«Åpent brev til Tom-Rune Eliseussen (og posisjonspolitikerne) i Senja kommune»

TRAGEDIE: – Avgjørelsen deres er helt uforståelig for meg og svært mange andre og en tragedie for Senja kommune sine innbyggere, skriver Jan Skogheim.  Foto: Arne Ivar Hanssen

debatt

18.06.20 var det mange som ble skuffet over dere. Ja, rent ut sagt forbannet! Og i særdeleshet over deg, ordfører Tom-Rune Eliseussen! Og da i 2 spesifikke saker; Nemlig sakene om bosetting av kurderfamilien samt tilbudet om medlemskap i Lenvik Frivillighetssentral.

For å ta det første først; Det eneste ønsket Majeed Hasan Abdullah og Khalida Abdulqader har er å få bo sammen med sine barn Diyar, Zhiar og Banav. De har tross alt tatt seg av disse multihandikappede barna i 17 år før de kom til Norge over Storskog, via Russland, i 2015. Det kan ikke være så vanskelig å sette seg inn i hvor slitsomt dette må ha vært i Kurdistan, hvor helsevesenet nesten er fraværende/ødelagt av krig, når en i tillegg har egne helseproblemer å stri med. Hadde ikke kanskje enhver valgt samme utvei om en hadde kunnet? Selv om det var ved hjelp av menneskesmuglere og russiske myndigheter(sykkelregelen)? Nøden kjenner som kjent få grenser! Disse menneskene er det du og dine i posisjon ikke vil ha i Senja kommune. Du vil ikke engang vente en uke på svar om eventuell finansiering av slike. Jamfør det svaret Katrine Boel Gregussen (SV) har avkrevet statsråden i Stortinget. Noe som jo til overmål kunne styrket din og posisjonens sak siden dere fokuserer slik på økonomi (Ja, unntatt når det gjelder din og dine nærmeste undersåtter sine lønninger da. Men det er en annen sak.). Er det vanskelig å ha mer enn en tanke i hodet samtidig?

Så til tilbudet om medlemskap i Lenvik Frivilligsentral. Si meg en ting; Skjønner ikke du og dine i posisjon hva dette tilbudet betyr for de svakeste gruppene i Senja? Skjønner dere ikke hva dette tilbudet betyr for integreringen i Senja kommune? Skjønner dere ikke hva dette tilbudet genererer i sparte midler for andre budsjetter i Senja kommune? Og da særlig helsebudsjettet? Skjønner dere ikke hva dette gjør med ønsket om å bidra frivillig i Senja kommune? Skjønner dere ikke hva Lenvik Frivilligsentral har betydd for livskvaliteten til folk i tidligere Lenvik, nå Senja, siden oppstarten i 2007? Var det fordi det var Tommy Myklebust som spurte om støtte og ikke Konradsen i Olderhamna eller Witzøe i SalMar? På Lenvik Frivilligsentral er alle velkomne på tvers av generasjoner, etnisk opprinnelse, religion, legning og fysiske/psykiske utfordringer! Avgjørelsen deres er helt uforståelig for meg og svært mange andre og en tragedie for Senja kommune sine innbyggere!

Avslutningsvis har jeg bare noen spørsmål og de går til Senja Krf; Er det fordi familien fra Kurdistan er muslimer dere ikke vil ha dem bosatt her? Har de ikke «den rette tro»? Husker dere ikke Bergprekenen der Jesus forkynte sine tanker om nestekjærlighet? Eller er det kanskje ikke Det nye testamentet som ligger på nattbordet til Søreng, Mathiassen og deres meningsfeller, men Det gamle? Uansett er det svært skuffende, men dog ikke overraskende, at Senja Krf’s representant stemte som han gjorde. Jeg håper partilaget har det godt med seg selv nå!