Tilsvar til Jan Skogheim:

Hvorfor så forbannet og usaklig?

INNSPILL

ENGASJEMENT: - Forresten, hvorfor bruker du ikke ditt store sosiale engasjement til å påvirke politikerne i din egen kommune? spør Sten Nilssen.  Foto: Rune René Kristiansen

Det er befolkningene i Senja kommune som har valgt inn de representanter som sitter i kommunestyret. Da har vi også gitt dem tillit til å representere oss i de valg som må tas.

Sten Nilssen
debatt

Så har det igjen vært kommunestyremøte i Senja kommune, og da er du, Jan Skogheim, igjen «forbannet» på vedtakene som er gjort. Gjennom dine avisinnlegg ser jeg at du er ofte forbannet, spesielt når det gjelder Senja kommunes administrative ledelse og kommunestyrerepresentanter.

Jeg erkjenner selvsagt at du selvfølgelig er i din fulle rett til å være sint og å gi uttrykk for det gjennom avisspaltene. Men, jeg tror ikke at det er mange av dem du er så forbannet på som blir nevneverdig skremt. Til det er du for ofte forbannet og usaklig. Over tid gjør det heller noe med den måten andre ser på deg. Du skal likevel tenke over at de fleste mennesker, også politikere, har familie, barn osv. som også leser aviser.Folkebladet har den siste uken fokusert på problemet mobbing, trakassering og skittkasting mot lokalpolitikerne, etter at Elin Byberg tok opp problemet fra kommunestyrets talerstol. Men selvfølgelig måtte du komme med nedsettende kommentarer til henne også. Sjefredaktøren skriver i lederen lørdag 27. juni, «Vi må faktisk tåle en politisk debatt , med høy temperatur, krasse formuleringer» og så videre: «Men ytringsfrihet handler også om friheten til å la være å ytre seg, det bør nok noen tenke over litt oftere, før man går bananas bak tastaturet».

I ditt brev til ordføreren i Senja kommune, gjengitt i Folkebladet den 23. juni, er du forbannet igjen, og du hevder å også representere andre som angivelig er like rasende som deg. Denne gangen gjelder det bosettingssaken og Frivilligsentralen. Jeg skal ikke ta noen debatt om disse sakene, til det kjenner jeg dem for dårlig, og spesielt den ene saken skal da heller ikke være gjenstand for offentlig skittkasting. Du oppfordres likevel å lese Janne Fyhns innlegg i avisa den 25. juni. Kanskje det er flere som burde lese saksframleggene før de hiver deg over tastaturet.

Det jeg imidlertid ønsker å kommentere er de svært usaklige kommentarene du har om Mathiassen og Søreng. Nå trenger ikke disse at noen går i forsvar for dem, til det er de selv både tale og skriveføre, men det å få slengt etter seg mistanken om å ha en slik uredelig agenda for sine valg, som du antyder, det kunne du spart deg. Påstandene kan ikke være ment som annet enn å såre. Jeg tillater med å sitere overskriften til lørdagskommentaren den 27. juni: «Når folkeskikken og fornuften forlates»

Forresten, hvorfor bruker du ikke ditt store sosiale engasjement til å påvirke politikerne i din egen kommune?

I en annen sak tidligere på året hisset du deg voldsomt opp over at du mente kommunestyret i Senja kommune burde si unnskyld til en representant du mente var urettmessig omtalt. Nå spørs det om du er mann nok til å si unnskyld for de antydningene du framsetter, både i overskriften og i siste avsnitt av ditt åpne brev. Du gir inntrykk av at du kan din bibel, og da kjenner du selvsagt også til begrepet Sareptas krukke og hvor det kommer fra. Ingen kommune i landet, kanskje med unntak av noen få kraftkommuner, har en Sareptas krukke som aldri blir tom. Det vil hele tiden være prioriteringer som må gjøres, upopulære eller ikke. Dette skriver da også Janne Fyhn meget godt om i sitt leserinnlegg 25. juni.

Det er befolkningene i Senja kommune som har valgt inn de representanter som sitter i kommunestyret. Da har vi også gitt dem tillit til å representere oss i de valg som må tas. At omtalte saker, ved neste valg, skal få flertallet i folket til å velge bort både posisjonspolitikerne og ordfører, tror jeg ingenting på. Selv om mange av oss er uenig i noen avgjørelser i løpet av en valgperiode, er dette en del av demokratiet og rokker ikke ved troen på at valgene tas ut fra beste kunnskap og overbevisning.