Troverdighet om Malangsforbindelsen

SERIØST: - Hadde det forslaget blitt vedtatt ville samferdselskomiteen fått en skikkelig sak der også Malangsforbindelsen kunne fått en seriøs behandling, skriver Friode Elias Lindal.   Foto: Ronny Trælvik

debatt

Høyre prioriterte storstilt veibygging i Troms, og har dermed ikke troverdighet på Malangsforbindelsen. Det er en spissformulering, men mer riktig enn påstandene som har kommet i Folkebladet de siste dagene.

For å starte med begynnelsen: Sjefredaktør Steinulf Henriksen skriver om hvem som stemte mot Høyres forslag om helårsforbindelse mellom Botnhamn og Brensholmen, og nevner MDG. I det helhetlige budsjettforslaget til Høyre sto det mye som ikke vi kunne stemme for, og særlig det at de ville sette i gang to veiprosjekt som fylket ikke har råd til, nemlig Langsund- og Ullsfjordforbindelsen. Vi hadde derfor bestemt oss for å stemme Høyres helhetlige budsjettforslag ned, det var ingen økonomisk realisme. Så la de inn Malangsforbindelsen helt til slutt som en ettertanke: «Fylkestinget ber fylkesrådet igangsette arbeidet med en helårsferge mellom Botnhamn og Brensholmen». Heller ikke det la de inn noen penger til.

Vi i Miljøpartiet De Grønne hadde lagt inn vårt eget forslag som hadde ivaretatt hele fylket og gitt oss en ordentlig saksbehandling: «Fylkestinget ber fylkesrådet utrede konsekvensene av, og alternativene til, de foreslåtte kuttene i kollektivtilbudet til kystsamfunnene i Troms og Finnmark. Fylkesrådet kommer tilbake med egen sak med forslag til endringer i rutetilbudet, i løpet av høsten 2020. Kostnadene for 2020 (10,650 millioner) dekkes fra utbetalingen fra det statlige Havbruksfondet». Hadde det forslaget blitt vedtatt ville samferdselskomiteen fått en skikkelig sak der også Malangsforbindelsen kunne fått en seriøs behandling. I tillegg hadde vi tatt vare på de veiløse samfunnene i Finnmark som var trua med nedleggelse.

Men om Steinulf Henriksen ikke fikk fram helheten i saken så ble det enda mer nødvendig å gi tilsvar til Per-Inge Søreng (KrF) som tror at MDG er en del av posisjonen. Nei, vi sitter ikke i ledelsen. Sp, Ap, og SV hadde nok trengt oss, men så lenge de ikke leverer på natur verken i politisk plattform eller praktisk politikk, er vi glad for at vi ikke sitter sammen med dem. Høyre ga dem flertall for parlamentarisme, mot å få lede økonomikomitéen, og er sånn sett det nærmeste posisjonen kommer til et fjerde støtteparti.

Så dermed må vi ut og forsvare oss: MDG jobber for at samferdselspengene på fylket går til rassikring og et godt båttilbud til småsamfunnene. For å finne rom til det har vi ikke prioritert de største veiprosjektene de andre vil ha. Høyre skriver budsjett som ikke henger sammen, og bruker det for å skåre billige politiske poenger. Om Høyres budsjettsforslag, slik det var utformet, hadde blitt vedtatt hadde samferdselsmidlene gått med til planlegging av store veier som vi ikke har finansiering til.

Vi jobber bra sammen med både Høyre, Frp og KrF i samferdselskomitéen, så når tallene ligger på bordet kan det hende vi kan finne en felles løsning for både Bjarkøy-Skrolsvik-forbindelsen som vi har programfestet — og for Malangsforbindelsen.