«Meningsløst. Trist. Overraskende»

UVIRKELIG:– Dagen derpå føles uvirkelig. Med ett pennestrøk har altså flertallet i Kommunestyret i Senja «spart» 400.000,- kroner gjennom å i praksis legge ned Frivilligsentralen, skriver Kay Erling Ludvigsen  Foto: Maria Holm Simonsen

debatt


Dagen derpå føles uvirkelig. Med ett pennestrøk har altså flertallet i Kommunestyret i Senja «spart» 400.000,- kroner gjennom å i praksis legge ned Frivilligsentralen.

Oppfordringen er at denne organisasjonen skal drives kommersielt uten støtte fra kommunen.

Disse pengene fra kommunen er viktig for å gi et tilbud til mange hundre mennesker som i større eller mindre grad trenger hjelp, sosialt samvær og felleskap. Nå settes altså dette på spill.

Som frivillig har jeg sett med egne øyne hvor mye Frivilligsentralen betyr. Jeg har opplevd å hente folk med gledestårer i ansiktet fordi de skulle få feire julaften sammen med andre på sentralen - og ikke alene med NRK som eneste selskap.

Jeg har sett innvandrere få hjelp med praktiske ting, nettverk og språk. Jeg har sett at disse har blitt møtt med åpenhet og inkludering.

Jeg har fått oppleve latterbrøl og glede uten sidestykke. Barn som får lære om kunst, håndverk og lek. Barn som for første gang får oppleve å dra på kino, badeland eller andre ting foreldrene ikke har hatt råd til å ta de med på.

Jeg har sett familier som ikke har så mye - få hjelp til å føle seg «normale». På Frivilligsentralen er alle like mye verdt, og prisen for aktivitetene er lik for alle barn; kroner 0,-

Jeg har blitt kjent med meg selv, fått utfordret egne fordommer, lært om «gamle dager», andre kulturer, andre aldersgrupper, andre politiske ståsted.

Men nå kan det være slutt. Kommunen «sparer» nemlig hele 400.000,- kroner hvert år på dette.

Tro om gevinsten vil merkes på bunnlinja til Senja Kommune AS?