Elendig avtale med SalMar gir konsekvenser for Senja kommune

KATASTROFE: – De enorme kostnadene som SalMar kommer til å medføre for Senja kommune kan umulig være forsvarlig, og må vel heller nærmest betegnes som en katastrofe, skriver Leo Harald.   Foto: Stian Andre Lund

debatt

Opprinnelig avtale mellom tidligere Lenvik kommune og SalMar vedrørende Klubben næringspark gir inntrykk av å være så lite profesjonelt og dårlig utformet at dette antakelig vil kunne medføre alvorlig store økonomiske konsekvenser for Senja kommune, og samtidig betydelig økt avgiftsnivå å betale for innbyggerne.

Dermed har det vært nødvendig for Senja kommune å oppta nye forhandlinger med SalMar om blant annet vannforbruket — siden det ikke var nevnt noe i avtalen om årlig forbruk fra oppstart. Et særskilt viktig element å vektlegge, og som selvsagt skulle vært på plass for lengst, vil nok de fleste mene.


Storkommunen klatrer i økonomiske motbakker:

«Omsorg eller lakseoppdrett?»


Fra kommunens side er kalkulert med et altfor høyt vannforbruk (basert på estimater i den opprinnelige kontrakten) sammenlignet med det SalMar mener er realistisk de første årene. Dette har igjen medført at Senja kommune planlegger en atskillig større utbygging i denne sammenheng enn det som trolig hadde vært nødvendig behov for i overskuelig fremtid. Utgiftene vil også bli langt høyere enn først antatt, og økningen utgjør foreløpig mye over det dobbelte.

På SalMars anlegg skal også bygges kommunal kai. Kommunens andel er beregnet å utgjøre opptil syv millioner kroner når tilskudd gjennom fylket fratrekkes. I tillegg må ferdigstilles en anleggsvei til permanent kommunal vei, hvor utgiftene blir delt mellom kommunen og de som etablerer seg på aktuelt område. Foreløpig er ikke kostnadene kalkulert, men kommunen vil nok måtte ta en vesentlig del av disse.


Kommunens kostnader for Klubben har økt betraktelig:

Frykter Klubben kan koste kommunen opp mot 300 millioner kroner

For kun to år siden ble prosjektet Klubben presentert for kommunestyret med en kostnadsramme på 137 millioner kroner, nå kan tallet bli opp mot 300 millioner.


Rett og slett ufattelig at ikke ansvarshavende på vegne av tidligere Lenvik kommune forsto viktigheten av at en slik avtale — basert på en gigantutbygging som SalMars anlegg skulle tilsi — måtte være spesielt grundig gjennomtenkt og utførlig oppsatt for å unngå mest mulig uklarheter i ettertid. En eller annen form for kvalitetssikring av avtalen burde absolutt kommunens innbyggere ha forventet.

I stedet tyder mye på at best mulig tilrettelegging — tilsynelatende mer eller mindre gratis — fikk største prioritet for en bedriftsetablering i en slik størrelsesorden. Samtidig var det visstnok også viktig å «riste av seg» andre interesserte kommuner.

Det som også burde vært tenkt på i den aktuelle avtalen med SalMar er deres kraftbehov for strøm, og den betydelige økonomiske belastningen aktuell utbygging fra Troms Kraft med ny linje fra Finnfjordbotn vil medføre. Hovedkostnaden burde forventes at SalMar tar, men også andre bedrifter med økt strømbehov på områder av Senja anses naturlig å bidra. Private husholdninger må i hvert fall holdes helt utenfor med tanke på økt nettleie i den anledning.

De enorme kostnadene som SalMar kommer til å medføre for Senja kommune kan umulig være forsvarlig, og må vel heller nærmest betegnes som en katastrofe — sett ut fra kommunens svært lite attraktive økonomiske ståsted for tiden på flere områder.