Snøskuter:

2,5 kilometer til besvær

UFORSTÅELIG: - Det er nesten uforståelig at disse friluftsorganisasjonene kan bruke så mye energi for å hindre familier å få transportert utstyret til sine hytter, skriver Jens-Viktor Steinsund.   Foto: Ulf Antonsen

debatt

Fjerning av 2,5 km-grensen for dispensasjon til frakt med snøskuter av nødvendig utstyr til hytter fra brøyta vei har ført til stor smerte for Norsk Friluftsliv ved Lasse Heimdal og hans medsammensvorme bedrevitere som umulig kan ha peiling på motorferdselloven i utmark.For å få denne dispensasjon må en likevel gå «spissrotgang» til kommunale kontorer å dokumentere behovet for en tillatelse til denne nyttekjøring, selv på egen eiendom skal fremdeles politikere vurdere ditt behov. Det er kommuner som overprøver og avviser legeerklæringer på varig uførhet, så her har Heimdal & co flere medspillere med det samme grønne viruset som skal berge jordkloden fra undergang.

Heimdal sier at bare Trysil har 1.500 hytter som det nå kan kjøres snøskuter til. NRK sveipa kamera over hyttebyen med brøyta veier helt til hyttetrappa, umulig å få dispensasjon da det ikke finnes behov for snøskuter i slike hyttefelt. Når du i tillegg legger ut bilder fra et skutercrossstevne/baneløp og hevder at dette blir viddas fremtid, da skjønner selv politikere at det brukes løgn i kampen mot skuterbruk, og at fundamentalistiske holdninger er har nådd en ny grense. Hvis ikke bildet er tatt fra transport av nødvendig utstyr til DNT sine hytter inni fjellheimen.

Har Heimdal tenkt tanken at flere familier som er avhengig av skutertransport til familiehytta også er aktive medlemmer av hans organisasjon, og at disse føler seg «tråkka» på med hans meninger? Det mest betenkelige er at han kan stå i beste sendetid i rikskanaler å «spy» ut sine meninger uten et pip fra programlederen hvor han har henta alt dette udokumenterte tankegodset sitt fra. Programlederen kunne jo spurt hvordan DNT får brensel, mat, gass mm. frakta inn til sine hytter? Det jeg vet er at det ikke er ukjent at det brukes helikopter, bandvogner og konvoier av snøskutere. Dette gjør det svært behagelig for Heimdal og hans likesinnede kun å bære indrefileten og rødvinsdunken med seg når alle andre varer er transportert inn med motorisert ferdsel, både støyende og forurensende.

I tillegg er dette friluftsliv for egoister da hyttene ligger så langt til fjells at det nesten er umulig for barnefamilier å benytte disse sammen. Vi kalte DNT-medlemmene for de «enslige forening» da resten av familien måtte sitte hjemme med barna mens pappa eller mamma var på tur. Det er nesten uforståelig at disse friluftsorganisasjonene kan bruke så mye energi for å hindre familier å få transportert utstyret til sine hytter som samler hele familien til den samme fritidsaktivitet som DNT-medlemmer bedriver, bare mer familievennlig. I tillegg får vi også bonusen med den sikkerheten av å ha en snøskuter stående utafor hytta i tilfelle noe skulle inntreffe.

Dessverre har disse organisasjonene gode medspillere i fylkesmenn, særlig i Troms og Finnmark, som har tråkka opp løypa for snøskutermotstanderen. I år har vi fått, for noen av oss, en velsignet sen vår med store mengder snø som kunne bidra til utvidet bruk av snøskuter til hytter og fiskevann etter 1. mai. Her trør fylkesmannen til med avslag på en søknad før denne var sendt (Storfjord kommune), snakk om effektiv saksbehandling!

I snøårene 1997 og 2000 hadde vi en fylkesmann som ikke så problemet med å utvide ferdselen med snøskuter til 19. mai. Det var i den tiden fylkesmannen drev service for folket, ikke som nå bare leita etter en grunn for å vise makt med avslag for å «piske» brukere av snøskuteren. Å gjøre folk glade måtte gud forby fra denne kant. Nå skal miljøvernministeren Rotevatn lage en ny forskrift som skal tre i kraft fra 1. oktober — da er det nesten å håpe på at han roter dette til slik at hele loven kommer opp til ny vurdering etter over 40 års «kladding», hvor den teknologiske verden har gått fremover mens motorferdselloven fremdeles sitter fast i rått-snøen.