Distriktspolitikk i Troms og Finnmark:

Står for fall

KRONIKK

FOR FALL: – Distriktspolitikken i Troms og Finnmark står for fall, mener fra venstre Jim Kristiansen, Raymond Johnsen, Lill-Grethe Fosshaug og Stig Bruvoll.   Foto: Privat

debatt

Vi sitter med mistanke om at det før fylkessammenslåingen ble gjort store innvesteringer i Troms og Finnmark, noe vi nå blir straffet for.

Med et pennestrøk har det nye rådet for samferdsel i Troms og Finnmark fylkeskommune, Kristina Hansen (Ap), strøket de to investeringene som skulle gjøres på fv 848 i Ibestad kommune. Samferdselsrådet har også fjernet tilbudet om hurtigbåt på de plasser der det er mindre enn fem faste innbyggere i Finnmark.

Det ligger også i rådets innstilling store kutt i fergedrift for kun i gamle Troms. Så store kutt at hele skift kan bli fjernet fra en fergestrekning med tre skifts ordning, med det resultatet at det vil bli langt færre avganger en dagens ruteproduksjon.

De statlige oljeinntektene vil i fremtiden bli kraftig redusert. Dersom dagens nivå i samfunnet skal opprettholdes, må Staten se seg om etter andre inntektskilder. Havbruksnæringen vil her være en betydelig aktør i denne sammenheng.

Ibestad kommune er den syvende største havbrukskommunen i Troms og Finnmark, med en omsetning på ca. en milliard i året. Det er derfor viktig at det legges til rette i havbrukskommunene med tilfredsstillende infrastruktur. Havbrukskommunene i Troms og Finnmark vil være betydelige bidragsytere til de tapte oljeinntektene i fremtiden.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet som i dag sitter i posisjon på fylkestinget, garanterte folket ved valget i 2019, at de vil satse på distriktene. De samme partiene har ved gjentatte anledninger beskylt statsminister Erna Solberg og regjeringen for manglende overføringer, men sannheten er at overføringene aldri har vært så store som nå.

Når fylkestinget samles den 16. juni for å avgjøre fremtiden for samferdsel i vårt fylke, vil vi oppfordrer posisjonspartiene til å vise deres distriktspolitikk, slik de lovet oss til valget i 2019.

Dersom vi ikke får de ferdige havbruksproduktene ut, vil fylkeskommunen være en av partene som får mindre overføringer i fremtiden.

Rust opp fv 848 i Ibestad kommune, slik at vi har en akseptabel infrastruktur for transport av varer og tjenester. Det kommer alle til gode!