Digitalisering og fiberplaner:

Senja, vi vet hvor dere er

TILSVAR

BYGGER: – Det er derfor gledelig å kunne annonsere at vi skal bygge en topp moderne fiberinfrastruktur i området, skriver Arne Quist Christensen.   Foto: Erik Jenssen

debatt

I et leserinnlegg i Folkebladet 13. mai tar Gunnar Torgersen opp Telenors fiberplaner på Senja. Torgersen ønsker fortgang i utbyggingen, og antyder også at vi ikke vet hvor Senja befinner seg.

Telenor har i mange år satset offensivt på bredbånd og mobildekning i landets nordligste fylker. Kjernen i vår virksomhet er å koble kundene til det som betyr mest, og bidra til å bygge og styrke lokalsamfunn med tilgang til høyhastighets bredbånd og mobildekning.

Jeg har selv hatt gleden av å besøke Senja flere ganger som representant for Telenor. I et langstrakt og spredt bebodd land som Norge, krever imidlertid en fiberutbygging nitid planlegging og godt samarbeid. Vi må skjele til hva en slik utbygging koster opp mot hva kundene får — ikke minst for at vi skal kunne stå inne for kvaliteten på produktene til kundene.


Digital kommunikasjon:

Skjebnetid for Sør-Senja


Jeg er enig med Torgersen at bygdene på Sør-Senja trenger et nytt og oppdatert nett. Telenor har etter tilslag i anbud avtale om å bygge ut fibernett i området Stonglandseidet, Rødsand, Skrolsvik og Valvåg i gamle Tranøy kommune. Forutsetningen for at utbyggingen kan starte har vært at det er tilstrekkelig oppslutning fra husholdningene i området.

Sist onsdag meddelte vi ordføreren i Senja kommune at vi har fått en oppslutning på 66 prosent ved å inkludere fritidsboliger. Det er mange lokale ildsjeler som har bidratt mye til dette, noe vi er takknemlig for. Det er derfor gledelig å kunne annonsere at vi skal bygge en topp moderne fiberinfrastruktur i området. Arbeidet vil starte opp så raskt som mulig.


Nå kobles Sør-Senja til resten av verden med «lysets hastighet»

Telenor har sikret seg nok kunder til at de kan gå i gang med planene om å bygge ut fibernett på Sør-Senja.


Husholdninger og bedrifter vil med dette få tilbud om høyhastighets fiberbredbånd som leverer tidsriktige og robuste tv- og bredbåndstjenester. Telenor legger også ned det gamle kobbernettet i området. Derfor er det viktig at de som har behov for et bredbåndstilbud, melder sin interesse mens vi ennå har et kampanjetilbud.

Vi i Telenor har stor tro på satsingen på Senja. Bredbånd er i dag et elementær behov for folk uansett alder og bosted – og vi er vårt ansvar bevisst for å møte dette behovet.