Nord-Norgebanen:

Stortingets nei

HURTIG: – INP skal ha Nord-Norgesbanen på sin agenda før stortingsvalget 2021, vi skal jobbe for en hurtig saksbehandling, skriver Bjartte Helland.   Foto: Privat

debatt

25. mai kunne blitt en historisk dag, med et klart signal til distriktene om at Norge satser på våre distrikter. Dessverre gikk det ikke slik, og man fortsetter beslutningsvegring og verdiskapning ut i distriktene.

Industri- og næringspartiet (INP) vil i kommende stortingsperiode gjenoppta denne tråden, det er utrolig rart at et storting som har brukt så mye penger på miljø og klima tiltak, ikke ser at ved å forlenge Nordlandsbanen så vil man tilby regioner alternativ til fly. Stortinget har i de siste månedene brukt hundrevis av milliarder, på tiltak som skal prøve å redde arbeidstakere og bedrifter fra konkursens rand.Det kommende året vil vi fortsatt ha store og uante fremtidige konsekvenser, i forbindelse med Covid-19 -epidemien, og hovedfokuset nå burde være å starte rask behandling av byggeprosjekter. Alle økonomer er enige, jernbaneutbygging påvirker ikke inflasjon, derfor bør vi øke innsatsen på dette området. Å drive med uthalingstaktikk og utredelser er ikke rette tiden.

Norge trenger sårt nye arbeidsplasser, Stortinget har snakket hele høsten 2019 og frem til Covid-19-utbruddet om «grønt skifte». Her har de en mulighet til å legge handling bakom sine ord, og hva gjør man? Her skal det ikke utvikles, det skal eventuelt utredes, og i Norge så er vi godt kjent med offentlige utredninger. De tar ti år med diskusjoner og en pengestrøm som ender opp i ingenting.INP skal ha Nord-Norgesbanen på sin agenda før stortingsvalget 2021, vi skal jobbe for en hurtig saksbehandling. Dette for å skape flere jobber, stimulere lokaløkonomien og tilrettelegge for alternativer for dem som ønsker det.

Vi bruker noen milliarder hvert år nå på å sponse Teslakjøp og andre elbiler, disse blir ikke produsert i Norge, og de skaper få arbeidsplasser. Da er det bedre etter vårt syn å heller skru opp farten litt og bruke penger på større tiltak, som vil skaffe norske arbeidsplasser. For å sørge for at vi faktisk får norske arbeidsplasser, så bør og skal hele banen deles opp i segmenter som vil gjøre det mulig for små, mellomstore og større bedrifter å komme inn på banen. Vi skal ikke gape så høyt at vi blir pålagt av ESA å legge hele greiene ut på anbud i EU.


Nei til Nord-Norgebanen i Stortinget

Stortinget har stemt ned SV, Frp og Sp forslag om gjennomføring av Nord-Norgebanen. – Et historisk svik, mener SV.


INP har tidligere klargjort sitt syn i forbindelse med Hålogaland-pakken, hvor man ikke får dele opp utbyggingen slik at våre norske entreprenører kan greie å komme med anbud. Det bør være fokus på å gi arbeid til norske bedrifter, spesielt nå etter vi har vært igjennom en så stor utgift vi har hatt med Covid-19. Det er fremtiden vi skal bygge, og da trenger vi norske arbeidstakere som skatter til Norge. Vi trenger skatteinntekter fra våre bedrifter, disse vil og være med på å tilføre midler til velferdssamfunnet.

INP gleder seg til å stille til valg 13. september 2021 og bringe gode og viktige saker frem for Stortinget. Vi skal ikke lete etter problemer, men fokusere på å finne gode løsninger.