Bjørn i indre Troms og rovdyrpolitikken:

«En direkte hån mot bønder i Bardu!»

KRONIKK

SKUFFENDE: - Vi registrerer at denne regjeringen ikke evner å gjøre noe som helst for å løse konflikten mellom rovdyr og beitedyr i Bardu, det overrasker oss dessverre ikke, skriver Ivar B. Prestbakmo og Sandra Borch. Her er de på besøk hos bonde Laila Myrhaug i Bardu samen med ordfører i Bardu, Toralf Heimdal.   Foto: Ulf Antonsen

Aller mest er det trist for de familiene som nå må ta belastningen

debatt

I flere år har familier og bønder i Bardu vært rammet av bjørneangrep. I år har det som viser seg å være samme bjørn slått til igjen. På tre år er opp mot 200 sau og lam drept av bjørn på i Bardu. Situasjonen er fortvilende og alvorlig. Bardu kommune har søkt om felling eller flytting av bjørnen, men har fått avslag på avslag.

Tidligere denne uka stilte statssekretærer og rådgivere fra henholdsvis klima- og miljødepartementet og landbruksdepartementet opp i Bardu for å møte bøndene. Både landbruksministeren og klima- og miljøministeren glimret med sitt fravær.

Dessverre sitter man igjen med et inntrykk av at heller ikke i år vil regjeringen sette i verk tiltak for å hjelpe familiene som er hardt rammet. Det virker nesten for oss som at rådgivere og statssekretærene bare tok turen nordover for å si at de har «vært der» og at de «forstår» situasjonen.

Når da familier står på direktesendt TV, tydelig berørt, og sier de ikke vet om de klarer å drifte mer fordi dette er en så tøff belastning, både det å se dyrene lide — men også med tanke på at dette er næringsgrunnlaget deres: Med respekt å melde, da trenger vi ikke statssekretærer som bare prater, vi trenger handling, og vi trenger handling nå.

Dette området som det er snakk om i Bardu er et såkalt beiteprioritert område, her skal sau ha forrang fremfor rovdyr. Dette er områder med utmark som skal være trygge for bønder å sende sau ut på sommerbeite i. Når Bardu nå for tredje år på rad opplever store rovdyrangrep uten at det blir iverksatt tiltak, så skjønner vi at familiene som driver gårdsdrift i disse områdene føler seg både overkjørt og oversett.

Hver gang det blir snakk om rovdyr som går til angrep på sau så er det enkelte som skriver at bøndene må passe bedre på sauene sine og gjete de døgnet rundt. Er det noen vi skal takke for at vi har norsk, trygg og ren mat tilgjengelig i dette landet, så er det alle de norske bøndene. De som aldri snakker om en arbeidsdag på åtte timer, de som å stå på dag og natt, sommer og vinter, de som aldri har krav på noe som helst ferie.

Når sommeren kommer gleder bøndene seg til å få dyrene opp på beite etter en lang vinter inne i fjøs, det er godt for både sauer og bønder. Det er overhodet ikke for at bøndene skal ta ferie, når sauene er på fjellet skal vinterens mat høstes inn. Hele sommer og vår brukes til slått og rengjøring av fjøs. Om man da skulle gjete sauene sine døgnet rundt i et område som er forbeholdt beitedyr, burde være unødvendig. Det gås tilsyn hver dag, og dessverre blir det på de fleste turer av tilsyn funnet kadaver.

Vi registrerer at denne regjeringen ikke evner å gjøre noe som helst for å løse konflikten mellom rovdyr og beitedyr i Bardu, det overrasker oss dessverre ikke, men det er enormt skuffende. Aller mest er det trist for de familiene som nå må ta belastningen av denne regjeringens sin rovdyrpolitikk, og som faktisk vurderer å legge ned drifta.