddes av kommunen, men der har de sviktet i mer enn 20 år. Da er det gledelig at lokalt næringsliv og ivrige damer med Filippinsk bakgrunn stiller opp. Gravemaskiner har ordnet med grøfting og utbedring av vei og parkeringsplass. Damene har ryddet tang og skrot i fjæra og lagt det opp i dunger som kan fjernes eller brennes, stor takk til dem begge.

Storvika og Valen gård er blitt med i det lokale initiativ som kalles Somleveien, der folk i Sørreisa og besøkende her kan kose og somle seg i ferie og fritid på mange av rekreasjons- og opplevelsesmulighetene kommunen byr på. Som grunneier av Valen gård ønsker jeg å bidra til positive opplevelser for folk flest. Noen enkle regler har kommunen og jeg vært enige om; at motorisert ferdsel til området skjer mellom klokken 09.00 og 21.00, at området er rusfritt, at barn og familier skal være prioritert nå og i utvikling av området.

Så skjer det dessverre at noen få ødelegger for de mange. Det er leit at bord som er satt ut blir ødelagt fordi noen demonstrerer sin destruktive kraft, at håndsprit blir stjålet fra utedo, at redskaper forsvinner og at noen kjører utover på sein kvelds- og nattetid. Det er bare trist at disse få ødelegger for det store flertallet.

Ettersom kommunen ikke evner å prioritere vedlikehold og utbedring av området må en dugnad mellom grunneier, næringsliv og folk som besøker Storvika og utmarksområdet på gården til for å ivareta stedet slik at det kan bli et flott rekreasjonsområde for alle.