En gledens dag for flyfagmiljøet

GRUNNLAG: – Med både sivil og militær virksomhet i nær tilknytning til hverandre danner dette grobunn for fremtidig utvikling av miljøet knyttet til Bardufoss flyplass, skriver artikkelforfatterne.   Foto: Mathias Brobakk Nordgård

debatt

Vi er svært glade for at fylkesrådet går inn for å opprette ei ekstra linje for flyfag på Bardufoss videregående skole. Saken blir formelt vedtatt i fylkesrådet den 25.5. I tillegg er det gledelig at fylkesrådet i sin tilrådning til fylkestinget i saken om budsjettregulering 2020 innstiller positivt på bygging av nye elevhybler tilknyttet skolen. Saken behandles i fylkestinget i juni. Begge disse sakene er viktig for utvikling ved skolen.

Et bredt miljø har over lang tid jobbet for å berede grunnen og legge til rette for dette vedtaket. I Senterpartiet har ordførere, fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen, og fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto, Sps medlemmer i utdanningskomiteen på fylkestinget og gruppeleder, vært engasjert i dette arbeidet. Vi er svært glade for at fylkesrådet i fellesskap, fylkesråd for utdanning og Sp, Ap og SV, som står bak fylkesrådet på fylkestinget, nå gir sin tilslutning til denne satsingen. For Sp har det vært svært viktig å få denne satsingen på plass.


Jubel på Bardufoss — får ny flyfag-linje og internat

Troms og Finnmark fylkeskommune har funnet midler til å opprette ei ekstra linje på flyfag. I tillegg kommer det nytt internat på Bardufoss videregående skole.


At dette vedtaket i fylkesrådet kommer nå gjør at den nye klassen på flyfag vil være operativ fra høsten av. Flyfaglinja på Bardufoss har over lang tid utmerket seg for kvaliteten på sine avgangselever og at en ekstra linje tilknyttet til dette miljøet er et riktig valg. Kvaliteten på elevene gjør seg ikke selv. Dette er langsiktig jobbing fra skolen, instruktørene og ikke minst samarbeidet med Luftforsvarets flyverksted på Bardufoss. Skolen innehar, i tillegg til at de utdanner flytekniske elever med fagbrev, en såkalt Part 147-godkjenning som innebærer at skolen også sørger for at elevene som ønsker det får EASA-kompetanse. Denne kompetansen er særdeles verdifull i fremtiden.

Luftforsvaret har signalisert et betydelig behov for flyteknisk personell i årene som kommer. Det samme har Kongsberggruppen signalisert siden de nå er valgt som en strategisk partner for luftforsvarets verkstedorganisasjon. En mulig fremtidig innføring av nye taktiske helikoptre til Hæren vil ytterligere forsterke behovet for teknisk personell i årene som kommer. Sp har over lang tid vært opptatt av å styrke Forsvaret på Bardufoss og i Indre Troms, med stort engasjement nasjonalt, regionalt og lokalt.

Når fylkestinget i juni vil vedta å bygge nye elevhybler tilknyttet den videregående på Bardufoss er særdeles prisverdig og viser en langsiktig strategisk tenking i forhold til å rekruttere elever fra et større geografisk område. Alt dette har fylkesrådet og samarbeidspartiene sett viktigheten av.


Trenger 100 flyteknikere på Bardufoss

Tar et krafttak for rekruttering

Torsdag var Luftforsvaret, Maritim helikopterving, Kongsberg Gruppen, Bardufoss videregående skole, Målselv kommune og Arctic Aviation Center (AAC) samlet på Bardufoss. Tema var krafttak for rekruttering av teknikere til NH90-helikoptrene.


For det flyfaglige miljøet er dette en flaggdag! For Målselv kommune sin etablering av Arctic Aviation Center (AAC), signaliserer fylkesrådet verdien av denne satsningen for å danne et stort og tungt flymiljø på Bardufoss har livets rett. Dette viser også at å satse på Bardufoss som et tungt flyfaglig miljø, både sivilt og militært er riktig.

Tidligere har Universitetet i Tromsø (UTSA) med sin pilotutdanning signalisert at de også i fremtiden satser på sin pilotutdanning på Bardufoss og derigjennom styrker hele miljøet. Med både sivil og militær virksomhet i nær tilknytning til hverandre danner dette grobunn for fremtidig utvikling av miljøet knyttet til Bardufoss flyplass, herunder også de miljøene som ser fremtiden gjennom droneteknologien samt de som ser videreutvikling av det flyfaglige miljøet i et større perspektiv.